Travoprost Teva 40 micrograms/ml eye drops, solution България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

travoprost teva 40 micrograms/ml eye drops, solution

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Травопрост - 40 micrograms/ml eye drops, solution

DuoTrav Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

duotrav

novartis europharm limited - травопрост, Тимолол - glaucoma, open-angle; ocular hypertension - ophthalmologicals, - Намаляване на вътреочното налягане (ВО) при възрастни пациенти с глаукома с отворен ъгъл или очна хипертензия, които не отговарят достатъчно на локални бета-блокери или аналози на простагландина.

Izba Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

izba

novartis europharm limited - травопрост - ocular hypertension; glaucoma, open-angle - ophthalmologicals, подготовка на antiglaucoma и miotics - Намаляване на повишеното вътреочно налягане при възрастни пациенти с очна хипертензия или глаукома с отворен ъгъл (виж раздел 5. Намаляване на повишено вътреочното налягане педиатрични пациенти на възраст от 3 години < 18 години с очна хипертония или детска глаукома.

Travatan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

travatan

novartis europharm limited - травопрост - glaucoma, open-angle; ocular hypertension - ophthalmologicals, - Намаляване на повишеното вътреочно налягане при възрастни пациенти с очна хипертензия или глаукома с отворен ъгъл (виж раздел 5. Намаляване на повишено вътреочното налягане при педиатрични пациенти на възраст от 2 месеца преди < 18 години с очна хипертония или детска глаукома (виж раздел 5.