Imatinib Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imatinib actavis

actavis group ptc ehf - иматиниб - leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive; precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; myelodysplastic-myeloproliferative diseases; hypereosinophilic syndrome; dermatofibrosarcoma - protein kinase inhibitors, antineoplastic agents - imatinib Актавис е показан за лечение на:педиатрични пациенти с за първи път разкри Филадельфийской хромозомата в яйцеклетката (на bcr-abl), която положително (рН+) хронична миелогенна левкемия (ХМЛ), за които трансплантацията на костен мозък не се разглежда като първа линия на лечение;педиатрични пациенти с ph+ ХМЛ в хронична фаза при неефективност на интерферон-алфа-терапия, или в ускорена фаза или бластного криза;при възрастни пациенти с ph+ ХМЛ в бластного криза;при възрастни пациенти с първи път е поставена диагноза положителна остра лимфоцитна левкемия Филадельфийская хромозома (ph+ ол) интегриран с химиотерапия;за възрастни пациенти с пристъпно или продължителна ph+ ол като монотерапии;при възрастни пациенти с миелодиспластических/миелопролиферативных заболявания (ibc/МПЗ), свързани с бляшк-показаният приемащото устройство фактор на растежа (pdgfr) ген преустройство;за възрастни пациенти с белег гиперэозинофильным синдром (ХЕС) и/или хронични эозинофильной левкемия (човек) с fip1l1-pdgfr пренареждане;л

Imatinib Koanaa Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imatinib koanaa

koanaa healthcare gmbh - иматиниба мезилат - leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive; precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; myelodysplastic-myeloproliferative diseases; hypereosinophilic syndrome; dermatofibrosarcoma; gastrointestinal stromal tumors - Антинеопластични средства - imatinib koanaa is indicated for the treatment ofadult and paediatric patients with newly diagnosed philadelphia chromosome (bcr-abl) positive (ph+) chronic myeloid leukaemia (cml) for whom bone marrow transplantation is not considered as the first line of treatment. adult and paediatric patients with ph+ cml in chronic phase after failure of interferon-alpha therapy, or in accelerated phase or blast crisis. adult and paediatric patients with newly diagnosed philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukaemia (ph+ all) integrated with chemotherapy. adult patients with relapsed or refractory ph+ all as monotherapy. adult patients with myelodysplastic/myeloproliferative diseases (mds/mpd) associated with platelet-derived growth factor receptor (pdgfr) gene re-arrangements. adult patients with advanced hypereosinophilic syndrome (hes) and/or chronic eosinophilic leukaemia (cel) with fip1l1-pdgfrα rearrangement. the effect of imatinib on the outcome of bone marrow transplantation has not been determine

Imatinib Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imatinib teva

teva b.v. - иматиниб - leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive; precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; myelodysplastic-myeloproliferative diseases; hypereosinophilic syndrome; dermatofibrosarcoma - antineoplastic agents, protein kinase inhibitors - imatinib-Тева е показан за лечение на ofadult и педиатрични пациенти за първи път разкри Филадельфийской хромозомата в яйцеклетката (на bcr‑abl), която положително (рН+) хронична миелогенна левкемия (ХМЛ), за които трансплантацията на костен мозък не се разглежда като първа линия на лечение. За възрастни и педиатрични пациенти с ph+ ХМЛ в хронична фаза при неефективност на интерферон‑алфа-терапия, или в ускорена фаза или бластного криза. И педиатрични пациенти възрастни за първи път е поставена диагноза положителна остра лимфоцитна левкемия Филадельфийская хромозома (ph+ ол) в комбинация с химиотерапия. За възрастни пациенти с пристъпно или продължителна ph+ ол като монотерапии. Възрастни пациенти с миелодиспластический/миелопролиферативными заболявания (ibc/МПЗ), свързани с бляшк-показаният приемащото устройство фактор на растежа (pdgfr) генные преустройство. При възрастни пациенти със синдром на разширено гиперэозинофильный (ХЕС) и/или хронични эозинофильной левкемия (човек) с fip1l1-pdgfra пренареждане. Еф

Imatinib Teva B.V. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imatinib teva b.v.

teva b.v. - иматиниба мезилат - dermatofibrosarcoma; gastrointestinal stromal tumors; leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive - Антинеопластични средства - imatinib-Тева Б. is indicated for the treatment of: , paediatric patients with newly diagnosed philadelphia chromosome (bcr-abl) positive (ph+) chronic myeloid leukaemia (cml) for whom bone marrow transplantation is not considered as the first line of treatment. Педиатрични пациенти с ph+ ХМЛ в хронична фаза при неефективност на интерферон-алфа-терапия, или в ускорена фаза или бластного криза. За възрастни пациенти с ph+ ХМЛ в бластный криза. За възрастни и педиатрични пациенти за първи път поставена диагноза положителна остра лимфоцитна левкемия Филадельфийская хромозома (ph+ ол) в комбинация с химиотерапия. За възрастни пациенти с пристъпно или продължителна ph+ ол като монотерапии. За възрастни пациенти с миелодиспластический/миелопролиферативными заболявания (ibc/МПЗ), свързани с бляшк-показаният приемащото устройство фактор на растежа (pdgfr) генные преустройство. За възрастни пациенти със синдром на разширено гиперэозинофильный (ХЕС) и/или хронични эозинофильной левкемия (човек) с fip1l1-pdgfra п

Imatinib Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imatinib accord

accord healthcare s.l.u. - иматиниб - precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; dermatofibrosarcoma; myelodysplastic-myeloproliferative diseases; leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive; hypereosinophilic syndrome - иматиниб - imatinib accord is indicated for the treatment of- adult and paediatric patients with newly diagnosed philadelphia chromosome (bcr-abl) positive (ph+) chronic myeloid leukaemia (cml) for whom bone marrow transplantation is not considered as the first line of treatment. - adult and paediatric patients with ph+ cml in chronic phase after failure of interferon-alpha therapy, or in accelerated phase or blast crisis. - adult and paediatric patients with newly diagnosed philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukaemia (ph+ all) integrated with chemotherapy. - adult patients with relapsed or refractory ph+ all as monotherapy. - adult patients with myelodysplastic/myeloproliferative diseases (mds/mpd) associated with platelet-derived growth factor receptor (pdgfr) gene re-arrangements. - adult patients with advanced hypereosinophilic syndrome (hes) and/or chronic eosinophilic leukaemia (cel) with fip1l1-pdgfrα rearrangement. - adult patients with unresectable dermatofibrosarcoma protuberans (dfsp) and a