Silapo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

епоетин зета

Предлага се от:

Stada Arzneimittel AG

АТС код:

B03XA01

INN (Международно Name):

epoetin zeta

Терапевтична група:

Антианемични препарати

Терапевтична област:

Anemia; Blood Transfusion, Autologous; Cancer; Kidney Failure, Chronic

Терапевтични показания:

Лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) при възрастни и деца patientsTreatment анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни и педиатрични пациенти на хемодиализа и възрастни пациенти на диализа перитонеальном. Лечение на тежка анемия от бъбречен произход, придружен от клинични симптоми при възрастни пациенти с бъбречна недостатъчност, които не са на диализа. Лечение на анемия и намаляване на нуждите от преливане на кръв при възрастни пациенти, приемащи химиотерапия на солидни тумори, малигнен лимфом или множествена миеломы, както и на риска от трансфузии оцениваемым общото състояние на пациента (e. състоянието на сърдечно-съдовата система, на вече съществуваща анемия в началото на химиотерапия). Silapo може да се използва за увеличаване на добивите аутологичной на кръвта при пациенти в програмата predonation . Използването му в тази индикация трябва да бъде балансирана срещу обявените риск от тромбоемболични усложнения . Лечението трябва да се прилага само при пациенти с умерена анемия (не желязодефицитна), ако кръвта спестявания процедури не са или са недостатъчни за планираното едър планова операция изисква голям обем кръв (4 или повече единици кръв за жени и 5 или повече единици за мъже). Silapo е посочено за съхранение на багаж, страдащи от дефицит на желязо в организма на възрастни до големи элективной ортопедична хирургия, с висок риск от усложнения от преливане на кръв, за да се намали влиянието на алогенни гемотрансфузий . Прилагането на трябва да бъде ограничен при пациенти с умерена анемия (e. диапазон на измерените концентрации на хемоглобина от 10 до 13 g/dl), които не са на разположение програма автоложни predonation и се очаква умерена загуба на кръв (от 900 до 1 800 мл). Silapo може да се използва за повишаване на концентрацията на хемоглобина в симптоматична анемия (концентрация на хемоглобин ≤10 г/дл) при възрастни пациенти с ниски или междинен-1 риск от първоначалните миелодиспластических синдроми (МДС), които имат ниски нива на серумния эритропоэтина (.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-12-18

Листовка

                80
B. ЛИСТОВКА
81
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SILAPO 1 000 IU/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
SILAPO 2 000 IU/0,6 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
SILAPO 3 000 IU/0,9 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
SILAPO 4 000 IU/0,4 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
SILAPO 5 000 IU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
SILAPO 6 000 IU/0,6 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
SILAPO 8 000 IU/0,8 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
SILAPO 10 000 IU/1 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
SILAPO 20 000 IU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
SILAPO 30 000 IU/0,75 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
SILAPO 40 000 IU/1 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
Епоетин зета (Epoetin zeta)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия ле
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Silapo 1 000 IU/0,3 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Silapo 2 000 IU/0,6 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Silapo 3 000 IU/0,9 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Silapo 4 000 IU/0,4 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Silapo 5 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Silapo 6 000 IU/0,6 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Silapo 8 000 IU/0,8 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Silapo 10 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Silapo 20 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Silapo 30 000 IU/0,75 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Silapo 40 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Silapo 1 000 IU/0,3 ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
1 предварително напълнена спринцовка
с 0,3 ml инжекционен разтвор съдържа 1 000
международни единици (IU) епоетин зета*
(epoetin zeta_*_) (рекомбинантен човешки
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-11-2020
Листовка Листовка чешки 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-11-2020
Листовка Листовка датски 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-11-2020
Листовка Листовка немски 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-11-2020
Листовка Листовка естонски 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-11-2020
Листовка Листовка гръцки 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-11-2020
Листовка Листовка английски 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-03-2019
Листовка Листовка френски 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-11-2020
Листовка Листовка италиански 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-03-2019
Листовка Листовка латвийски 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-03-2019
Листовка Листовка литовски 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-11-2020
Листовка Листовка унгарски 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-11-2020
Листовка Листовка малтийски 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-03-2019
Листовка Листовка нидерландски 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-03-2019
Листовка Листовка полски 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-11-2020
Листовка Листовка португалски 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-03-2019
Листовка Листовка румънски 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-11-2020
Листовка Листовка словашки 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-11-2020
Листовка Листовка словенски 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-03-2019
Листовка Листовка фински 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-11-2020
Листовка Листовка шведски 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-11-2020
Листовка Листовка норвежки 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-11-2020
Листовка Листовка исландски 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-11-2020
Листовка Листовка хърватски 25-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-03-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите