Ruxience Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ruxience

pfizer europe ma eeig  - ритуксимаб - leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell; arthritis, rheumatoid; microscopic polyangiitis; pemphigus - Антинеопластични средства - ruxience, се посочва в възрастни по следните причини:неходжкинские лимфом (НХЛ)ruxience е показан за лечение на по-рано не е получавала лечение на пациенти с iii стъпка‑iv етап на фоликуларен лимфом в комбинация с химиотерапия. ruxience подкрепа на лечението е показан за лечение на пациенти с фоликуларен лимфомой, които попълват индукционную терапия. ruxience монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с iii‑iv стадий на фоликуларен лимфом, които са на химио-или втори или следващ рецидив след химиотерапия. ruxience е показан за лечение на пациенти с cd20 на положителна дифузни крупноклеточной неходжкинов-клетки лимфом в комбинация с chop (циклофосфамид, доксорубицин, Винкристин, преднизолон) химиотерапия. Хроничен лимфоцитарный левкемия (ХЛЛ)ruxience в комбинация с химиотерапия е показано за обработка на пациенти с по-рано не е получавала лечение и relapsed/тугоплавким ХЛЛ. Има само ограничени данни за ефикасността и безопасността за пациентите, по-рано лекувани с моноклонални антитела, включително и те

MabThera Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

mabthera

roche registration gmbh - ритуксимаб - lymphoma, non-hodgkin; arthritis, rheumatoid; leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell - Антинеопластични средства - Мабтера, се посочва в възрастни по следните причини:неходжкинские лимфом (НХЛ)Мабтера е показан за лечение на по-рано не е получавала лечение на възрастни пациенти с iii стъпка‑iv етап на фоликуларен лимфом в комбинация с химиотерапия. Поддръжка на мабтера терапия е показан за лечение на пациенти с фоликуларен лимфомой възрастни, които попълват индукционную терапия. Мабтера под формата на монотерапии е предназначен за лечение на възрастни пациенти с iii‑iv стадий на фоликуларен лимфом, които са на химио-или втори или следващ рецидив след химиотерапия. Мабтера е показан за лечение на възрастни пациенти с cd20 на положителна дифузни крупноклеточной неходжкинов-клетки лимфом в комбинация с chop (циклофосфамид, доксорубицин, Винкристин, преднизолон) химиотерапия. Мабтера в комбинация с химиотерапия се предписват за лечение на педиатрични пациенти (на възраст ≥ 6 месеца до < 18 години) с по-рано не е получавала лечение на напреднал етап на cd20 на положителна разпространяване на В-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ),

Ritemvia Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ritemvia

celltrion healthcare hungary kft. - ритуксимаб - lymphoma, non-hodgkin; microscopic polyangiitis; wegener granulomatosis - Антинеопластични средства - ritemvia, се посочва в възрастни по следните причини:неходжкинские лимфом (НХЛ) ritemvia е показан за лечение на по-рано не е получавала лечение на пациенти със състояние на iii и iv фоликуларен лимфом в комбинация с химиотерапия. ritemvia подкрепа на лечението е показан за лечение на пациенти с фоликуларен лимфомой, които попълват индукционную терапия. ritemvia монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с iii и iv стадии на фоликулите лимфомой, които са Хемо-упорит или втори или следващ рецидив след химиотерапия. ritemvia е показан за лечение на пациенти с cd20 в положителна за разпространяване на крупноклеточной b в клетъчните не-ходжкинских лимфом в комбинация с chop (циклофосфамид, доксорубицин, Винкристин, преднизолон) химиотерапия. Гранулематоз с полиангиитом и микроскопични полиангиитом. ritemvia, в комбинация с глюкокортикоидами, се предписват за индукция на ремисия при възрастни пациенти с тежък, активен гранулематоз с полиангиитом (Вегенера) (ГПА) и микроскопични полиангиитом (ИПП).

Riximyo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

riximyo

sandoz gmbh - ритуксимаб - lymphoma, non-hodgkin; arthritis, rheumatoid; microscopic polyangiitis; wegener granulomatosis - Антинеопластични средства - riximyo is indicated in adults for the following indications:non-hodgkin’s lymphoma (nhl)riximyo is indicated for the treatment of previously untreated adult patients with stage iii-iv follicular lymphoma in combination with chemotherapy. riximyo maintenance therapy is indicated for the treatment of adult follicular lymphoma patients responding to induction therapy. riximyo monotherapy is indicated for treatment of adult patients with stage iii-iv follicular lymphoma who are chemoresistant or are in their second or subsequent relapse after chemotherapy. riximyo is indicated for the treatment of adult patients with cd20 positive diffuse large b cell non-hodgkin’s lymphoma in combination with chop (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisolone) chemotherapy. riximyo in combination with chemotherapy is indicated for the treatment of paediatric patients (aged ≥ 6 months to < 18 years old) with previously untreated advanced stage cd20 positive diffuse large b-cell lymphoma (dlbcl), burkitt lymphoma (bl)

Truxima Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

truxima

celltrion healthcare hungary kft. - ритуксимаб - lymphoma, non-hodgkin; arthritis, rheumatoid; wegener granulomatosis; leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell; microscopic polyangiitis - Антинеопластични средства - truxima, се посочва в възрастни по следните причини:неходжкинские лимфом (НХЛ)truxima е показан за лечение на по-рано не е получавала лечение на пациенти с iii стъпка, vi, фоликуларен лимфом в комбинация с химиотерапия. Ремонт truxima терапия е показан за лечение на пациенти с фоликуларен лимфомой, които попълват индукционную терапия. truxima монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с iii етап iv на фоликулите лимфомой, които са Хемо-упорит или втори или следващ рецидив след химиотерапия. truxima е показан за лечение на пациенти с cd20 в положителна за разпространяване на крупноклеточной b в клетъчните не-ходжкинских лимфом в комбинация с chop (циклофосфамид, доксорубицин, Винкристин, преднизолон) химиотерапия. Хроничен лимфоцитарный левкемия (ХЛЛ)truxima в комбинация с химиотерапия е показано за обработка на пациенти с по-рано не е получавала лечение и relapsed/тугоплавким ХЛЛ. Налични са само ограничени данни за ефикасността и безопасността на пациенти, лекувани преди това с моноклонални антитела,

Blitzima Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

blitzima

celltrion healthcare hungary kft. - ритуксимаб - lymphoma, non-hodgkin; leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell - Антинеопластични средства - blitzima, се посочва в възрастни по следните причини:неходжкинские лимфом (НХЛ)blitzima е показан за лечение на по-рано не е получавала лечение на пациенти с iii стъпка-iv етап на фоликуларен лимфом в комбинация с химиотерапия. blitzima подкрепа на лечението е показан за лечение на пациенти с фоликуларен лимфомой, които попълват индукционную терапия. blitzima монотерапии, предназначени за лечение на пациенти със състояние на iii и iv на фоликулите лимфомой, които са устойчиви на химиотерапия или второ или последващи рецидиви след химиотерапия. blitzima е показан за лечение на пациенти с cd20 на положителна дифузни крупноклеточной неходжкинов-клетки лимфом в комбинация с chop (циклофосфамид, доксорубицин, Винкристин, преднизолон) химиотерапия. Хроничен лимфоцитарный левкемия (ХЛЛ)blitzima в комбинация с химиотерапия е показано за обработка на пациенти с по-рано не е получавала лечение и relapsed/тугоплавким ХЛЛ. Има само ограничени данни за ефикасността и безопасността за пациентите, по-рано лекувани с монокло

Rixathon Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rixathon

sandoz gmbh - ритуксимаб - lymphoma, non-hodgkin; arthritis, rheumatoid; leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell; wegener granulomatosis; microscopic polyangiitis; pemphigus - Антинеопластични средства - rixathon is indicated in adults for the following indications:non-hodgkin’s lymphoma (nhl)rixathon is indicated for the treatment of previously untreated adult patients with stage iii-iv follicular lymphoma in combination with chemotherapy. rixathon maintenance therapy is indicated for the treatment of adult follicular lymphoma patients responding to induction therapy. rixathon monotherapy is indicated for treatment of adult patients with stage iii-iv follicular lymphoma who are chemoresistant or are in their second or subsequent relapse after chemotherapy. rixathon is indicated for the treatment of adult patients with cd20 positive diffuse large b cell non-hodgkin’s lymphoma in combination with chop (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisolone) chemotherapy. rixathon in combination with chemotherapy is indicated for the treatment of paediatric patients (aged ≥ 6 months to < 18 years old) with previously untreated advanced stage cd20 positive diffuse large b-cell lymphoma (dlbcl), burkitt lymphom

Rituzena (previously Tuxella) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rituzena (previously tuxella)

celltrion healthcare hungary kft. - ритуксимаб - lymphoma, non-hodgkin; microscopic polyangiitis; leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell; wegener granulomatosis - Антинеопластични средства - rituzena, се посочва в възрастни по следните причини:неходжкинские лимфом (НХЛ)rituzena е показан за лечение на по-рано не е получавала лечение на пациенти с iii стъпка, vi, фоликуларен лимфом в комбинация с химиотерапия. rituzena монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с iii етап iv на фоликулите лимфомой, които са Хемо-упорит или втори или следващ рецидив след химиотерапия. rituzena е показан за лечение на пациенти с cd20 в положителна за разпространяване на крупноклеточной b в клетъчните не-ходжкинских лимфом в комбинация с chop (циклофосфамид, доксорубицин, Винкристин, преднизолон) химиотерапия. Хроничен лимфоцитарный левкемия (ХЛЛ)rituzena в комбинация с химиотерапия е показано за обработка на пациенти с по-рано не е получавала лечение и relapsed/тугоплавким ХЛЛ. Има само ограничени данни за ефикасността и безопасността за пациентите, по-рано лекувани с моноклонални антитела, включително rituzenaor пациенти, рефрактерных към предишната rituzena плюс химиотерапия. Гранулематоз с полиангиитом и м

Imbruvica Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imbruvica

janssen-cilag international nv - ibrutinib - lymphoma, mantle-cell; leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell - antineoplastic agents, protein kinase inhibitors - imbruvica as a single agent is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory mantle cell lymphoma (mcl). imbruvica as a single agent or in combination with rituximab or obinutuzumab or venetoclax is indicated for the treatment of adult patients with previously untreated chronic lymphocytic leukaemia (cll) (see section 5. imbruvica as a single agent or in combination with bendamustine and rituximab (br) is indicated for the treatment of adult patients with cll who have received at least one prior therapy. imbruvica as a single agent is indicated for the treatment of adult patients with waldenström’s macroglobulinaemia (wm) who have received at least one prior therapy, or in first line treatment for patients unsuitable for chemo immunotherapy. imbruvica in combination with rituximab is indicated for the treatment of adult patients with wm.

Zydelig Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zydelig

gilead sciences ireland uc - idelalisib - lymphoma, non-hodgkin; leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell - antineoplastic agents, other antineoplastic agents - zydelig is indicated in combination with an anti‑cd20 monoclonal antibody (rituximab or ofatumumab) for the treatment of adult patients with chronic lymphocytic leukaemia (cll):who have received at least one prior therapy, oras first line treatment in the presence of 17p deletion or tp53 mutation in patients who are not eligible for any other therapies. zydelig is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with follicular lymphoma (fl) that is refractory to two prior lines of treatment.