Ramipril Teva 5 mg tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

ramipril teva 5 mg tablets 

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Рамиприл - 5 mg tablets 

Ramipril Teva 10 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

ramipril teva 10 mg tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Рамиприл - 10 mg tablets

Cardifriend-Co 5 mg/12,5 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

cardifriend-co 5 mg/12,5 mg tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД - Рамиприл, hydrochlorothiazide - 5 mg/12,5 mg tablets

Hartil HCT 5 mg/25 mg tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

hartil hct 5 mg/25 mg tablets 

egis pharmaceuticals public limited company - Рамиприл, hydrochlorothiazide - 5 mg/25 mg tablets