SomaKit TOC

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

edotreotide

Предлага се от:

Advanced Accelerator Applications

АТС код:

V09IX

INN (Международно Name):

edotreotide

Терапевтична група:

Диагностични радиофармацевтици

Терапевтична област:

Neuroendocrine Tumors; Radionuclide Imaging

Терапевтични показания:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. След radiolabelling с галлием (68га) разтвор на хлорид, разтвор на галий (68га) edotreotide получени предназначени за позитронна-емисионна томография (PET) визуализация на рецепторите на соматостатин сверхэкспрессия при възрастни пациенти с потвърдена или предполагаема высокодифференцированных стомашно-enteropancreatic нейроэндокринные тумори (gap-net) за локализиране на първични тумори и техните метастази.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-12-08

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SOMAKIT TOC 40 МИКРОГРАМА КИТ ЗА
РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕН ПРЕПАРАТ
едотреотид (edotreotide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА ТОВА ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО
ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар
специалист по
нуклеарна медицина, който ще
наблюдава процедурата.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар
специалист по нуклеарна медицина.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява SomaKit TOC и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да се
използва SomaKit TOC
3.
Как се използва SomaKit TOC
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как се съхранява SomaKit TOC
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SOMAKIT TOC И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Този лекарствен продукт е
радиофармацевтичен само за
диагностична употреба. Той съдържа
активното вещество едотреотид. Преди
да се използва, прахът във флакона се

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
SomaKit TOC 40 микрограма кит за
радиофармацевтичен препарат
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон с прах съдържа 40
микрограма едотреотид (edotreotide).
Радиоактивният изотоп не е включен в
кита.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА
ФОРМА
Този кит за радиофармацевтичен
препарат съдържа:
-
Прах за инжекционен разтвор: флаконът
съдържа бял лиофилизиран прах.
-
Реакционен буфер: флаконът съдържа
бистър, безцветен разтвор.
За радиоизотопно маркиране с разтвор
на галиев (
68
Ga) хлорид.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
След изотопно маркиране с разтвор на
галиев (
68
Ga) хлорид, полученият галиев (
68
Ga)
едотреотид е предназначен за образно
изследване с позитронно-емисионна
томография (PET) за
свръхекспресия на соматостатинов
рецептор при възрастни пациенти с
потвърдени или със
съмнение за добре диференцирани
гастроентеропанкреасни
невроендокринни тумори
(GEP-NET) за локализиране на първични
тумори и техни метастази.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-02-2023
Листовка Листовка чешки 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-02-2023
Листовка Листовка датски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-02-2023
Листовка Листовка немски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-02-2023
Листовка Листовка естонски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-02-2023
Листовка Листовка гръцки 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-02-2023
Листовка Листовка английски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-02-2017
Листовка Листовка френски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-02-2023
Листовка Листовка италиански 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-02-2017
Листовка Листовка латвийски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-02-2017
Листовка Листовка литовски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-02-2023
Листовка Листовка унгарски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-02-2023
Листовка Листовка малтийски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-02-2017
Листовка Листовка нидерландски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-02-2017
Листовка Листовка полски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-02-2023
Листовка Листовка португалски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-02-2017
Листовка Листовка румънски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-02-2023
Листовка Листовка словашки 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-02-2023
Листовка Листовка словенски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-02-2017
Листовка Листовка фински 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-02-2023
Листовка Листовка шведски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-02-2023
Листовка Листовка норвежки 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-02-2023
Листовка Листовка исландски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-02-2023
Листовка Листовка хърватски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-02-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите