Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (previously DuoCover) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel/acetylsalicylic acid zentiva (previously duocover)

sanofi-aventis groupe - клопидогрел, ацетилсалициловата киселина - acute coronary syndrome; myocardial infarction - Антитромботични агенти - Остър Коронарный Инфаркт syndromemyocardial .

Clopidogrel / Acetylsalicylic acid Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel / acetylsalicylic acid mylan

mylan pharmaceuticals limited - ацетилсалициловата киселина, клопидогрел сулфат водород - acute coronary syndrome; myocardial infarction - Антитромботични агенти - Клопидогрел/Ацетилсалициловата киселина mylan в е показан за вторична профилактика на атеротромботических събития при възрастни пациенти вече приемат като клопидогрела и ацетилсалицилова киселина (ask). Клопидогрел/Ацетилсалициловата киселина mylan във фиксирани дози комбинирана лекарствения продукт за продължаване на лечението:не възхода на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-q-инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожных на коронарните interventionst подем сегмент на остър инфаркт на миокарда в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия.

Granupas (previously Para-aminosalicylic acid Lucane) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

granupas (previously para-aminosalicylic acid lucane)

eurocept international b. v. - Двойка-аминосалициловая киселина - туберкулоза - Антимикобактериални - granupas е показан за употреба като част от подходяща комбинация режим за мултирезистентната туберкулоза при възрастни и педиатрични пациенти от 28 дни на възраст и по друг начин по-големи, когато ефективно лечение режим не може да се състои от съображения за съпротива или поносимост (виж раздел 4. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel/acetylsalicylic acid teva

teva pharma b.v. - клопидогрел, ацетилсалициловата киселина - acute coronary syndrome; myocardial infarction - комбинация - Клопидогрел/ацетилсалициловата киселина ТЕВА е показан за предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти, вече приемащи клопидогрел и Ацетилсалицилова киселина (АСК). Клопидогрел/Ацетилсалициловата киселина Тева е фиксирана комбинация дози лекарства за продължаване на терапия в:не на възхода на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не‑q‑инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожных на коронарните interventionst подем сегмент на остър инфаркт на миокарда в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия.

DuoPlavin Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

duoplavin

sanofi-aventis groupe - клопидогрел, ацетилсалициловата киселина - acute coronary syndrome; myocardial infarction - Антитромботични агенти - duoplavin е показан за вторични предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти, вече приемащи клопидогрел и Ацетилсалицилова киселина (АСК). duoplavin е фиксирана комбинация дози лекарства за продължаване на терапия в:без st-сегмента височина на остри коронарни синдроми (нестабилна ангина и не-q-инфарктом на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожного коронарна интервенция;на сегмента st-височина на инфаркт на миокарда в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия.

CAMPHOR - SALICYLICUM ointment България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

camphor - salicylicum ointment

ВЕТПРОМ АД - Камфор, салицилова киселина - маз за кожа - 7, 5 g/ 50 g; 3, 75 g/50 g - говеда, кози, коне, котки, кучета, магарета, овце, свине

CAMPHOR - SALICYLICUM unguent България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

camphor - salicylicum unguent

ФАРМА ВЕТ ООД - Камфор; салицилова киселина - маз за кожа - 15 g/100 g; 7, 5 g/100 g - агнета, кози, коне, крави, кучета, овце, телета, ярета