Filgrastim ratiopharm Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

filgrastim ratiopharm

ratiopharm gmbh - филграстим - neutropenia; hematopoietic stem cell transplantation; cancer - Иммуностимуляторы, - Филграстим ratiopharm е показан за намаляване на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с установена цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на Хроничната миелоидна левкемия and миелодиспластични синдроми) и за намаляване на продължителността на неутропения при пациенти, подложени на myeloablative терапия последвана от костно-мозъчна трансплантация се с повишен риск от продължителен тежка неутропения. Безопасността и ефективността на прилагане на филграстима са подобни при възрастни и деца, подложени на химиотерапия цитотоксическую. Филграстим Ратиофарм е показан за мобилизиране на клетките-предшественици на периферна кръв (pbpc). При пациенти, деца и възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична нейтропении на абсолютния брой на неутрофилите (anc) 0. 5 x 109/l, както и история на сериозни или повтарящи се инфекции, дългосрочно управление на филграстим ratiopharm е показан да повишиш неутрофилите клетки и за намаляване на ч

Filgrastim Hexal Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

filgrastim hexal

hexal ag - филграстим - neutropenia; hematopoietic stem cell transplantation; cancer - Иммуностимуляторы, - Намаляване на продължителността на нейтропении и честотата на фебрильной нейтропении при пациенти с установени цитотоксической химиотерапия на злокачествени заболявания (с изключение на хроничен миелоидного на левкемия и миелодиспластических синдроми), както и намаляване на продължителността на нейтропении при пациенти, получаващи миелоаблативную терапия с последваща трансплантация на костен мозък се счита за повишен риск от продължителна тежка нейтропении. Безопасността и ефективността на прилагане на филграстима са подобни при възрастни и деца, подложени на химиотерапия цитотоксическую. Мобилизиране на клетките-предшественици на периферна кръв (pbpcs). При деца и възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична нейтропении на абсолютния брой на неутрофилите (anc) ≤ 0. 5 х 109/л, и анамнеза за тежки или рецидивиращи инфекции, при продължителна употреба филграстима се посочва в увеличение на неутрофилите и намаляване честотата и продължителността на инфекциозните събития. Лечение часова нейтропении (cnd ≤

Lonquex Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lonquex

teva b.v. - lipegfilgrastim - Неутропения - Иммуностимуляторы, , колониестимулирующие фактори - lonquex is indicated in adults and in children 2 years of age and older for reduction in the duration of neutropenia and the incidence of febrile neutropenia in patients treated with cytotoxic chemotherapy for malignancy (with the exception of chronic myeloid leukaemia and myelodysplastic syndromes).

Cegfila (previously Pegfilgrastim Mundipharma) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cegfila (previously pegfilgrastim mundipharma)

mundipharma corporation (ireland) limited - пегфилграстин - Неутропения - Иммуностимуляторы, - Намаляване на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при възрастни пациенти, лекувани с цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на хронична миелоидна левкемия и миелодиспластични синдроми).

Nivestim Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

nivestim

pfizer europe ma eeig  - филграстим - neutropenia; hematopoietic stem cell transplantation; cancer - Иммуностимуляторы, - Филграстим е показан за намаляване продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с установените цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на Хроничната миелоидна левкемия и остра миелоидна синдроми) и за намаляване на продължителността на неутропения при пациенти, подложени на myeloablative терапия последвана от костно-мозъчна трансплантация се с повишен риск от продължителен тежка неутропения. Безопасността и ефективността на прилагане на филграстима са подобни при възрастни и деца, подложени на химиотерапия цитотоксическую. Филграстимом е показан за мобилизиране на клетките-предшественици на периферна кръв (pbpcs). При пациенти, деца и възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична нейтропении на абсолютния брой на неутрофилите (anc) ≤0. 5 х 109/л и анамнеза за тежки или рецидивиращи инфекции, при продължителна употреба филграстима се посочва в увеличение на неутрофилите и намаляване честотата и продължителността на инфекциозните с

Zarzio Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zarzio

sandoz gmbh - филграстим - neutropenia; hematopoietic stem cell transplantation; cancer - Иммуностимуляторы, - Намаляване на продължителността на нейтропении и честотата на фебрильной нейтропении при пациенти с установени цитотоксической химиотерапия на злокачествени заболявания (с изключение на хроничен миелоидного на левкемия и миелодиспластических синдроми), както и намаляване на продължителността на нейтропении при пациенти, получаващи миелоаблативную терапия с последваща трансплантация на костен мозък се счита за повишен риск от продължителна тежка нейтропении. Безопасността и ефективността на прилагане на филграстима са подобни при възрастни и деца, подложени на химиотерапия цитотоксическую. Мобилизиране на клетките-предшественици на периферна кръв (pbpc). При деца и възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична нейтропении на абсолютния брой на неутрофилите (anc) ≤0. 5 х 109/л, и анамнеза за тежки или рецидивиращи инфекции, продължително прилагане на филграстима се посочва в увеличение на неутрофилите и намаляване честотата и продължителността на инфекциозните събития. Лечение часова нейтропении (cnd ≤ 1.

Accofil Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

accofil

accord healthcare s.l.u. - филграстим - Неутропения - Иммуностимуляторы, - accofil е показан за намаляване продължителността на нейтропении и честотата на фебрильной нейтропении при пациенти с установени цитотоксической химиотерапия на злокачествени заболявания (с изключение на хроничен миелоидного на левкемия и миелодиспластических синдроми), а също и за намаляване продължителността на нейтропении при пациенти, получаващи миелоаблативную терапия с последваща трансплантацией на костния мозък се счита за повишен риск от продължителна тежка нейтропении. Безопасността и ефикасността на accofil са сходни при възрастни и деца, получаващи цитотоксична химиотерапия. accofil is indicated for the mobilisation of peripheral blood progenitor cells (pbpcs). При пациенти, деца и възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична нейтропении на абсолютния брой на неутрофилите (anc) ≤ 0. 5 х 109/Л, И анамнеза за тежки или рецидивиращи инфекции, в дългосрочен план администрация accofil се посочва в увеличение на неутрофилите и намаляване честотата и продължителността на инфекциозните събития. acco

Grastofil Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

grastofil

accord healthcare s.l.u. - филграстим - Неутропения - Иммуностимуляторы, - grastofil е показан за намаляване продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с установените цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на Хроничната миелоидна левкемия и остра миелоидна синдроми) и за намаляване на продължителността на неутропения при пациенти, подложени на myeloablative терапия последвана от костно-мозъчна трансплантация се с повишен риск от продължителен тежка неутропения. Безопасността и ефективността на grastofil са подобни при възрастни и деца, подложени на химиотерапия цитотоксическую. grastofil е предназначен за мобилизиране на клетките-предшественици на периферна кръв (pbpcs). При пациенти, деца и възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична нейтропении на абсолютния брой на неутрофилите (anc) ≤ 0. 5 х 109/л, и анамнеза за тежки или рецидивиращи инфекции, в дългосрочен план администрация grastofil се посочва в увеличение на неутрофилите и намаляване честотата и продължителността на инфекциозните събития.

Ratiograstim Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ratiograstim

ratiopharm gmbh - филграстим - neutropenia; hematopoietic stem cell transplantation; cancer - Иммуностимуляторы, - ratiograstim е показан за намаляване продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с установените цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на Хроничната миелоидна левкемия и остра миелоидна синдроми) и за намаляване на продължителността на неутропения при пациенти, подложени на myeloablative терапия последвана от костно-мозъчна трансплантация се с повишен риск от продължителен тежка неутропения. Безопасността и ефективността на прилагане на филграстима са подобни при възрастни и деца, подложени на химиотерапия цитотоксическую. ratiograstim е предназначен за мобилизиране на клетките-предшественици на периферна кръв (pbpc). При пациенти, деца и възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична нейтропении на абсолютния брой на неутрофилите (anc) ≤ 0. 5 х 109/л, и анамнеза за тежки или рецидивиращи инфекции, в дългосрочен план администрация ratiograstim се посочва в увеличение на неутрофилите и намаляване честотата и продължителността на

Pelgraz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pelgraz

accord healthcare s.l.u. - пегфилграстин - Неутропения - Иммуностимуляторы, - Намаляване на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на хронична миелоидна левкемия и миелодиспластични синдроми).