Voriconazole Hikma (previously Voriconazole Hospira) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

voriconazole hikma (previously voriconazole hospira)

hikma farmaceutica (portugal) s.a. - вориконазол - bacterial infections and mycoses; aspergillosis; candidiasis - Антимикотици за системна употреба - Вориконазол е по-широка гама, триазольное противогъбични средство и е показан при възрастни и деца на възраст 2 и повече години, както следва:лечение на инвазивна аспергилоза;лечение candidaemia на пациенти с нейтропенией;лечение Флуконазол-резистентных сериозен инвазивна кандида инфекция (включително и с. krusei);лечение на тежки гъбични инфекции, причинени от scedosporium СПП и. и fusarium ѕрр. Вориконазол трябва да се предписва предимно на пациенти с белег, вероятно застрашаващи живота инфекции. Профилактика на инвазивни гъбични инфекции в групата с висок риск аллогенной трансплантация на кръвотворните стволови клетки (ТГСК)получателите.

Voriconazole Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

voriconazole accord

accord healthcare s.l.u. - вориконазол - aspergillosis; candidiasis; mycoses - Антимикотиков за подаване на заявления, получени триазола - Вориконазол обширн-спектър, триазольное противогъбични средство и е показан при възрастни и деца на възраст от две години и по-горе, както следва:лечение на инвазивна аспергилоза;лечение candidaemia на пациенти с нейтропенией;лечение Флуконазол-резистентных сериозен инвазивна кандида инфекция (включително и с. krusei);лечение на тежки гъбични инфекции, причинени от scedosporium СПП и. и fusarium ѕрр. Вориконазол споразумение трябва да се предписва предимно на пациенти с белег, вероятно застрашаващи живота инфекции.

Vfend Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vfend

pfizer europe ma eeig - вориконазол - candidiasis; mycoses; aspergillosis - Антимикотици за системна употреба - Вориконазол, широк спектър, триазольное противогъбични средство и е показан при възрастни и деца на възраст 2 и повече години, както следва:лечение на инвазивна аспергилоза;лечение в candidaemianon-пациенти с нейтропенией;лечение Флуконазол-резистентных сериозен инвазивна кандида инфекция (включително и с. krusei);лечение на тежки гъбични инфекции, причинени от scedosporium СПП и. и fusarium ѕрр. Вифенд трябва да се предписва предимно на пациенти с белег, вероятно застрашаващи живота инфекции. Профилактика на инвазивни гъбични инфекции в групата с висок риск аллогенной трансплантация на кръвотворните стволови клетки (ТГСК) получателите.