Nyxoid Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

nyxoid

mundipharma corporation (ireland) limited - Налоксона хидрохлорид дигидрат - Нарушения, свързани с опиоиди - Всички други терапевтични продукти - nyxoid е предназначен за незабавно прилагане като спешна терапия за известни или предполагаеми свръхдозата опиати, като проявява с дихателни или централната нервна система депресия в не медицински и здравни заведения. nyxoid is indicated in adults and adolescents aged 14 years and over. nyxoid is not a substitute for emergency medical care.

Nexodal  0,4 mg/ml solution for injection or infusion  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

nexodal  0,4 mg/ml solution for injection or infusion 

orpha-devel handels und vertriebs gmbh - Налоксона хидрохлорид - 0,4 mg/ml solution for injection or infusion