Epivir Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

epivir

viiv healthcare bv - ламивудин - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - Епивир е показан като част от антиретровирусната комбинация терапия за лечение на човешкия имунодефицитен вирус (hiv)-инфектирани възрастни и деца.

Tivicay Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tivicay

viiv healthcare bv - dolutegravir - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - tivicay is indicated in combination with other anti-retroviral medicinal products for the treatment of human immunodeficiency virus (hiv) infected adults, adolescents and children of at least 6 years of age or older and weighing at least 14 kg. tivicay is indicated in combination with other anti-retroviral medicinal products for the treatment of human immunodeficiency virus (hiv) infected adults, adolescents and children of at least 4 weeks of age or older and weighing at least 3 kg.

Combivir Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

combivir

viiv healthcare bv - lamivudine, azt - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - combivir is indicated in antiretroviral combination therapy for the treatment of human immunodeficiency virus (hiv) infection.

Telzir Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

telzir

viiv healthcare bv - фозампренавир калций - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - Лексива™ в комбинация с ниски дози ритонавир е показан за лечение на human-immunodeficiency-virus-type-1-infected възрастни, юноши и деца от шест години и в комбинация с други антиретровирусните лекарствени продукти. В умерено АРВ-опитните възрастни, Телзир в комбинация с ниска доза ritonavir не е доказано, че е също толкова ефективен, колкото lopinavir / ritonavir. Сравнителни изследвания са провеждани при деца и юноши. В голяма степен предварително третирани пациенти, използването на Телзир в комбинация с ниска доза ritonavir още не са достатъчно проучени. В протеаза-инхибитор-опитни пациенти, избор Телзир трябва да се основава на индивидуална вирусна резистентност тестване и историята на лечение .

Kivexa Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

kivexa

viiv healthcare bv - abacavir, lamivudine - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за лечение на ХИВ инфекции, комбинации, антивирусни лекарства за подаване на заявления, - kivexa е показан в антиретровирусна комбинирана терапия за лечение на инфекция с вируса на човешката имунна недостатъчност (hiv) при възрастни, юноши и деца с тегло най-малко 25 kg. Преди да започнете лечение абакавиром, изследването на децата на носител на гена hla-b*5701 аллеля трябва да бъдат изпълнени във всеки ХИВ-на един пациент, независимо от расова произход. abacavir не трябва да се прилага при пациенти, както е известно, носят на hla-b*5701 аллеля.

Trizivir Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

trizivir

viiv healthcare bv - abacavir (като сулфат), lamivudine, azt - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - trizivir е показан за лечение на инфекция с вируса на човешка имунна недостатъчност (hiv) при възрастни. Тази фиксирана комбинация замества три компонента (abacavir, lamivudine и azt), използвани отделно от това, в подобни дози. Препоръчва се за лечение започна с abacavir, lamivudine и azt отделно за първите шест-осем седмици. Изборът на тази фиксирана комбинация трябва да се основава не само на потенциалните критерии за присъединяване, но най-вече на очакваната ефективност и риск, свързан с три нуклеозидных аналози. Демонстрация в полза на Тризивир основно се основава на резултатите от изследвания, проведени в наивни пациенти или умерено антиретровирусна опитни пациенти с белег заболяване. При пациенти с висок вирусен товар (>100 000 копия/мл) изборът на терапия трябва да се обърне специално внимание. Като цяло, Вирусологический борбата с тази тройна нуклеозидов режим може да се отстъпва по теми, които са получени с други multitherapies-специално, в това число и подкрепено с протеазни инхибитори или ненуклео

Celsentri Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

celsentri

viiv healthcare b.v. - маравирок - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - celsentri, в комбинация с други антиретровирусните лекарствени продукти, е показан за лечение на опитни възрастни, подрастващи и деца на 2 години на възраст и стар и с тегло най-малко 10 кг заразени със само ccr5-Тропик hiv-1 откриваеми.

Dovato Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

dovato

viiv healthcare b.v. - долутегравир натрий, lamivudine - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - dovato е показан за лечение на virus човек Тип 1 (ХИВ-1) инфекция при възрастни и юноши над 12 години с телесно тегло не по-малко от 40 кг, не е известен или очакваната устойчивост на класа инхибитори на интеграза, или lamivudine.

Vocabria Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vocabria

viiv healthcare b.v. - cabotegavir sodium, cabotegravir - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - vocabria tablets are indicated in combination with rilpivirine tablets for the short-term treatment of human immunodeficiency virus type 1 (hiv-1) infection in adults who are virologically suppressed (hiv-1 rna.

Rukobia Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rukobia

viiv healthcare b.v. - fostemsavir trometamol - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - rukobia, in combination with other antiretrovirals, is indicated for the treatment of adults with multidrug resistant hiv-1 infection for whom it is otherwise not possible to construct a suppressive anti-viral regimen.