SomaKit TOC

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
01-12-2021
Активна съставка:
edotreotide
Предлага се от:
Advanced Accelerator Applications
АТС код:
V09IX
INN (Международно Name):
edotreotide
Терапевтична група:
Диагностични радиофармацевтици
Терапевтична област:
Neuroendocrine Tumors; Radionuclide Imaging
Терапевтични показания:
Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. След radiolabelling с галлием (68га) разтвор на хлорид, разтвор на галий (68га) edotreotide получени предназначени за позитронна-емисионна томография (PET) визуализация на рецепторите на соматостатин сверхэкспрессия при възрастни пациенти с потвърдена или предполагаема высокодифференцированных стомашно-enteropancreatic нейроэндокринные тумори (gap-net) за локализиране на първични тумори и техните метастази.
Каталог на резюме:
Revision: 10
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/004140
Дата Оторизация:
2016-12-08
EMEA код:
EMEA/H/C/004140

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 01-12-2021
Листовка Листовка
чешки 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 01-12-2021
Листовка Листовка
датски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 01-12-2021
Листовка Листовка
немски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 01-12-2021
Листовка Листовка
естонски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 01-12-2021
Листовка Листовка
гръцки 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 01-12-2021
Листовка Листовка
английски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 20-02-2017
Листовка Листовка
френски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 01-12-2021
Листовка Листовка
италиански 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 20-02-2017
Листовка Листовка
латвийски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 20-02-2017
Листовка Листовка
литовски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 01-12-2021
Листовка Листовка
унгарски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 01-12-2021
Листовка Листовка
малтийски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 20-02-2017
Листовка Листовка
нидерландски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 20-02-2017
Листовка Листовка
полски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 01-12-2021
Листовка Листовка
португалски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 20-02-2017
Листовка Листовка
румънски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 01-12-2021
Листовка Листовка
словашки 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 01-12-2021
Листовка Листовка
словенски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 20-02-2017
Листовка Листовка
фински 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 01-12-2021
Листовка Листовка
шведски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 01-12-2021
Листовка Листовка
норвежки 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 01-12-2021
Листовка Листовка
исландски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 01-12-2021
Листовка Листовка
хърватски 01-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 01-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 20-02-2017

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

SomaKit TOC 40 микрограма кит за радиофармацевтичен препарат

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон с прах съдържа 40 микрограма едотреотид (edotreotide).

Радиоактивният изотоп не е включен в кита.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА

ФОРМА

Този кит за радиофармацевтичен препарат съдържа:

Прах за инжекционен разтвор: флаконът съдържа бял лиофилизиран прах.

Реакционен буфер: флаконът съдържа бистър, безцветен разтвор.

За радиоизотопно маркиране с разтвор на галиев (

Ga) хлорид.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Този лекарствен продукт е предназначен само за диагностични цели.

След изотопно маркиране с разтвор на галиев (

Ga) хлорид, полученият галиев (

едотреотид е предназначен за образно изследване с позитронно-емисионна томография (PET) за

свръхекспресия на соматостатинов рецептор при възрастни пациенти с потвърдени или със

съмнение за добре диференцирани гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори

(GEP-NET) за локализиране на първични тумори и техни метастази.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Този лекарствен продукт трябва да се прилага само от обучени медицински специалисти с

технически експертен опит в използването и боравенето с диагностични средства за нуклеарна

медицина и само в специализирани звена по нуклеарна медицина.

Дозировка

Препоръчителната радиоактивност за възрастен с тегло 70 kg е от 100 до 200 MBq, прилагана

чрез директна бавна интравенозна инжекция.

Радиоактивността следва да се коригира съобразно характеристиките на пациента, вида на

използваната PET камера и режима на получаване на образа.

Старческа възраст

Не се изисква специална схема на прилагане при пациенти в старческа възраст.

Бъбречно/чернодробно увреждане

Безопасността и ефикасността на галиев (

Ga) едотреотид не са проучени при пациенти с

бъбречно или чернодробно увреждане.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на галиев (

Ga) едотреотид не са установени при педиатрични

популации, при които ефективната доза може да е различна от тази за възрастните. Няма

препоръка за използване на SomaKit TOC при педиатрични пациенти.

Начин на приложение

SomaKit TOC е за интравенозно приложение и само за еднократна употреба.

Този лекарствен продукт трябва да се маркира с изотоп преди да се приложи на пациента.

Радиоактивността на галиевия (

Ga) едотреотид трябва да се измерва с радиометър

непосредствено преди инжектиране.

Инжекцията с галиев (

Ga) едотреотид трябва да се прилага интравенозно, за да се избегне

локална екстравазация, което да доведе до случайно облъчване на пациента и артефакти в

изображението.

За указания относно екстемпоралната подготовка на лекарствения продукт преди приложение

вижте точка 6.6 и 12.

За подготовката на пациента вижте точка 4.4.

Получаване на изображението

Изотопно маркираният SomaKit TOC е подходящ за медицинско образно изследване – PET.

Полученото изображение трябва да включва цялото тяло от главата до средата на бедрото.

Препоръчителното време на образното изследване е от 40 до 90 минути след инжектирането.

Началното време и продължителността на получаването на изображението следва да се

коригира в зависимост от използваното оборудване, характеристиките на пациента и на тумора,

за да се получи възможно най-добро качество на изображението.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество, към някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1, или към някоя от съставките на изотопно маркирания радиофармацевтик.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Възможни са реакции на свръхчувствителност или анафилактични реакции

Ако възникне реакция на свръхчувствителност или анафилактична реакция, приемът на

лекарствения продукт трябва да се преустанови незабавно и, ако е необходимо, да се започне

интравенозно лечение. За да са възможни незабавни действия при спешни случаи,

необходимите лекарствени продукти и оборудване, като ендотрахеална тръба, трябва да бъдат

на непосредствено разположение.

Индивидуална обосновка на съотношението полза/риск

За всеки пациент експозицията на радиация трябва да е обоснована от вероятната полза.

Приложената радиоактивност във всеки случай трябва да бъде толкова ниска, колкото е най-

разумно за получаването на необходимата диагностична информация.

Бъбречно/чернодробно увреждане

Необходима е внимателна преценка на съотношението полза/риск при тези пациенти, тъй като

е възможна увеличена експозиция на радиация.

Педиатрична популация

За информация относно използване в педиатричната популация вижте точка 4.2.

Подготовка на пациента

Пациентът трябва да бъде добре хидратиран преди началото на прегледа и посъветван да

уринира често през първите часове след прегледа с цел намаляване на радиацията.

Интерпретация на изображенията с галиев (

Ga) едотреотид и ограничения за ползване

PET изображенията с галиев (

Ga) едотреотид отразяват наличието на соматостатинови

рецептори в тъканите.

Органите с физиологичен ъптейк във висока степен на галиев (

Ga) едотреотид са слезка,

бъбреци, черен дроб, хипофизна жлеза, щитовидна жлеза и надбъбречни жлези. Може да се

наблюдава и физиологичен ъптейк във висока степен на галиев (

Ga) едотреотид от

processus

uncinatus

на панкреаса.

При GEP-NET, по-интензивният ъптейк на галиев (

Ga) едотреотид в сравнение с нормалния

фон представлява постоянна находка. Въпреки това, лезии на GEP NET, които нямат

достатъчна плътност на експресирани соматостатинови рецептори, не могат да бъдат

визуализирани с галиев (

Ga) едотреотид. PET изображенията с галиев (

Ga) едотреотид

трябва да се интерпретират визуално и за клинична интерпретация на изображенията не трябва

да се използва полуколичествено определяне на ъптейка на галиев (

Ga) едотреотид.

Данните, потвърждаващи ефективността на галиев (

Ga) едотреотид за прогнозиране и

проследяване на терапевтичния отговор към пептиднорецепторна радионуклидна терапия

(PRRT) при хистологично потвърдени метастатични NET, са ограничени (вж. точка 5.1).

В случай на синдром на Cushing, дългосрочната висока експозиция на кортизол, поради

ендогенен хиперкортизолизъм, може да потисне експресията на соматостатиновите рецептори

и да повлияе негативно върху резултатите от образното изследване на соматостатиновите

рецептори с галиев (

Ga) едотреотид. Затова при пациенти с GEP-NET и синдром на Cushing се

препоръчва нормализиране на хиперкортизолизма преди извършване на PET с галиев (

едотреотид.

Повишеният ъптейк на галиев (

Ga) едотреотид не е специфичен за GEP-NET. Положителните

резултати изискват оценка на възможността за наличие на друго заболяване, характеризиращо

се с високи локални концентрации на соматостатинови рецептори. Например, увеличаване на

плътността на соматостатиновите рецептори може да се появи и при следните патологични

състояния: подостри възпаления (зони на лимфоцитни концентрации), заболявания на

щитовидната жлеза (например тиреоидна автономия и болест на Hashimoto), тумори на

хипофизата, неоплазми на белите дробове (дребноклетъчен карцином), менингиоми, карциноми

на гърдата, лимфопролиферативно заболяване (например болест на Hodgkin и неходжкинов

лимфом) и тумори, произхождащи от тъкан, произлязла от ембрионалната неврална тръба

(например параганглиоми, медуларни карциноми на щитовидната жлеза, невробластоми,

феохромцитоми).

Нарушения на слезката (т.е., спленектомия, спленоза и допълнителна интрапанкреатична

слезка) също трябва да се разглеждат като важен фактор при докладване на резултата от

диагностиката, насочена към соматостатиновите рецептори. Поради физиологичния ъптейк на

галиевия (

Ga) едотреотид спленозата и допълнителната интрапанкреатична слезка може

случайно да бъдат открити и да бъдат погрешно диагностицирани като невроендокринни

тумори.

Едновременната употреба на аналози на соматостатин

За предпочитане е образно изследване с галиев (

Ga) едотреотид да се извършва в деня/дните

преди следващото прилагане на соматостатинов аналог. Вижте точка 4.5.

След процедурата

Близкият контакт с кърмачета и бременни жени трябва да бъде ограничен през първите 12 часа

след приложението.

Специални предупреждения

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на дозова единица, т.е.

може да се каже, че практически не съдържа натрий.

Поради киселото рН на разтвора на изотопно маркирания галиев (

Ga) едотреотид, случайната

екстравазация може да предизвика локално дразнене. В случай на екстравазация,

инжектирането трябва да бъде прекратено, мястото на инжектиране трябва да се промени и

засегнатият участък да се промие с разтвор на натриев хлорид.

За предпазните мерки по отношение на риска за околната среда вижте в точка 6.6.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Предполага се, че соматостатин и неговите аналози се конкурират за свързване с едни и същи

соматостатинови рецептори. Затова, при лечение на пациенти със соматостатинови аналози, за

предпочитане е образно изследване с галиев (

Ga) едотреотид да се извършва в деня/дните

преди следващото прилагане на соматостатинов аналог.

Дългосрочната експозиция на кортизол, поради ендогенен хиперкортизолизъм, може да

потисне експресията на соматостатиновите рецептори и да повлияе негативно върху

резултатите от образното изследване на соматостатиновите рецептори с галиев (

едотреотид. При пациенти със синдром на Cushing трябва да се помисли за нормализиране на

хиперкортизолизма преди извършване на PET с използване на SomaKitTOC.

Има някои доказателства, че кортикостероидите могат да предизвикат понижаване на

регулацията на соматостатиновите рецептори от подтип 2 (SSTR2).

Многократното приложение на високи дози глюкокортикостероиди преди приложението на

галиев (

Ga) едотреотид може да доведе до недостатъчна експресия на SSTR2 за адекватна

визуализация на положителни за соматостатин-рецептор NET.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Когато е необходимо приложение на радиофармацевтици при жени с детероден потенциал, е

важно да се определи дали жената е бременна, или не. Всяка жена с пропуснат месечен цикъл

следва да се приема за бременна, докато не бъде доказано противното. При съмнение относно

потенциална бременност (ако жената е с пропуснат месечен цикъл, ако нейните цикли са много

нередовни и др.), на пациентката трябва да се предложат алтернативни техники, при които не

се използва йонизиращо лъчение (ако има такива).

Бременност

Липсват данни относно употребата на този лекарствен продукт по време на бременност. При

процедурите с радиоактивни изотопи при бременни жени фетусът също получава доза

радиация. Поради тази причина по време на бременност трябва да се провеждат само крайно

необходими изследвания, когато вероятната полза силно надвишава риска, на който са

изложени майката и фетусът.

Кърмене

Преди прилагането на радиофармацевтици при майка кърмачка трябва да се обмисли

възможността за отлагане на прилагането на радиоактивен изотоп, докато майката престане да

кърми, и да се прецени най-правилният избор на радиофармацевтик, като се има предвид

отделянето на радиоактивност в кърмата. Ако прилагането се счита за необходимо, кърменето

трябва да се прекъсне за период от 12 часа, а отделената кърма да се изхвърли.

Близкият контакт с кърмачета трябва да бъде ограничен през първите 12 часа след инжекцията.

Фертилитет

Не са провеждани проучвания за оценка на въздействието върху фертилитета.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Галиевият (

Ga) едотреотид няма или има пренебрежимо влияние върху способността за

шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Експозицията на йонизираща радиация е свързана с поява на рак и потенциал за развитие на

наследствени дефекти. Тъй като ефективната доза е около 4,5 mSv при прилагане на

максималната препоръчителна радиоактивност от 200 MBq, вероятността тези нежелани

реакции да се появят е ниска.

Нежеланите реакции се разделят на групи според честота по MedDRA конвенцията: много

чести (≥1/10), чести (≥1/100 до <1/10), нечести (≥1/1000 до <1/100), редки (≥1/10 000 до

<1/1000), много редки (<1/10 000) и с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде

направена оценка).

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

С неизвестна честота: болка на мястото на приложение

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

В случай на прилагане на свръхдоза радиация, приетата от пациента доза трябва да се намали,

когато е възможно, посредством увеличаване на елиминирането на радиоизотопа от организма

чрез често уриниране или чрез усилена хидратация и често уриниране. Може да е полезно да се

определи ефективната доза, която е приложена.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Диагностични радиофармацевтици; други диагностични

радиофармацевтици за откриване на тумори, ATC код: V09IX09.

Механизъм на действие

Галевият (

Ga) едотреотид се свързва със соматостатиновите рецептори.

In vitro

този

радиофармацевтик се свързва с висок афинитет главно със SSTR2, а в по-малка степен и със

SSTR5.

In vivo

не е оценена полуколичествената корелация между ъптейка на галиев (

Ga) едотреотид

в тумори и плътността на SSTR в хистологични проби, както при пациенти с GEP-NET, така и в

нормални органи. Нещо повече, свързването

in vivo

на галиевия (

Ga) едотреотид към

структури или рецептори, различни от SSTR, остава неизвестно.

Фармакодинамични ефекти

В химичните концентрации, използвани за диагностични изследвания, галиевият (

едотреотид не изглежда да има някакви клинично значими фармакодинамични ефекти.

Едотреотидът е соматостатинов аналог. Соматостатинът е невротрансмитер в централната

нервна система, но също така и хормон, който се свързва към клетки от невроендокринен

произход и потиска освобождаването на растежен хормон, инсулин, глюкагон и гастрин. Няма

данни дали интравенозното приложение на едотреотид води до вариране на серумните нива на

гастрин и глюкагон.

Клинична ефикасност и безопасност

За откриване на първичната локализация на GEP-NET в случай на повишаващи се нива на

съответния биохимичен туморен маркер или в случай на доказана метастаза на NET,

чувствителността и специфичността на ПЕТ с галиев (

Ga) едотреотид, на базата на

популацията пациенти, са съответно 100% (4/4) и 89% (8/9) в проспективно проучване на

Gabriel et al. 2007. Степента на откриване на лезии е 75% (3/4) в подгрупата пациенти с

неизвестна първична локализация на тумора в проспективното проучване на Frilling et al. 2010.

В ретроспективния доклад на Schreiter et al. 2014, интраиндивидуалното сравнение в подгрупа

от 20 пациенти показва, че галиев (

Ga) едотреотид позволява да се локализира първичният

тумор при 9/20 (45%) пациенти, докато индиев (

In) пентетреотид позволява това при 2/20

(10%).

Проспективно интраиндивидуално сравнение показва, че с галиев (

Ga) едотреотид лезии

могат да се откриват по-добре отколкото с индиев (

In) пентетреотид. Ниво на откриване на

лезии 100% (40/40) в сравнение с 85% (34/40) е наблюдавано в проучването на Hofmann et al.

2001, в което са участвали пациенти с хистологично доказан бронхиален NET (n=2) или NET на

средния отдел на гастроинтестиналния тракт (n=6). В проучването на Buchmann et al. 2007,

проведено с 27 пациенти, с преобладаващи GEP-NET (59 %) или NET с неизвестна първична

локализация (30 %), с галиев (

Ga) едотреотид се откриват 279 лезии спрямо 157 лезии,

открити с индиев (

In) пентетреотид. В проучването на Van Binnebeek et al. 2015 при 53

пациенти с метастатични GEP-NET [преобладаващо GEP-NET (n=39) или NET с неизвестен

произход (n=6)], нивото на откриваемост на лезии при галиев (

Ga) едотреотид е 99.9 %

(1098/1099) спрямо 60 % (660/1099) при индиев (

In) пентетреотид на базата на проследяващи

сканирания. В проучването на Lee et al. 2015 при 13 пациенти с GEP-NET се откриват общо

35 положителни лезии при 10 пациенти или на ПЕТ/КТ с галиев (

Ga) едотреотид, или на

SPECT/КТ с индиев (

In) пентетреотид, а при 3 пациенти не се установяват положителни

лезии при нито един от двата метода за образна диагностика. С галиев (

Ga) едотреотид се

откриват 35/35 (100 %) лезии спрямо 19/35=54 % за SPECT/КТ с индиев (

In) пентетреотид. В

проучването на Kowalski et al. 2003 при 4 пациенти с GEP-NET, галиев (

Ga) едотреотид

показва по-високо ниво на откриваемост (100 %), на базата на популацията пациенти,

отколкото индиев (

In) пентетреотид (50 %).

Наличните данни за клинична ефикасност на галиев (

Ga) едотреотид при показанието

прогнозиране и проследяване на терапевтичния отговор към пептиднорецепторна

радионуклидна терапия (PRRT) при хистологично потвърден метастатичен NET са ограничени.

Подадени са пет проучвания, едно от тях проспективно (Gabriel et al. 2009) и четири

ретроспективни (Kroiss et al. 2013, Ezziddin et al. 2012, Kratochwil et al. 2015 and Luboldt et

al.2010a). В проучването на Gabriel et al. 2009 галиев (

Ga) едотреотид преди PRRT се сравнява

с КТ или ЯМР чрез използването на Критериите за оценка на отговора при солидни тумори

(Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, RECIST). ПЕТ и КТ с галиев (

Ga) едотреотид

показват съответстващи резултати при 32 пациенти (70 %) и несъответстващи резултати при 14

пациенти (30 %), от които 9 с прогресиращо заболяване и 5 в ремисия.

Ретроспективното проучване на Kroiss et al. 2013 при 249 пациенти с NET показва, че PRRT не

оказва значително влияние върху полуколичествения ъптейк при ПЕТ с галиев (

едотреотид, освен при чернодробни метастази при пациенти с NET, но в проучването липсва

хистологично потвърждение. Останалите три ретроспективни проучвания използват малки

извадки (вариращи от 20 до 28 пациенти с GEP-NET или такива с карцином от неизвестен

произход) и установяват, че полуколичественият ъптейк при ПЕТ сканирането с галиев (

едотреотид преди PRRT, свързан с дозите, абсорбирани от тумора на база инжектирана

радиоактивна доза за последващия първи цикъл на лечение, се различават между лезиите, които

са класифицирани като показващи отговор и като непоказващи отговор след три цикъла на

PRRT, и помагат за отделянето на хепаталните метастази от нормалната чернодробна тъкан.

5.2

Фармакокинетични свойства

Разпределение

След интравенозно инжектиране, галиев (

Ga) едотреотид се очиства бързо от кръвта след

биекспоненциално елиминиране на радиоактивността с полуживот съответно 2,0 ± 0,3 min и

48 ± 7 мин.

Ъптейк в органи

Органът с най-висок физиологичен ъптейк на галиев (

Ga) едотреотид е слезката, следван от

бъбреците. Ъптейкът в черния дроб и в хипофизата, щитовидната жлеза и надбъбречните жлези

е по-ниско. Може също да се наблюдава висока степен на физиологичен ъптейк на галиев (

едотреотид в

processus uncinatus

на панкреаса. Около 50 минути след интравенозно

приложение, ъптейкът на галиев (

Ga) едотреотид достига плато във всички органи.

Доказано е, че ъптейкът в органите не зависи от възрастта при нормални тъкани при възрастен

и само отчасти зависи от пола (по отношение на щитовидната жлеза и главата на панкреаса).

Елиминиране

Не са установени радиоактивни метаболити в серума в рамките на 4 часа след интравенозно

инжектиране на галиев (

Ga) едотреотид.

Приблизително 16 % от радиоактивността на галиев (

Ga) едотреотид се отстранява от

организма с урината в рамките на 2 до 4 часа. Пептидът се отделя чрез бъбреците като интактно

съединение.

Полуживот

Като се има предвид че скоростта на елиминиране е значително по-ниска от физическия

полуживот на галия (

Ga) (68 минути), биологичният полуживот ще има слабо влияние върху

ефективния полуживот на лекарствения продукт, който може да се очаква да бъде малко по-

малко от 68 минути.

Бъбречно/чернодробно увреждане

Не е характеризирана фармакокинетиката при пациенти с бъбречно или чернодробно

увреждане.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора във връзка с галиев (

Ga) едотреотид.

Оценката на локалната поносимост установява признаци на леко до умерено периваскуларно

възпаление при някои животни, което може да се дължи на киселото рН на разтвора.

Не са провеждани проучвания по отношение на фертилитет, ембрионално развитие,

мутагенност или дългосрочна канцерогенност.

Що се отнася до новото помощно вещество (1,10-фенантролин), по време на проучването за

токсичност, проведено със състава на кита SomaKitТОС, включващ 1,10-фенантролин с доза,

400 пъти по-висока от дозата при хора, не са наблюдавани признаци на токсичност.

Проучванията за генотоксичност на 1,10-фенантролин, налични в литературата, показват

отрицателни резултати при бактериалния тест за обратни мутации (тест на Ames), докато при

теста с миши лимфом се получава индикация за възможна генотоксичност при концентрации,

750 пъти по-високи от максималната концентрация на 1,10-фенантролин в кръвта, постижима

при пациенти. Въпреки това, дори и когато границите за генотоксични и канцерогенни примеси

се приемат като най-лошия референтен случай, рискът, свързан със следите от

1,10-фенантролин в състава на SomaKitTOC, се смята за незначителен при дозата, която ще се

прилага при пациентите: експозицията на 1,10-фенантролин (5 µg/доза) е 24 пъти по-ниска от

допустимия дневен прием за генотоксичен примес (120 µg/ден при експозиции <1 месец).

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Прах

1,10-фенантролин

Гентизинова киселина

Манитол (E421)

Буфер

Мравчена киселина

Натриев хидроксид (E524)

Вода за инжекции

След изотопно маркиране, полученият разтвор съдържа като помощно вещество и

хлороводородна киселина от генераторния елуат.

6.2

Несъвместимости

Изотопното маркиране на молекулите на носителя с галиев (

Ga) хлорид е много чувствително

към наличието на следи от метални примеси. Трябва да се използват само спринцовки и игли за

спринцовки, които могат да сведат до минимум нивата на следите от метални примеси

(например неметални игли или игли със силиконово покритие).

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други продукти, с изключение на посочените

в точка 12.

6.3

Срок на годност

Кит, както е опакован за продажба

2 години

След изотопно маркиране

4 часа

Да не се съхранява при температура над 25°C след изотопно маркиране.

От микробиологична гледна точка лекарственият продукт трябва да се използва веднага. Ако не

се използва незабавно, съхранението в периода на използване и условията на съхранение преди

употреба са отговорност на потребителя.

6.4

Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

За условията на съхранение след изотопно маркиране на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

Съхранението на радиофармацевтиците трябва да се осъществява съгласно националните

разпоредби относно радиоактивните материали.

6.5

Вид и съдържание на опаковката и специални приспособления за употреба

Всяка опаковка съдържа:

Един флакон с прах за инжекционен разтвор: 10 ml флакон от стъкло тип I, със запушалка

от бромобутилова гума, с отчупваща се обкатка. Всеки флакон съдържа 40 микрограма

едотреотид.

Един флакон с реакционен буфер: 10 ml флакон от цикличен олефин полимер, с

тефлонова запушалка с отчупваща се обкатка. Всеки флакон съдържа 1 ml реакционен

буфер.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Общо предупреждение

Радиофармацевтиците трябва да се получават, използват и прилагат само от оторизирани лица,

в определени клинични условия. Тяхното получаване, съхранение, използване, прехвърляне и

изхвърляне са предмет на съответните наредби и/или лицензиране от компетентна официална

организация.

Радиофармацевтиците трябва да се приготвят по начин, който отговаря на изискванията за

радиационна безопасност и за фармацевтично качество. Трябва да се вземат подходящи

асептични предпазни мерки.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

SomaKit TOC 40 микрограма кит за радиофармацевтичен препарат

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон с прах съдържа 40 микрограма едотреотид (edotreotide).

Радиоактивният изотоп не е включен в кита.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА

ФОРМА

Този кит за радиофармацевтичен препарат съдържа:

Прах за инжекционен разтвор: флаконът съдържа бял лиофилизиран прах.

Реакционен буфер: флаконът съдържа бистър, безцветен разтвор.

За радиоизотопно маркиране с разтвор на галиев (

Ga) хлорид.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Този лекарствен продукт е предназначен само за диагностични цели.

След изотопно маркиране с разтвор на галиев (

Ga) хлорид, полученият галиев (

едотреотид е предназначен за образно изследване с позитронно-емисионна томография (PET) за

свръхекспресия на соматостатинов рецептор при възрастни пациенти с потвърдени или със

съмнение за добре диференцирани гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори

(GEP-NET) за локализиране на първични тумори и техни метастази.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Този лекарствен продукт трябва да се прилага само от обучени медицински специалисти с

технически експертен опит в използването и боравенето с диагностични средства за нуклеарна

медицина и само в специализирани звена по нуклеарна медицина.

Дозировка

Препоръчителната радиоактивност за възрастен с тегло 70 kg е от 100 до 200 MBq, прилагана

чрез директна бавна интравенозна инжекция.

Радиоактивността следва да се коригира съобразно характеристиките на пациента, вида на

използваната PET камера и режима на получаване на образа.

Старческа възраст

Не се изисква специална схема на прилагане при пациенти в старческа възраст.

Бъбречно/чернодробно увреждане

Безопасността и ефикасността на галиев (

Ga) едотреотид не са проучени при пациенти с

бъбречно или чернодробно увреждане.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на галиев (

Ga) едотреотид не са установени при педиатрични

популации, при които ефективната доза може да е различна от тази за възрастните. Няма

препоръка за използване на SomaKit TOC при педиатрични пациенти.

Начин на приложение

SomaKit TOC е за интравенозно приложение и само за еднократна употреба.

Този лекарствен продукт трябва да се маркира с изотоп преди да се приложи на пациента.

Радиоактивността на галиевия (

Ga) едотреотид трябва да се измерва с радиометър

непосредствено преди инжектиране.

Инжекцията с галиев (

Ga) едотреотид трябва да се прилага интравенозно, за да се избегне

локална екстравазация, което да доведе до случайно облъчване на пациента и артефакти в

изображението.

За указания относно екстемпоралната подготовка на лекарствения продукт преди приложение

вижте точка 6.6 и 12.

За подготовката на пациента вижте точка 4.4.

Получаване на изображението

Изотопно маркираният SomaKit TOC е подходящ за медицинско образно изследване – PET.

Полученото изображение трябва да включва цялото тяло от главата до средата на бедрото.

Препоръчителното време на образното изследване е от 40 до 90 минути след инжектирането.

Началното време и продължителността на получаването на изображението следва да се

коригира в зависимост от използваното оборудване, характеристиките на пациента и на тумора,

за да се получи възможно най-добро качество на изображението.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество, към някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1, или към някоя от съставките на изотопно маркирания радиофармацевтик.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Възможни са реакции на свръхчувствителност или анафилактични реакции

Ако възникне реакция на свръхчувствителност или анафилактична реакция, приемът на

лекарствения продукт трябва да се преустанови незабавно и, ако е необходимо, да се започне

интравенозно лечение. За да са възможни незабавни действия при спешни случаи,

необходимите лекарствени продукти и оборудване, като ендотрахеална тръба, трябва да бъдат

на непосредствено разположение.

Индивидуална обосновка на съотношението полза/риск

За всеки пациент експозицията на радиация трябва да е обоснована от вероятната полза.

Приложената радиоактивност във всеки случай трябва да бъде толкова ниска, колкото е най-

разумно за получаването на необходимата диагностична информация.

Бъбречно/чернодробно увреждане

Необходима е внимателна преценка на съотношението полза/риск при тези пациенти, тъй като

е възможна увеличена експозиция на радиация.

Педиатрична популация

За информация относно използване в педиатричната популация вижте точка 4.2.

Подготовка на пациента

Пациентът трябва да бъде добре хидратиран преди началото на прегледа и посъветван да

уринира често през първите часове след прегледа с цел намаляване на радиацията.

Интерпретация на изображенията с галиев (

Ga) едотреотид и ограничения за ползване

PET изображенията с галиев (

Ga) едотреотид отразяват наличието на соматостатинови

рецептори в тъканите.

Органите с физиологичен ъптейк във висока степен на галиев (

Ga) едотреотид са слезка,

бъбреци, черен дроб, хипофизна жлеза, щитовидна жлеза и надбъбречни жлези. Може да се

наблюдава и физиологичен ъптейк във висока степен на галиев (

Ga) едотреотид от

processus

uncinatus

на панкреаса.

При GEP-NET, по-интензивният ъптейк на галиев (

Ga) едотреотид в сравнение с нормалния

фон представлява постоянна находка. Въпреки това, лезии на GEP NET, които нямат

достатъчна плътност на експресирани соматостатинови рецептори, не могат да бъдат

визуализирани с галиев (

Ga) едотреотид. PET изображенията с галиев (

Ga) едотреотид

трябва да се интерпретират визуално и за клинична интерпретация на изображенията не трябва

да се използва полуколичествено определяне на ъптейка на галиев (

Ga) едотреотид.

Данните, потвърждаващи ефективността на галиев (

Ga) едотреотид за прогнозиране и

проследяване на терапевтичния отговор към пептиднорецепторна радионуклидна терапия

(PRRT) при хистологично потвърдени метастатични NET, са ограничени (вж. точка 5.1).

В случай на синдром на Cushing, дългосрочната висока експозиция на кортизол, поради

ендогенен хиперкортизолизъм, може да потисне експресията на соматостатиновите рецептори

и да повлияе негативно върху резултатите от образното изследване на соматостатиновите

рецептори с галиев (

Ga) едотреотид. Затова при пациенти с GEP-NET и синдром на Cushing се

препоръчва нормализиране на хиперкортизолизма преди извършване на PET с галиев (

едотреотид.

Повишеният ъптейк на галиев (

Ga) едотреотид не е специфичен за GEP-NET. Положителните

резултати изискват оценка на възможността за наличие на друго заболяване, характеризиращо

се с високи локални концентрации на соматостатинови рецептори. Например, увеличаване на

плътността на соматостатиновите рецептори може да се появи и при следните патологични

състояния: подостри възпаления (зони на лимфоцитни концентрации), заболявания на

щитовидната жлеза (например тиреоидна автономия и болест на Hashimoto), тумори на

хипофизата, неоплазми на белите дробове (дребноклетъчен карцином), менингиоми, карциноми

на гърдата, лимфопролиферативно заболяване (например болест на Hodgkin и неходжкинов

лимфом) и тумори, произхождащи от тъкан, произлязла от ембрионалната неврална тръба

(например параганглиоми, медуларни карциноми на щитовидната жлеза, невробластоми,

феохромцитоми).

Нарушения на слезката (т.е., спленектомия, спленоза и допълнителна интрапанкреатична

слезка) също трябва да се разглеждат като важен фактор при докладване на резултата от

диагностиката, насочена към соматостатиновите рецептори. Поради физиологичния ъптейк на

галиевия (

Ga) едотреотид спленозата и допълнителната интрапанкреатична слезка може

случайно да бъдат открити и да бъдат погрешно диагностицирани като невроендокринни

тумори.

Едновременната употреба на аналози на соматостатин

За предпочитане е образно изследване с галиев (

Ga) едотреотид да се извършва в деня/дните

преди следващото прилагане на соматостатинов аналог. Вижте точка 4.5.

След процедурата

Близкият контакт с кърмачета и бременни жени трябва да бъде ограничен през първите 12 часа

след приложението.

Специални предупреждения

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на дозова единица, т.е.

може да се каже, че практически не съдържа натрий.

Поради киселото рН на разтвора на изотопно маркирания галиев (

Ga) едотреотид, случайната

екстравазация може да предизвика локално дразнене. В случай на екстравазация,

инжектирането трябва да бъде прекратено, мястото на инжектиране трябва да се промени и

засегнатият участък да се промие с разтвор на натриев хлорид.

За предпазните мерки по отношение на риска за околната среда вижте в точка 6.6.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Предполага се, че соматостатин и неговите аналози се конкурират за свързване с едни и същи

соматостатинови рецептори. Затова, при лечение на пациенти със соматостатинови аналози, за

предпочитане е образно изследване с галиев (

Ga) едотреотид да се извършва в деня/дните

преди следващото прилагане на соматостатинов аналог.

Дългосрочната експозиция на кортизол, поради ендогенен хиперкортизолизъм, може да

потисне експресията на соматостатиновите рецептори и да повлияе негативно върху

резултатите от образното изследване на соматостатиновите рецептори с галиев (

едотреотид. При пациенти със синдром на Cushing трябва да се помисли за нормализиране на

хиперкортизолизма преди извършване на PET с използване на SomaKitTOC.

Има някои доказателства, че кортикостероидите могат да предизвикат понижаване на

регулацията на соматостатиновите рецептори от подтип 2 (SSTR2).

Многократното приложение на високи дози глюкокортикостероиди преди приложението на

галиев (

Ga) едотреотид може да доведе до недостатъчна експресия на SSTR2 за адекватна

визуализация на положителни за соматостатин-рецептор NET.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Когато е необходимо приложение на радиофармацевтици при жени с детероден потенциал, е

важно да се определи дали жената е бременна, или не. Всяка жена с пропуснат месечен цикъл

следва да се приема за бременна, докато не бъде доказано противното. При съмнение относно

потенциална бременност (ако жената е с пропуснат месечен цикъл, ако нейните цикли са много

нередовни и др.), на пациентката трябва да се предложат алтернативни техники, при които не

се използва йонизиращо лъчение (ако има такива).

Бременност

Липсват данни относно употребата на този лекарствен продукт по време на бременност. При

процедурите с радиоактивни изотопи при бременни жени фетусът също получава доза

радиация. Поради тази причина по време на бременност трябва да се провеждат само крайно

необходими изследвания, когато вероятната полза силно надвишава риска, на който са

изложени майката и фетусът.

Кърмене

Преди прилагането на радиофармацевтици при майка кърмачка трябва да се обмисли

възможността за отлагане на прилагането на радиоактивен изотоп, докато майката престане да

кърми, и да се прецени най-правилният избор на радиофармацевтик, като се има предвид

отделянето на радиоактивност в кърмата. Ако прилагането се счита за необходимо, кърменето

трябва да се прекъсне за период от 12 часа, а отделената кърма да се изхвърли.

Близкият контакт с кърмачета трябва да бъде ограничен през първите 12 часа след инжекцията.

Фертилитет

Не са провеждани проучвания за оценка на въздействието върху фертилитета.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Галиевият (

Ga) едотреотид няма или има пренебрежимо влияние върху способността за

шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Експозицията на йонизираща радиация е свързана с поява на рак и потенциал за развитие на

наследствени дефекти. Тъй като ефективната доза е около 4,5 mSv при прилагане на

максималната препоръчителна радиоактивност от 200 MBq, вероятността тези нежелани

реакции да се появят е ниска.

Нежеланите реакции се разделят на групи според честота по MedDRA конвенцията: много

чести (≥1/10), чести (≥1/100 до <1/10), нечести (≥1/1000 до <1/100), редки (≥1/10 000 до

<1/1000), много редки (<1/10 000) и с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде

направена оценка).

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

С неизвестна честота: болка на мястото на приложение

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

В случай на прилагане на свръхдоза радиация, приетата от пациента доза трябва да се намали,

когато е възможно, посредством увеличаване на елиминирането на радиоизотопа от организма

чрез често уриниране или чрез усилена хидратация и често уриниране. Може да е полезно да се

определи ефективната доза, която е приложена.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Диагностични радиофармацевтици; други диагностични

радиофармацевтици за откриване на тумори, ATC код: V09IX09.

Механизъм на действие

Галевият (

Ga) едотреотид се свързва със соматостатиновите рецептори.

In vitro

този

радиофармацевтик се свързва с висок афинитет главно със SSTR2, а в по-малка степен и със

SSTR5.

In vivo

не е оценена полуколичествената корелация между ъптейка на галиев (

Ga) едотреотид

в тумори и плътността на SSTR в хистологични проби, както при пациенти с GEP-NET, така и в

нормални органи. Нещо повече, свързването

in vivo

на галиевия (

Ga) едотреотид към

структури или рецептори, различни от SSTR, остава неизвестно.

Фармакодинамични ефекти

В химичните концентрации, използвани за диагностични изследвания, галиевият (

едотреотид не изглежда да има някакви клинично значими фармакодинамични ефекти.

Едотреотидът е соматостатинов аналог. Соматостатинът е невротрансмитер в централната

нервна система, но също така и хормон, който се свързва към клетки от невроендокринен

произход и потиска освобождаването на растежен хормон, инсулин, глюкагон и гастрин. Няма

данни дали интравенозното приложение на едотреотид води до вариране на серумните нива на

гастрин и глюкагон.

Клинична ефикасност и безопасност

За откриване на първичната локализация на GEP-NET в случай на повишаващи се нива на

съответния биохимичен туморен маркер или в случай на доказана метастаза на NET,

чувствителността и специфичността на ПЕТ с галиев (

Ga) едотреотид, на базата на

популацията пациенти, са съответно 100% (4/4) и 89% (8/9) в проспективно проучване на

Gabriel et al. 2007. Степента на откриване на лезии е 75% (3/4) в подгрупата пациенти с

неизвестна първична локализация на тумора в проспективното проучване на Frilling et al. 2010.

В ретроспективния доклад на Schreiter et al. 2014, интраиндивидуалното сравнение в подгрупа

от 20 пациенти показва, че галиев (

Ga) едотреотид позволява да се локализира първичният

тумор при 9/20 (45%) пациенти, докато индиев (

In) пентетреотид позволява това при 2/20

(10%).

Проспективно интраиндивидуално сравнение показва, че с галиев (

Ga) едотреотид лезии

могат да се откриват по-добре отколкото с индиев (

In) пентетреотид. Ниво на откриване на

лезии 100% (40/40) в сравнение с 85% (34/40) е наблюдавано в проучването на Hofmann et al.

2001, в което са участвали пациенти с хистологично доказан бронхиален NET (n=2) или NET на

средния отдел на гастроинтестиналния тракт (n=6). В проучването на Buchmann et al. 2007,

проведено с 27 пациенти, с преобладаващи GEP-NET (59 %) или NET с неизвестна първична

локализация (30 %), с галиев (

Ga) едотреотид се откриват 279 лезии спрямо 157 лезии,

открити с индиев (

In) пентетреотид. В проучването на Van Binnebeek et al. 2015 при 53

пациенти с метастатични GEP-NET [преобладаващо GEP-NET (n=39) или NET с неизвестен

произход (n=6)], нивото на откриваемост на лезии при галиев (

Ga) едотреотид е 99.9 %

(1098/1099) спрямо 60 % (660/1099) при индиев (

In) пентетреотид на базата на проследяващи

сканирания. В проучването на Lee et al. 2015 при 13 пациенти с GEP-NET се откриват общо

35 положителни лезии при 10 пациенти или на ПЕТ/КТ с галиев (

Ga) едотреотид, или на

SPECT/КТ с индиев (

In) пентетреотид, а при 3 пациенти не се установяват положителни

лезии при нито един от двата метода за образна диагностика. С галиев (

Ga) едотреотид се

откриват 35/35 (100 %) лезии спрямо 19/35=54 % за SPECT/КТ с индиев (

In) пентетреотид. В

проучването на Kowalski et al. 2003 при 4 пациенти с GEP-NET, галиев (

Ga) едотреотид

показва по-високо ниво на откриваемост (100 %), на базата на популацията пациенти,

отколкото индиев (

In) пентетреотид (50 %).

Наличните данни за клинична ефикасност на галиев (

Ga) едотреотид при показанието

прогнозиране и проследяване на терапевтичния отговор към пептиднорецепторна

радионуклидна терапия (PRRT) при хистологично потвърден метастатичен NET са ограничени.

Подадени са пет проучвания, едно от тях проспективно (Gabriel et al. 2009) и четири

ретроспективни (Kroiss et al. 2013, Ezziddin et al. 2012, Kratochwil et al. 2015 and Luboldt et

al.2010a). В проучването на Gabriel et al. 2009 галиев (

Ga) едотреотид преди PRRT се сравнява

с КТ или ЯМР чрез използването на Критериите за оценка на отговора при солидни тумори

(Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, RECIST). ПЕТ и КТ с галиев (

Ga) едотреотид

показват съответстващи резултати при 32 пациенти (70 %) и несъответстващи резултати при 14

пациенти (30 %), от които 9 с прогресиращо заболяване и 5 в ремисия.

Ретроспективното проучване на Kroiss et al. 2013 при 249 пациенти с NET показва, че PRRT не

оказва значително влияние върху полуколичествения ъптейк при ПЕТ с галиев (

едотреотид, освен при чернодробни метастази при пациенти с NET, но в проучването липсва

хистологично потвърждение. Останалите три ретроспективни проучвания използват малки

извадки (вариращи от 20 до 28 пациенти с GEP-NET или такива с карцином от неизвестен

произход) и установяват, че полуколичественият ъптейк при ПЕТ сканирането с галиев (

едотреотид преди PRRT, свързан с дозите, абсорбирани от тумора на база инжектирана

радиоактивна доза за последващия първи цикъл на лечение, се различават между лезиите, които

са класифицирани като показващи отговор и като непоказващи отговор след три цикъла на

PRRT, и помагат за отделянето на хепаталните метастази от нормалната чернодробна тъкан.

5.2

Фармакокинетични свойства

Разпределение

След интравенозно инжектиране, галиев (

Ga) едотреотид се очиства бързо от кръвта след

биекспоненциално елиминиране на радиоактивността с полуживот съответно 2,0 ± 0,3 min и

48 ± 7 мин.

Ъптейк в органи

Органът с най-висок физиологичен ъптейк на галиев (

Ga) едотреотид е слезката, следван от

бъбреците. Ъптейкът в черния дроб и в хипофизата, щитовидната жлеза и надбъбречните жлези

е по-ниско. Може също да се наблюдава висока степен на физиологичен ъптейк на галиев (

едотреотид в

processus uncinatus

на панкреаса. Около 50 минути след интравенозно

приложение, ъптейкът на галиев (

Ga) едотреотид достига плато във всички органи.

Доказано е, че ъптейкът в органите не зависи от възрастта при нормални тъкани при възрастен

и само отчасти зависи от пола (по отношение на щитовидната жлеза и главата на панкреаса).

Елиминиране

Не са установени радиоактивни метаболити в серума в рамките на 4 часа след интравенозно

инжектиране на галиев (

Ga) едотреотид.

Приблизително 16 % от радиоактивността на галиев (

Ga) едотреотид се отстранява от

организма с урината в рамките на 2 до 4 часа. Пептидът се отделя чрез бъбреците като интактно

съединение.

Полуживот

Като се има предвид че скоростта на елиминиране е значително по-ниска от физическия

полуживот на галия (

Ga) (68 минути), биологичният полуживот ще има слабо влияние върху

ефективния полуживот на лекарствения продукт, който може да се очаква да бъде малко по-

малко от 68 минути.

Бъбречно/чернодробно увреждане

Не е характеризирана фармакокинетиката при пациенти с бъбречно или чернодробно

увреждане.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора във връзка с галиев (

Ga) едотреотид.

Оценката на локалната поносимост установява признаци на леко до умерено периваскуларно

възпаление при някои животни, което може да се дължи на киселото рН на разтвора.

Не са провеждани проучвания по отношение на фертилитет, ембрионално развитие,

мутагенност или дългосрочна канцерогенност.

Що се отнася до новото помощно вещество (1,10-фенантролин), по време на проучването за

токсичност, проведено със състава на кита SomaKitТОС, включващ 1,10-фенантролин с доза,

400 пъти по-висока от дозата при хора, не са наблюдавани признаци на токсичност.

Проучванията за генотоксичност на 1,10-фенантролин, налични в литературата, показват

отрицателни резултати при бактериалния тест за обратни мутации (тест на Ames), докато при

теста с миши лимфом се получава индикация за възможна генотоксичност при концентрации,

750 пъти по-високи от максималната концентрация на 1,10-фенантролин в кръвта, постижима

при пациенти. Въпреки това, дори и когато границите за генотоксични и канцерогенни примеси

се приемат като най-лошия референтен случай, рискът, свързан със следите от

1,10-фенантролин в състава на SomaKitTOC, се смята за незначителен при дозата, която ще се

прилага при пациентите: експозицията на 1,10-фенантролин (5 µg/доза) е 24 пъти по-ниска от

допустимия дневен прием за генотоксичен примес (120 µg/ден при експозиции <1 месец).

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Прах

1,10-фенантролин

Гентизинова киселина

Манитол (E421)

Буфер

Мравчена киселина

Натриев хидроксид (E524)

Вода за инжекции

След изотопно маркиране, полученият разтвор съдържа като помощно вещество и

хлороводородна киселина от генераторния елуат.

6.2

Несъвместимости

Изотопното маркиране на молекулите на носителя с галиев (

Ga) хлорид е много чувствително

към наличието на следи от метални примеси. Трябва да се използват само спринцовки и игли за

спринцовки, които могат да сведат до минимум нивата на следите от метални примеси

(например неметални игли или игли със силиконово покритие).

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други продукти, с изключение на посочените

в точка 12.

6.3

Срок на годност

Кит, както е опакован за продажба

2 години

След изотопно маркиране

4 часа

Да не се съхранява при температура над 25°C след изотопно маркиране.

От микробиологична гледна точка лекарственият продукт трябва да се използва веднага. Ако не

се използва незабавно, съхранението в периода на използване и условията на съхранение преди

употреба са отговорност на потребителя.

6.4

Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

За условията на съхранение след изотопно маркиране на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

Съхранението на радиофармацевтиците трябва да се осъществява съгласно националните

разпоредби относно радиоактивните материали.

6.5

Вид и съдържание на опаковката и специални приспособления за употреба

Всяка опаковка съдържа:

Един флакон с прах за инжекционен разтвор: 10 ml флакон от стъкло тип I, със запушалка

от бромобутилова гума, с отчупваща се обкатка. Всеки флакон съдържа 40 микрограма

едотреотид.

Един флакон с реакционен буфер: 10 ml флакон от цикличен олефин полимер, с

тефлонова запушалка с отчупваща се обкатка. Всеки флакон съдържа 1 ml реакционен

буфер.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Общо предупреждение

Радиофармацевтиците трябва да се получават, използват и прилагат само от оторизирани лица,

в определени клинични условия. Тяхното получаване, съхранение, използване, прехвърляне и

изхвърляне са предмет на съответните наредби и/или лицензиране от компетентна официална

организация.

Радиофармацевтиците трябва да се приготвят по начин, който отговаря на изискванията за

радиационна безопасност и за фармацевтично качество. Трябва да се вземат подходящи

асептични предпазни мерки.

Прочетете целия документ

EMA/624039/2016

EMEA/H/C/004140

Резюме на EPAR за обществено ползване

SomaKit TOC

edotreotide

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

SomaKit TOC. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на SomaKit TOC.

За практическа информация относно употребата на SomaKit TOC, пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява SomaKit TOC и за какво се използва?

SomaKit TOC е диагностично лекарство, използвано при възрастни пациенти, за които се смята,

че имат т.нар. добре диференцирани гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори (GEP-

NET). GEP-NET са тумори, които се появяват в определен вид клетки на червата или панкреаса,

които обикновено секретират хормони. Туморите могат да се разпространят в други части на

организма (метастази).

SomaKit TOC се използва заедно с техника, наречена позитронно-емисионна томография (PET) за

получаване на изображения, локализиращи туморите. SomaKit TOC съдържа активното вещество

едотреотид (edotreotide). Лекарството не се използва директно, а трябва да бъде „радиоактивно

маркирано“, преди да бъде инжектирано, което означава, че се маркира с отделно вещество,

което излъчва малки количества радиация. Веществото, което се използва за радиоактивно

маркиране на SomaKit TOC, се нарича галиев (

Ga) хлорид.

Тъй като броят на пациентите с GEP-NET е малък, болестта се счита за „рядка“ и SomaKit TOC е

определен като „лекарство сирак“ (лекарство, използвано при редки болести) на 19 март 2015 г.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Как се използва SomaKit TOC?

SomaKit TOC се предлага под формата на комплект за приготвяне на инжекционен разтвор.

Поставя се като единична инжекция във вената веднага след като бъде радиоактивно маркиран.

PET изображенията се правят 40 до 90 минути по-късно.

SomaKit TOC може да бъде получен само с рецепта, а инжекцията трябва да бъде приготвяна и

поставяна само в специализирани звена и от специалисти по радиоактивни лекарства.

За повече информация вижте листовката.

Как действа SomaKit TOC?

Активното вещество в SomaKit TOC, едотреотид, се свързва с рецептори по повърхността на

клетките, наречени соматостатинови рецептори. Не всички клетки имат такива рецептори, но

добре диференцираните GEP-NET клетки имат голям брой по повърхността си. Приготвеното

лекарство, радиоактивно маркирано с галиев (

Ga) хлорид, се свързва с тези рецептори върху

GEP-NET клетките. Полученото концентриране на радиацията може да се улови със специална

камера при PET сканиране. Това прави възможно да се види къде са туморите и дали са се

разпространили.

Какви ползи от SomaKit TOC са установени в проучванията?

Употребата на активното вещество в SomaKit TOC, едотреотид, който е радиоактивно маркиран с

галиев (

Ga) хлорид, е утвърдена за откриване на GEP-NET. Поради това, за да покаже

ефективността на SomaKit TOC за откриване на тумори, фирмата предоставя информация от

множество, предимно малки проучвания в публикуваната литература. Тези проучвания включват

данни от 970 пациенти. Някои проучвания се занимават с чувствителността при PET сканиране

(до каква степен изображенията идентифицират пациентите, които имат GEP-NET или техни

метастази), някои анализират специфичността (доколко надеждни са изображенията за

идентифициране на лица, които нямат GEP-NET), а други се занимават с коефициента на

откриване на лезии (до каква степен изображенията идентифицират тумори). Представено е и

сравнение, което използва данни от няколко от тези проучвания (мета-анализ).

Взети заедно, проучванията показват задоволително ефективността на SomaKit TOC за откриване

на тумори, въпреки че точните резултати са различни. Едно проучване показва, че за

локализиране на първични GEP-NET лекарството има чувствителност 45% в сравнение с 10% при

пациенти, на които е дадено друго одобрено диагностично лекарство, индиев (

пентетреотид, като това е потвърдено от друго проучване, показващо по-голямата чувствителност

на първото лекарство. Резултатите от допълнителни проучвания показват, че едотреотид,

маркиран с галиев (

Ga) хлорид, има чувствителност и специфичност съответно 100 и 89%, а

коефициентът му на откриване на лезии е 75%.

В четири други сравнителни проучвания е отбелязано, че активното вещество в SomaKit TOC

открива повече тумори от индиевия (

In) пентетреотид, приложен на същите пациенти.

Какви са рисковете, свързани със SomaKit TOC?

След радиоактивно маркиране SomaKit TOC излъчва незначително количество радиация, което

поражда малък риск от рак или наследствени аномалии.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции или ограничения, съобщени при

SomaKit TOC, вижте листовката.

SomaKit TOC

EMA/624039/2016

Page 2/3

Защо SomaKit TOC е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията счита, че

техническото и диагностичното действие на лекарството е показано. Рисковете от поява на

странични ефекти изглеждат малки и затова CHMP реши, че ползите от SomaKit TOC са по-големи

от рисковете, и препоръча да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на SomaKit TOC?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на SomaKit TOC, които

да се спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Допълнителна информация за SomaKit TOC:

Пълният текст на EPAR за SomaKit TOC може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението със SomaKit TOC прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте вашия лекар или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за SomaKit TOC може да се намери на

уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

SomaKit TOC

EMA/624039/2016

Page 3/3

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация