Airexar Spiromax Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

airexar spiromax

teva b.v. - салметерол, флутиказона пропионат - pulmonary disease, chronic obstructive; asthma - Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища, - airexar spiromax е показан за употреба само при възрастни на възраст над 18 години. asthmaairexar spiromax is indicated for the regular treatment of patients with severe asthma where use of a combination product (inhaled corticosteroid and long-acting β2 agonist) is appropriate:- patients not adequately controlled on a lower strength corticosteroid combination productor- patients already controlled on a high dose inhaled corticosteroid and long-acting β2 agonist. Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)spiromax airexar е показан за симптоматично лечение на пациенти с хронична обструктивна белодробна болест с ОФВ1.

Aerivio Spiromax Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

aerivio spiromax

teva b.v. - xinafoate салметерол, флутиказона пропионат - pulmonary disease, chronic obstructive; asthma - Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища, - aerivio spiromax е предназначен само за възрастни на възраст 18 и повече години. asthmaaerivio spiromax е показан за редовна лечение на пациенти с тежка форма на астма, където използването на комбинации на продукта (ингаляционных кортикостероид и дълго действащ β2-агонист) подходящ:пациентите недостатъчно контролиран в по-малка сила кортикостероидни комбиниран продукт orpatients вече се контролира на високи дози ингаляционных кортикостероид и дълго действащ β2-агонист. Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)spiromax aerivio е показан за симптоматично лечение на пациенти с хронична обструктивна белодробна болест с ОФВ1.

Labazenit Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

labazenit

laboratoires smb s.a.   - будесонид, Салметерол - астма - treatment of asthma.

BroPair Spiromax Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

bropair spiromax

teva b.v. - xinafoate салметерол, флутиказона пропионат - астма - Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища, - bropair spiromax is indicated in the regular treatment of asthma in adults and adolescents aged 12 years and older not adequately controlled with inhaled corticosteroids and ‘as needed’ inhaled short-acting β₂ agonists.

Seffalair Spiromax Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

seffalair spiromax

teva b.v. - fluticasone propionate, salmeterol xinafoate - астма - Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища, - seffalair spiromax is indicated in the regular treatment of asthma in adults and adolescents aged 12 years and older not adequately controlled with inhaled corticosteroids and ‘as needed’ inhaled short-acting β₂ agonists.