Enalapril - Tchaikapharma 5 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

enalapril - tchaikapharma 5 mg tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - эналаприла малеат - 5 mg tablets

Enalapril - Tchaikapharma 20 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

enalapril - tchaikapharma 20 mg tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - эналаприла малеат - 20 mg tablets

Enalapril - Tchaikapharma 10 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

enalapril - tchaikapharma 10 mg tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Эналаприл - 10 mg tablets

Co - Enalapril - Tchaikapharma  25 mg/12,5 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

co - enalapril - tchaikapharma  25 mg/12,5 mg tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Эналаприл и диуретици - 25 mg/12,5 mg tablets