Docetaxel Teva Pharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

docetaxel teva pharma

teva pharma b.v. - доцетаксел - carcinoma, non-small-cell lung; breast neoplasms; prostatic neoplasms - Антинеопластични средства - Гърдите cancerdocetaxel Тева Фармацевтични монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической терапия. Предишната химиотерапия трябва да са включени антрациклини или алкилиращи агент. Не е малък-клетки cancerdocetaxel на белите дробове Тева pharma е показан за лечение на пациенти с местнораспространенным или метастазирал немелкоклеточным рак на белия дроб при неефективност на предходната химиотерапия. docetaxel Тева Фармацевтични в комбинация с цисплатином е предназначен за лечение на пациенти с нерезектабельным, локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, при пациенти, които преди това не са получавали химиотерапия за това състояние. Простатата cancerdocetaxel Тева Фармацевтични в комбинация с преднизоном или преднизолоном е показан за лечение на пациенти с хормонално продължителна метастатичен рак на простатата .

Clopidogrel Teva Pharma B.V. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel teva pharma b.v.

teva pharma b.v.  - clopidogrel (as hydrobromide) - peripheral vascular diseases; acute coronary syndrome; myocardial infarction; stroke - Антитромботични агенти - Предотвратяване на атеротромботических eventsclopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии;при възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром: без възхода на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-q-инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ask);изместване на сегмента st остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationin възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение На витамин к антагонисти (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопи

Lamivudine Teva Pharma B.V. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lamivudine teva pharma b.v.

teva b.v.  - ламивудин - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - lamivudine teva pharma b. е показан като част от антиретровирусната комбинирана терапия за лечение на възрастни и деца, инфектирани с вируса на човешката имунна недостатъчност (ХИВ).

Pioglitazone Teva Pharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pioglitazone teva pharma

teva pharma b.v. - пиоглитазон хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - Пиоглитазон е показан при лечение на тип 2 захарен диабет, като монотерапии:при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) неадекватно контролирана диета и физически упражнения, за които метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост. Пиоглитазон също така е показано за комбинация с инсулин при захарен диабет тип 2 диабет-възрастни пациенти с недостатъчно ниво на гликемичен контрол на инсулин, за които метформин е непрактично, поради противопоказания или непоносимост. След започване на терапия с пиоглитазоном, пациентите трябва да бъдат преразгледани през 3-6 месеца за оценка на адекватността на отговора на лечение (e. намаляване на показателите на hba1c). При пациенти, които не показват адекватен отговор, трябва да отмени пиоглитазон. В светлината на потенциалните рискове при продължително лечение, се предписват лекарства трябва да се потвърди в следващите рутинни проверки, което е в полза на пиоглитазон се запазва.

Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva pharma b.v.

teva pharma b.v. - будесонид, формотерол - астма - Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища, - Будезонид / Формотерол Тева Фарма Б.. е показан само при възрастни на 18 и повече години. asthmabudesonide/Формотерола Тева Фармацевтични Б. is indicated in the regular treatment of asthma, where use of a combination (inhaled corticosteroid and long-acting β2 adrenoceptor agonist) is appropriate: orin patients not adequately controlled with inhaled corticosteroids and “as needed” inhaled short-acting β2 adrenoceptor agonists. in patients already adequately controlled on both inhaled corticosteroids and long-acting β2 adrenoceptor agonists.

Ribavirin Teva Pharma B.V. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ribavirin teva pharma b.v.

teva b.v. - Рибавирин - Хепатит c, хроничен - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - ribavirin teva pharma b. is indicated in combination with other medicinal products for the treatment ofchronic hepatitis c (chc) in adults (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. ribavirin teva pharma b. is indicated in combination with other medicinal products for the treatment ofchronic hepatitis c (chc) for paediatric patients (children 3 years of age and older and adolescents) notpreviously treated and without liver decompensation (see sections 4. 2, 4. 4 и 5.

Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva pharma b.v.

teva pharma b.v.  - будесонид, формотерола фумарата дигидрат - asthma; pulmonary disease, chronic obstructive - Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища, - Будезонид / Формотерол Тева Фарма Б.. е показан само при възрастни на 18 и повече години. asthmabudesonide/Формотерола Тева Фармацевтични Б. се посочва в редовното лечение на астма, където използването на комбинации (ингаляционных кортикостероид и дълго действащ β2 адренорецепторите) подходящ за:-при пациенти не се контролира адекватно ингаляционными с кортикостероиди и "необходимо" ингаляционных страните извън еврозоната β2 адреномиметиков. или-при пациенти вече са адекватно контролирани в двата ингаляционных кортикостероид и дълго действащ β2 адреномиметиков. copdsymptomatic лечение на пациенти с хронична обструктивна белодробна болест с въпросните принуден выдыхательный това в 1 секунда (fev1) .

Zoledronic acid Teva Pharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zoledronic acid teva pharma

teva b.v. - золедронова киселина - osteoporosis; osteitis deformans; osteoporosis, postmenopausal - Лекарства за лечение на костни заболявания - treatment of osteoporosis: , in post-menopausal women;, in men; , at increased risk of fracture including those with a recent low-trauma hip fracture. treatment of osteoporosis associated with long-term systemic glucocorticoid therapy: , in post-menopausal women;, in men; , at increased risk of fracture. Лечение на болест на paget на костите при възрастни.

Telmisartan Teva Pharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

telmisartan teva pharma

teva b.v. - телмисартан - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Leflunomide Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

leflunomide teva

teva pharma b.v. - лефлуномид - Артрит, ревматоиден - Имуносупресори - Лефлуномид е показан за лечение на възрастни пациенти с активни ревматоиден артрит като "болест модифициращи антиревматични наркотици" (dmard). Последните или едновременното лечение гепатотоксичными или haematotoxic лекарства (e. метотрексат) може да доведе до повишен риск от сериозни нежелани реакции; следователно, започването на лечението с лефлуномид трябва да бъде внимателно обмислено по отношение на тези аспекти на полза / риск. Освен това, преминаването лефлуномидом в друга dmards без спазване на процедурата за промиване може също да увеличи риска от сериозни нежелани реакции, дори и дълго време след смяна.