Xylometazolin Teva 0,5 mg/ ml nasal spray, solution България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

xylometazolin teva 0,5 mg/ ml nasal spray, solution

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Ксилометазолин - 0,5 mg/ ml nasal spray, solution

Xylometazolin Teva 1 mg/ ml nasal spray, solution България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

xylometazolin teva 1 mg/ ml nasal spray, solution

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Ксилометазолин - 1 mg/ ml nasal spray, solution

Olynth 0,05% nasal spray, solution България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

olynth 0,05% nasal spray, solution

mcneil products limited, c/o johnson&johnson ltd - Ксилометазолин - 0,05% nasal spray, solution