Lipertance  10 mg/5 mg/5 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

lipertance  10 mg/5 mg/5 mg film - coated tablets

les laboratoires servier - Аторвастатин, периндоприл и амлодипин - 10 mg/5 mg/5 mg film - coated tablets

Lipertance  20 mg/10 mg/5 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

lipertance  20 mg/10 mg/5 mg film - coated tablets

les laboratoires servier - Аторвастатин, периндоприл и амлодипин - 20 mg/10 mg/5 mg film - coated tablets