Solymbic

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

адалимумаб

Предлага се от:

Amgen Europe B.V.

АТС код:

L04AB04

INN (Международно Name):

adalimumab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Arthritis, Psoriatic; Spondylitis, Ankylosing; Crohn Disease; Colitis, Ulcerative; Hidradenitis Suppurativa; Psoriasis; Arthritis, Rheumatoid

Терапевтични показания:

Моля, направете справка в раздел 4. 1 от Кратката характеристика на продукта в документа с информация за продукта.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2017-03-22

Листовка

                64
Б. ЛИСТОВКА
65
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SOLYMBIC 20 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
SOLYMBIC 40 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
адалимумаб (adalimumab)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Вашият лекар ще Ви даде също сигнална
карта на пациента, която съдържа важна
информация относно безопасността, с
която трябва да сте запознат преди да
започнете да
прилагате SOLYMBIC и по време на лечението
с SOLYMBIC. Съхранявайте тази сигнална
карта на пациента у себе си.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
SOLYMBIC 20 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
SOLYMBIC 40 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
SOLYMBIC 40 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
SOLYMBIC 20 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка единична доза в предварително
напълнена спринцовка съдържа 20 mg
адалимумаб
(adalimumab) в 0,4 ml (50 mg/ml) разтвор.
SOLYMBIC 40 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка единична доза в предварително
напълнена спринцовка съдържа 40 mg
адалимумаб
(adalimumab) в 0,8 ml (50 mg/ml) разтвор.
SOLYMBIC 40 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка единична доза в предварително
напълнена писалка съдържа 40 mg
адалимумаб
(adalimumab) в 0,8 ml (50 mg/ml) разтв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-07-2018
Листовка Листовка чешки 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-07-2018
Листовка Листовка датски 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-07-2018
Листовка Листовка немски 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-07-2018
Листовка Листовка естонски 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-07-2018
Листовка Листовка гръцки 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-07-2018
Листовка Листовка английски 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-04-2017
Листовка Листовка френски 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-07-2018
Листовка Листовка италиански 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-04-2017
Листовка Листовка латвийски 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-04-2017
Листовка Листовка литовски 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-07-2018
Листовка Листовка унгарски 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-07-2018
Листовка Листовка малтийски 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-04-2017
Листовка Листовка нидерландски 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-04-2017
Листовка Листовка полски 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-07-2018
Листовка Листовка португалски 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-04-2017
Листовка Листовка румънски 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-07-2018
Листовка Листовка словашки 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-07-2018
Листовка Листовка словенски 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-04-2017
Листовка Листовка фински 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-07-2018
Листовка Листовка шведски 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-07-2018
Листовка Листовка норвежки 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-07-2018
Листовка Листовка исландски 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-07-2018
Листовка Листовка хърватски 10-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-04-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите