Bufomix Easyhaler 160 micrograms/4,5 micrograms/inhalation, inhalation powder България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

bufomix easyhaler 160 micrograms/4,5 micrograms/inhalation, inhalation powder

orion corporation - Формотерол и други препарати за обструктивна заболявания на дихателните пътища - 160 micrograms/4,5 micrograms/inhalation, inhalation powder

Bufomix Easyhaler 320 micrograms/9 micrograms/inhalation, inhalation powder България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

bufomix easyhaler 320 micrograms/9 micrograms/inhalation, inhalation powder

orion corporation - Формотерол и други препарати за обструктивна заболявания на дихателните пътища - 320 micrograms/9 micrograms/inhalation, inhalation powder

Foster 100/6 micrograms per actuation pressurised inhalation solution България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

foster 100/6 micrograms per actuation pressurised inhalation solution

chiesi pharmaceuticals gmbh - beclometasone дипропионат, Формотерола фумарата дигидрат - 100/6 micrograms per actuation pressurised inhalation solution