Naglazyme Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

naglazyme

biomarin international limited - галсулфаза - Мукополизахаридоза vi - Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства, - naglazyme е показан за дългосрочно Ензим-заместителна терапия при пациенти с потвърдена диагноза за мукополизахаридоза vi (mps vi; n-Ацетилгалактозаминидаза-4-сулфатаза дефицит; maroteaux-lamy синдром) (виж раздел 5. Както и за всички лизосомальных генетични нарушения, той е от първостепенно значение, особено в по-тежки форми, трябва да се започне лечение възможно най-рано, преди появата на необратими клиничните прояви на заболяването. Ключовият въпрос е за лечение на млади пациенти на възраст.

Kuvan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

kuvan

biomarin international limited - Сапроптерин дихидрохлорид - phenylketonurias - Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства, - kuvan е показан за лечение на хиперфенилаланинемия (ХПК) при възрастни и педиатрични пациенти на всички възрасти с фенилкетонурия (ПКК), за които е доказано, че отговарят на такова лечение. Кувинский също така е показан за лечение на hyperphenylalaninaemia (ГПА) при възрастни и педиатрични пациенти от всички възрасти с tetrahydrobiopterin (СҺ4) недостатък, който са показали, че ще реагира на такова лечение.

Vimizim Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vimizim

biomarin international limited - recombinant human n-acetylgalactosamine-6-sulfatase - Мукополизахаридоза iv - Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства, - vimizim е показан за лечението на мукополизахаридоза, тип iva (morquio А синдром, mps iva) при пациенти от всички възрасти.