Soliris Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

soliris

alexion europe sas - Экулизумаб - Хемоглобинурия, пароксизма - Имуносупресори - Солирис е показан за възрастни и деца за лечение на:пароксизмальная нощен гемоглобинурия (АСИСТЕНЦИИ). Доказателства клиничен ефект се проявява при пациенти с гемолизом с клиничен симптом(и) свидетелства за висока активност на заболяването, независимо от историята на преливане (виж раздел 5. Атипичный гемолитико-уремический (Агус). Солирис е показан при възрастни за лечение на:огнеупорни генерализирана миастенией Гравис (ГГМ) при пациенти с анти-ацетилхолиновому рецепторите (АЧР) антитела (виж раздел 5. Разстройство neuromyelitis на зрителния спектър (nmosd) при пациенти, които са анти-aquaporin-4 (aqp4) антитела с рецидивирующим течение на заболяването.

Solymbic Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

solymbic

amgen europe b.v. - адалимумаб - arthritis, psoriatic; spondylitis, ankylosing; crohn disease; colitis, ulcerative; hidradenitis suppurativa; psoriasis; arthritis, rheumatoid - Имуносупресори - Моля, направете справка в раздел 4. 1 от Кратката характеристика на продукта в документа с информация за продукта.