Aripiprazole Zentiva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

aripiprazole zentiva

zentiva, k.s. - арипипразол - schizophrenia; bipolar disorder - психолептици - aripiprazole zentiva е показан за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на възраст 15 и повече години. Арипипразол тинктура е показан за лечение на умерени до тежки епизоди на мания при биполярном разстройство и за профилактика на нов маниакальный епизод при възрастни, които са имали предимно маниакальные епизоди и чиито маниакальные епизоди отговори на арипипразол в лечението на. Арипипразол Зентива се предписват за лечение до 12 седмици умерена и тежка мания епизоди на биполярно разстройство при юноши на възраст от 13 години и по-възрастни.

Pregabalin Zentiva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin zentiva

zentiva, k.s. - прегабалин - anxiety disorders; epilepsy - Противоэпилептические средства, - neuropathic pain , pregabalin zentiva is indicated for the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults. , epilepsy , pregabalin zentiva is indicated as adjunctive therapy in adults with partial seizures with or without secondary generalisation. , generalised anxiety disorder , pregabalin zentiva is indicated for the treatment of generalised anxiety disorder (gad) in adults.

Clopidogrel Zentiva (previously Clopidogrel Winthrop) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel zentiva (previously clopidogrel winthrop)

zentiva k.s. - клопидогрел - stroke; peripheral vascular diseases; myocardial infarction; acute coronary syndrome - Антитромботични агенти - За вторична профилактика на атеротромботических eventsclopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от седем дни до по-малко от шест месеца) или определени заболявания на периферните артерии;при възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром без st-сегмента височина на остри коронарни синдроми (нестабилна ангина и не-q-инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ask);st Сегмент-височина на инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationin възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на витамин К-антагонисти и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт. За повече информация, моля, вижте раздел 5.

Duloxetine Zentiva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

duloxetine zentiva

zentiva, k.s. - дулоксетин - neuralgia; depressive disorder, major; anxiety disorders; diabetes mellitus - Други антидепресанти - Лечение на депресивно разстройство, диабетна невропатична болка, тревожно разстройство. Дулоксетин Зентива се посочва в възрастни.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

emtricitabine/tenofovir disoproxil zentiva

zentiva k.s. - емтрицитабин, тенофовир дизопроксил фосфат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Лечение на hiv-1 infectionemtricitabine/tenofovir дизопроксил Зентива е посочено в комбинираната антиретровирусна терапия за лечение на hiv-1 инфектирани възрастни. emtricitabine/tenofovir дизопроксил Зентива също така е показан за лечение на hiv-1 инфектирани тийнейджъри, с НИОТ съпротива или токсичност, не допуска прилагането на първия агенти на линия . Предэкспозиционная профилактика (ПрЭП)emtricitabine/tenofovir дизопроксил Зентива се посочва в комбинация с по-безопасни секс за доконтактной профилактика за намаляване на риска от заразяване са били заразени с hiv-1 инфекция при възрастни и юноши с висок риск.

Leflunomide Zentiva (previously Leflunomide Winthrop) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

leflunomide zentiva (previously leflunomide winthrop)

zentiva k.s. - лефлуномид - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic - Имуносупресори - Лефлуномид е показан за лечение на възрастни пациенти с:активен ревматоиден артрит, тъй като болестта-модифицирующие противоревматические лекарства (dmards);активен псориатичен артрит. Последните или едновременното лечение гепатотоксичными или haematotoxic лекарства (e. метотрексат) може да доведе до повишен риск от сериозни нежелани реакции; следователно, започването на лечението с лефлуномид трябва да бъде внимателно обмислено по отношение на тези аспекти на полза / риск. Освен това, преминаването лефлуномидом в друга dmards без спазване на процедурата за промиване може също да увеличи риска от сериозни нежелани реакции, дори и дълго време след смяна.

Riluzole Zentiva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

riluzole zentiva

zentiva k.s. - Рилузол - Амиотрофична латерална склероза - Други лекарства в нервната система - riluzole zentiva е показан да удължи живота или времето до механична вентилация при пациенти с амиотрофична латерална склероза (als). clinical trials have demonstrated that riluzole zentiva extends survival for patients with als. Степен на оцеляване е била определена като пациенти, които са били живи, не интубирован за изкуствена вентилация на белите дробове и трахеостомия-безплатно. Няма доказателства, че Рилузол тинктура оказва лечебно въздействие върху двигателните функции, функциите на белите дробове, фасцикуляции, мускулната сила и двигателните симптоми. Рилузол Зентива не е доказано, за да бъдат ефективни в по-късните етапи на АЛС. Безопасността и ефективността на Рилузол Зентива само е проучен в АЛС. Така че Рилузол Зентива не трябва да се прилага при пациенти с всяка друга форма на моторна болест на неврон.

Pregabalin Zentiva k.s. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin zentiva k.s.

zentiva k.s. - прегабалин - anxiety disorders; neuralgia; epilepsy - Противоэпилептические средства, - Нейропатическая painpregabalin Зентива к.. е показан за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни. epilepsypregabalin Зентива к.. показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност disorderpregabalin Зентива к.. е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil zentiva

zentiva k.s. - efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil phosphate - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Внимание/emtricitabine/tenofovir disoproxil zentiva е фиксирана доза комбинация от внимание, emtricitabine и tenofovir disoproxil. Той е показан за лечение на инфекция с човешкия имунодефицитен вирус-1 (hiv-1) при възрастни на възраст 18 години и повече с вирусологичен подтискане на hiv-1 РНК нива на < 50 копия/ml върху техните текущи комбинирана антиретровирусна терапия за повече от три месеца. Пациентите трябва да не са имали вирусологическая провал на всеки до антиретровирусна терапия и трябва да бъде, както е известно, не паразитиращи щамове на вируса с мутации предоставянето на значителна съпротива към някой от трите компоненти, съдържащи се в efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил Зентива преди началото на първото си антиретровирусного лечение. Демонстрация в полза на комбинация от efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил се основава преди всичко на 48-седмично данни от клинични проучвания, в които пациентите с устойчиво вирусологическим борбата на комбинирана антиретровирусна терапия, се променя на efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил. Няма никакви данни, в момента е достъпна от клинични изследвания с комбинацията efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил в лечебно-наивни, или в голяма степен на предварително третираните пациенти. Няма данни за поддържане на комбинация от efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил и други антиретровирусни агенти.

Ivabradine Zentiva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ivabradine zentiva

zentiva, k.s. - ивабрадин хидрохлорид - angina pectoris; heart failure - Сърдечна терапия - Симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис ivabradine е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис в коронарна артерия болест възрастни с нормален синусов ритъм и сърдечната честота ≥ 70 bpm. Ивабрадин е показан:в възрастни, неспособные да толерира или с противопоказание за прилагането на бета-blockersorin комбинация с бета-адреноблокаторами при пациенти с неадекватно контролирана оптимална бета-блокер доза. Лечение на хронична сърдечна недостатъчност ivabradine е посочена в хронична сърдечна недостатъчност nyha ii до iv клас със систолното дисфункция, при пациентите в синусов ритъм и чиито пулс е ≥ 75 bpm, в комбинация със стандартна терапия, включително бета-блокер терапия или Когато терапия с бета-блокер е противопоказано или не понася.