Sedadex

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Dexmedetomidine hydrochloride

Предлага се от:

Le Vet Beheer B.V.

АТС код:

QN05CM18

INN (Международно Name):

dexmedetomidine

Терапевтична област:

Психолептиков, хипнотици и успокоителни

Терапевтични показания:

Неинвазивни, леко до умерено болезнени процедури и прегледи, които изискват задържане, седация и аналгезия при кучета и котки. Дълбоко седиране и аналгезия при кучета при съпътстваща употреба с буторфанол за медицински и малки хирургични процедури. Премедикация при кучета и котки преди индукция и поддържане на обща анестезия.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-08-12

Листовка

                30
B. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА:
Sedadex 0,1 mg/ml инжекционен разтвор за
кучета и котки
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба
:
Le Vet Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Нидерландия
Производител, отговорен за
освобождаването на партидите
:
Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer
Нидерландия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Sedadex 0,1 mg/ml инжекционен разтвор за
кучета и котки
Dexmedetomidine hydrochloride
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
_ _
1 ml съдържа:
Активна субстанция:
Dexmedetomidine hydrochloride
0,1 mg
(което се равнява на dexmedetomidine
0,08 mg)
Ексципиенти:
Methyl parahydroxybenzoate (E 218)
2,0 mg
Propyl parahydroxybenzoate
0,2 mg
Бистър, безцветен разтвор за инжекции.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Неинвазивни, леко до средно болезнени
процедури и изследвания, които
изискват усмиряване,
седация и аналгезия при кучета и
котки.
Дълбока седация и аналгезия при
кучетата в съчетание с буторфанол за
медицински и малки
хирургически процедури.
Премедикация на кучета и на котки
преди въвеждане и поддържане на обща
анестезия.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при животни със
сърдечносъдов
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Sedadex 0,1 mg/ml инжекционен разтвор за
кучета и котки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Dexmedetomidine hydrochloride
0,1 mg
(което се равнява на dexmedetomidine
0,08 mg)
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Methyl parahydroxybenzoate (E 218)
2,0 mg
Propyl parahydroxybenzoate
0,2 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър, безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета и котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Неинвазивни, леко до средно болезнени
процедури и изследвания, които
изискват усмиряване,
седация и аналгезия при кучета и
котки.
Дълбока седация и аналгезия при
кучетата в съчетание с буторфанол за
медицински и малки
хирургически процедури.
Премедикация на кучета и на котки
преди въвеждане и поддържане на обща
анестезия.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при животни със
сърдечносъдови смущения.
Да не се използва при животни с тежки
системни заболявания или при умиращи
животни.
Да не се използва при
свръхчувствителност към а
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-01-2022
Листовка Листовка чешки 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-01-2022
Листовка Листовка датски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-01-2022
Листовка Листовка немски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-01-2022
Листовка Листовка естонски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-01-2022
Листовка Листовка гръцки 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-01-2022
Листовка Листовка английски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-09-2016
Листовка Листовка френски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-01-2022
Листовка Листовка италиански 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-09-2016
Листовка Листовка латвийски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-09-2016
Листовка Листовка литовски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-01-2022
Листовка Листовка унгарски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-01-2022
Листовка Листовка малтийски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-09-2016
Листовка Листовка нидерландски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-09-2016
Листовка Листовка полски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-01-2022
Листовка Листовка португалски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-09-2016
Листовка Листовка румънски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-01-2022
Листовка Листовка словашки 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-01-2022
Листовка Листовка словенски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-09-2016
Листовка Листовка фински 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-01-2022
Листовка Листовка шведски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-01-2022
Листовка Листовка норвежки 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-01-2022
Листовка Листовка исландски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-01-2022
Листовка Листовка хърватски 28-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-09-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите