Semintra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Телмисартан

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QC09CA07

INN (Международно Name):

telmisartan

Терапевтична група:

Котки

Терапевтична област:

Агенти, действащи върху ренин-ангиотензиновую система, антагонисти на ангиотензин II, обикновен

Терапевтични показания:

Намаляване на протеинурията, свързана с хронично бъбречно заболяване (CKD).

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-02-13

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА:
SEMINTRA 4 MG/ML ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР ЗА КОТКИ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител отговорен за
освобождаване на партидата
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Semintra 4 mg/ml перорален разтвор за котки
Telmisartan
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Един ml съдържа:
Telmisartan
4 mg
Benzalkonium chloride
0,1 mg
Бистър, безцветен до жълтеникав
вискозен разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Намаляване на протеинурията, свързана
с хронична бъбречна недостатъчност
(ХБН) при котки.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва по време на
бременност или лактация. Вижте точка
„Бременност и лактация“.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Следните леки и преходни
стомашно-чревни симптоми са
наблюдавани рядко в едно клинично
проучване (изброени в низходящ ред):
лека и интермитентна регургитация,
повръщане, диария
или меки изпражнения.
Много рядко се наблюдава повишава
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
FORMATIERT: Englisch (Vereinigte Staaten)
FORMATIERT: Links: 2,5 cm, Rechts: 2,5 cm, Oben: 2 cm,
Unten: 2 cm, Breite: 21 cm, Höhe: 29,7 cm,
Kopfzeilenabstand vom Rand: 1,3 cm, Fußzeilenabstand vom
Rand: 1,3 cm, Erster Seitenkopf anders
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Semintra 4 mg/ml перорален разтвор за котки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Telmisartan
4 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Benzalkonium chloride
0,1 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален разтвор.
Бистър, безцветен до жълтеникав
вискозен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Намаляване на протеинурията, свързана
с хроничнa бъбречнa недостатъчност
(ХБН) при котки.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва по време на
бременност или лактация (вж. също
точка 4.7.).
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Няма.
4.5
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
УПОТРЕБА
Специални предпазни мерки за
животните при употребата на продукта
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-01-2019
Листовка Листовка чешки 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-01-2019
Листовка Листовка датски 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-01-2019
Листовка Листовка немски 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-01-2019
Листовка Листовка естонски 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-01-2019
Листовка Листовка гръцки 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-01-2019
Листовка Листовка английски 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-06-2018
Листовка Листовка френски 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-01-2019
Листовка Листовка италиански 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-06-2018
Листовка Листовка латвийски 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-06-2018
Листовка Листовка литовски 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-01-2019
Листовка Листовка унгарски 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-01-2019
Листовка Листовка малтийски 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-06-2018
Листовка Листовка нидерландски 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-06-2018
Листовка Листовка полски 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-01-2019
Листовка Листовка португалски 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-06-2018
Листовка Листовка румънски 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-01-2019
Листовка Листовка словашки 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-01-2019
Листовка Листовка словенски 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-06-2018
Листовка Листовка фински 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-01-2019
Листовка Листовка шведски 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-01-2019
Листовка Листовка норвежки 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-01-2019
Листовка Листовка исландски 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-01-2019
Листовка Листовка хърватски 14-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-06-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите