Sildenafil ratiopharm Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sildenafil ratiopharm

ratiopharm gmbh - силденафил - Ерективна дисфункция - urologicals - Лечението на мъже с еректилна дисфункция, която е невъзможността да се постигне или поддържане на мъжката ерекция достатъчно за задоволителни сексуалната активност. За да бъде силденафил ефективен, се изисква сексуална стимулация.

Sildenafil Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sildenafil teva

teva b.v.  - силденафил - Ерективна дисфункция - Лекарства, използвани при еректилна дисфункция - Лечението на мъже с еректилна дисфункция, която е невъзможността да се постигне или поддържане на мъжката ерекция достатъчно за задоволителни сексуалната активност. За това, Силденафил Тева, за да бъде ефективен, е необходимо сексуално стимулиране .

Sildenafil Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sildenafil actavis

actavis group ptc ehf - силденафил - Ерективна дисфункция - urologicals - Лечението на мъже с еректилна дисфункция, която е невъзможността да се постигне или поддържане на мъжката ерекция достатъчно за задоволителни сексуалната активност. За това, Силденафил Актавис, за да бъде ефективен, е необходимо сексуално стимулиране .

Revatio Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

revatio

upjohn eesv - силденафил - Хипертония, белодробна - urologicals - Лечение на възрастни пациенти с белодробна артериална хипертония, класифицирани като функционални класове ii и iii на Световната здравна организация (СЗО), за подобряване на капацитета за упражнения. Ефикасността е доказана при първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, свързана със заболяване на съединителната тъкан. Детска populationtreatment педиатрични пациенти на възраст от една година до 17 години с белодробна артериална хипертония. Ефикасността по отношение на подобряването на капацитета за физическа активност или белодробната хемодинамика е показана при първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, свързана с вродена сърдечна болест. revatio разтвор за инжекции е предназначен за лечение на възрастни пациенти с белодробна артериална хипертония, които в момента се предписва перорално приложение revatio и които временно не могат да се приемат пероральную терапия, но при това клинично и гемодинамически стабилни. revatio (устно) е показан за лечение на възрастни пациенти с белодробна

Vizarsin Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vizarsin

krka, d.d., novo mesto - силденафил - Ерективна дисфункция - urologicals - Лечението на мъже с еректилна дисфункция, която е невъзможността да се постигне или поддържане на мъжката ерекция достатъчно за задоволителни сексуалната активност. За това за vizarsin, за да бъде ефективен, е необходимо сексуално стимулиране .