Viagra Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

viagra

upjohn eesv - силденафил - Ерективна дисфункция - urologicals - Лечението на мъже с еректилна дисфункция, която е невъзможността да се постигне или поддържане на мъжката ерекция достатъчно за задоволителни сексуалната активност. За това, че "Виагра", за да бъде ефективен, е необходимо сексуално стимулиране .

Revatio Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

revatio

upjohn eesv - силденафил - Хипертония, белодробна - urologicals - Лечение на възрастни пациенти с белодробна артериална хипертония, класифицирани като функционални класове ii и iii на Световната здравна организация (СЗО), за подобряване на капацитета за упражнения. Ефикасността е доказана при първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, свързана със заболяване на съединителната тъкан. Детска populationtreatment педиатрични пациенти на възраст от една година до 17 години с белодробна артериална хипертония. Ефикасността по отношение на подобряването на капацитета за физическа активност или белодробната хемодинамика е показана при първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, свързана с вродена сърдечна болест. revatio разтвор за инжекции е предназначен за лечение на възрастни пациенти с белодробна артериална хипертония, които в момента се предписва перорално приложение revatio и които временно не могат да се приемат пероральную терапия, но при това клинично и гемодинамически стабилни. revatio (устно) е показан за лечение на възрастни пациенти с белодробна

Lyrica Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lyrica

upjohn eesv - прегабалин - epilepsy; anxiety disorders; neuralgia - Противоэпилептические средства, други противоэпилептические средства - Нейропатическая painlyrica е показан за лечение на периферна и Централна нейропатической болка при възрастни. epilepsylyrica е показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност disorderlyrica е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Pregabalin Pfizer Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin pfizer

upjohn eesv - прегабалин - anxiety disorders; epilepsy - Противоэпилептические средства, - Нейропатическая painpregabalin pfizer е показан за лечение на периферна и Централна нейропатической болка при възрастни. epilepsypregabalin "pfizer" е показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. disorderpregabalin генерализирана тревожност pfizer е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Entyvio Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

entyvio

takeda pharma a/s - vedolizumab - colitis, ulcerative; crohn disease - Селективни имуносупресори - colitisentyvio улцерозен е показан за лечение на възрастни пациенти с вмеру до строго активен язвенному колиту, които са имали недостатъчен отговор, загубил отговор, или с непоносимост или традиционна терапия или некротизиращ алфа (Фноа) антагонист. diseaseentyvio на крон е показан за лечение на възрастни пациенти с болест на Крон, ревматоиден, които са имали недостатъчен отговор, загубил отговор, или с непоносимост или традиционна терапия или некротизиращ алфа (Фноа) антагонист. pouchitisentyvio is indicated for the treatment of adult patients with moderately to severely active chronic pouchitis, who have undergone proctocolectomy and ileal pouch anal anastomosis for ulcerative colitis, and have had an inadequate response with or lost response to antibiotic therapy.

Amsparity Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

amsparity

pfizer europe ma eeig  - адалимумаб - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic; psoriasis; spondylitis, ankylosing; uveitis; hidradenitis suppurativa; colitis, ulcerative; crohn disease; arthritis, juvenile rheumatoid - Имуносупресори - Ревматоиден arthritisamsparity в комбинация с метотрексат е показан за лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към болест-модифициращи противоревматических медикаменти, включително метотрексат, е неадекватен. лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. amsparity може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. arthritispolyarticular младежката идиопатична младежката идиопатична артрит amsparity в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активна ювенильного идиопатического артрит при пациенти на възраст 2 години, които е бил недостатъчен отговор на един или няколко заболевани-дорабатывая анти-рев

Hukyndra Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

hukyndra

stada arzneimittel ag - адалимумаб - arthritis, psoriatic; arthritis, juvenile rheumatoid; arthritis, rheumatoid; colitis, ulcerative; crohn disease; hidradenitis suppurativa; psoriasis; spondylitis, ankylosing; uveitis - Имуносупресори - rheumatoid arthritishukyndra in combination with methotrexate, is indicated for:- the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs (dmards) including methotrexate has been inadequate. - the treatment of severe, active and progressive rheumatoid arthritis in adults not previously treated with methotrexate. hukyndra can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with methotrexate is inappropriate. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. juvenile idiopathic arthritispolyarticular juvenile idiopathic arthritishukyndra in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one

Libmyris Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

libmyris

stada arzneimittel ag - адалимумаб - arthritis, rheumatoid; arthritis, juvenile rheumatoid; spondylitis, ankylosing; arthritis, psoriatic; psoriasis; hidradenitis suppurativa; crohn disease; colitis, ulcerative; uveitis - Имуносупресори - rheumatoid arthritislibmyris in combination with methotrexate, is indicated for:- the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs (dmards) including methotrexate has been inadequate. - the treatment of severe, active and progressive rheumatoid arthritis in adults not previously treated with methotrexate. libmyris can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with methotrexate is inappropriate. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. juvenile idiopathic arthritispolyarticular juvenile idiopathic arthritislibmyris in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one

Flixabi Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

flixabi

samsung bioepis nl b.v. - инфликсимаб - arthritis, psoriatic; spondylitis, ankylosing; colitis, ulcerative; arthritis, rheumatoid; crohn disease; psoriasis - Имуносупресори - Ревматоиден arthritisflixabi, в комбинация с метотрексат е показан за намаляване на признаци и симптоми, както и подобряване на физическите функции:при възрастни пациенти с активно заболяване, когато в отговор на заболевани-усъвършенстват antirheumatic лекарства (dmards), включително метотрексат, е неадекватен. dult пациенти с тежък, активен и белег заболяване преди това не са лекувани с метотрексат или други пропуските лекарства. В тези групи пациенти, забавяне на прогресията на ставите, измерена с рентгенови лъчи, за които е доказано (виж раздел 5. Възрастен на Крон diseaseflixabi е показан за лечение на умерено силно активна болест на Крон, при възрастни пациенти, които не е отговорено, въпреки пълен и адекватен курс на лечение с кортикостероиди и/или иммунодепрессанты; или които не понасят или имат медицински противопоказания за такава терапия. режим по отношение на fistulising, активна болестта на Крон, при възрастни пациенти, които не е отговорено, въпреки пълен и адекватен курс на лечение на конвенцион

Humira Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

humira

abbvie deutschland gmbh co. kg - адалимумаб - spondylitis, ankylosing; arthritis, juvenile rheumatoid; uveitis; colitis, ulcerative; psoriasis; arthritis, psoriatic; crohn disease; arthritis, rheumatoid - Имуносупресори - Моля, вижте документа с информация за продукта.