Sevelamer Carbonate Synthon 800 mg film - coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Synthon BV

АТС код:

V03AE2

дозиране:

800 mg film - coated tablets

Каталог на резюме:

Sevelamer carbonate Synthon, 800 mg film-coated tablets 1,2,3 x 180; 1,2,3 x 200; 1,2,3 x 210

Дата Оторизация:

2015-07-09

Сигнали за търсене, свързани с този продукт