Amlodipine  / Valsartan Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

amlodipine / valsartan mylan

mylan s.a.s - besilate Амлодипин, валсартан - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. Амлодипин/Валсартан mylan в посочения в възрастни, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано на Амлодипин или валсартан под формата на монотерапии.

Imprida Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imprida

novartis europharm ltd - valsartan, amlodipine (as amlodipine besilate) - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. imprida е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано на Амлодипин или валсартан под формата на монотерапии.

Copalia Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

copalia

novartis europharm limited - valsartan, amlodipine (as amlodipine besilate) - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. copalia е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано на Амлодипин или валсартан под формата на монотерапии.

Exforge Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

exforge

novartis europharm limited - valsartan, amlodipine (as amlodipine besilate) - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. exforge е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано на Амлодипин или валсартан под формата на монотерапии.

Dafiro HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

dafiro hct

novartis europharm limited - valsartan, hydrochlorothiazide, amlodipine besilate - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид (hct), взети като три Еднокомпонентна формули или като dual-компонент и Еднокомпонентна формулировка.

Exforge HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

exforge hct

novartis europharm limited - valsartan, hydrochlorothiazide, amlodipine besilate - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид (hct), взети като три Еднокомпонентна формули или като dual-компонент и Еднокомпонентна формулировка.

Imprida HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imprida hct

novartis europharm ltd. - Амлодипин, валсартан, hydrochlorothiazide - Хипертония - Антагонисти на ангиотензин ii, равнина, антагонисти на ангиотензин ii в комбинация - Лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид (hct), взети като три Еднокомпонентна формули или като dual-компонент и Еднокомпонентна формулировка.

Copalia HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

copalia hct

novartis europharm limited - Амлодипин, валсартан, hydrochlorothiazide - Хипертония - Антагонисти на ангиотензин ii и блокери на калциевите канали, антагонисти на ангиотензин ii, комбинации, агенти, действащи върху - Лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид (hct), взети като три Еднокомпонентна формули или като dual-компонент и Еднокомпонентна формулировка.

Dafiro Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

dafiro

novartis europharm limited - Амлодипин, валсартан - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. dafiro е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано на Амлодипин или валсартан под формата на монотерапии.