Skilarence

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

диметил фумарат

Предлага се от:

Almirall S.A

АТС код:

L04AX07

INN (Международно Name):

dimethyl fumarate

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

псориазис

Терапевтични показания:

Skilarence е показан за лечение на умерен до тежък плаков псориазис при възрастни, нуждаещи се от системна лекарствена терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-06-23

Листовка

                28
Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
SKILARENCE 30 MG СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ ТАБЛЕТКИ
диметилфумарат
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Skilarence и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Skilarence
3.
Как да приемате Skilarence
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Skilarence
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SKILARENCE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SKILARENCE
Skilarence е лекарство, което съдържа
активното вещество диметилфумарат.
Д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Skilarence 30 mg стомашно-устойчиви таблетки
Skilarence 120 mg стомашно-устойчиви таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Skilarence 30 mg
стомашно-устойчиви таблетки
Всяка стомашно-устойчива таблетка
съдържа 30 mg диметилфумарат.
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка стомашно-устойчива таблетка
съдържа 34,2 mg лактоза (като монохидрат).
Skilarence 120 mg стомашно-устойчиви таблетки
Всяка стомашно-устойчива таблетка
съдържа 120 mg диметилфумарат.
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка стомашно-устойчива таблетка
съдържа 136,8 mg лактоза (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Стомашно-устойчива таблетка.
Skilarence 30 mg стомашно-устойчиви таблетки
Бяла, филмирана, кръгла,
двойноизпъкнала таблетка с диаметър
приблизително 6,8 mm.
Skilarence 120 mg стомашно-устойчиви таблетки
Синя, филмирана, кръгла,
двойноизпъкнала таблетка с диаметър
приблизително 11,6 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Skilarence е показан за лечение на умерено
тежък до тежък плакатен псориазис при
възрастни,
които се нуждаят от систем
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-09-2022
Листовка Листовка чешки 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-09-2022
Листовка Листовка датски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-09-2022
Листовка Листовка немски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-09-2022
Листовка Листовка естонски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-09-2022
Листовка Листовка гръцки 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-09-2022
Листовка Листовка английски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-09-2017
Листовка Листовка френски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-09-2022
Листовка Листовка италиански 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-09-2017
Листовка Листовка латвийски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-09-2017
Листовка Листовка литовски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-09-2022
Листовка Листовка унгарски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-09-2022
Листовка Листовка малтийски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-09-2017
Листовка Листовка нидерландски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-09-2017
Листовка Листовка полски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-09-2022
Листовка Листовка португалски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-09-2017
Листовка Листовка румънски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-09-2022
Листовка Листовка словашки 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-09-2022
Листовка Листовка словенски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-09-2017
Листовка Листовка фински 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-09-2022
Листовка Листовка шведски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-09-2022
Листовка Листовка норвежки 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-09-2022
Листовка Листовка исландски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-09-2022
Листовка Листовка хърватски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-09-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите