Kriptazen Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

kriptazen

virbac s.a. - халофугинонът - антипротозойни - Телета, новородено - in new born calves:- prevention of diarrhoea due to diagnosed cryptosporidium parvum, in farms with history of cryptosporidiosis,administration should start in the first 24 to 48 hours of age- reduction of diarrhoea due to diagnosed cryptosporidium parvum. Прилагането трябва да започне в рамките на 24 часа след началото на диарията. И в двата случая е доказано намаляването на екскрецията на ооцистите.

Halagon Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

halagon

emdoka bvba - халофугинон лактат - halofuginone, други антипротозойных средства - Телета, новородено - При новородени телета:профилактика на диария, във връзка с диагностированным криптоспоридии парвум инфекция, в домакинства с историята на криптоспоридиоз. Прилагането трябва да започне през първите 24 до 48 часа. Намаляване на диария, във връзка с диагностированным криптоспоридии парвум заразяване. Прилагането трябва да започне в рамките на 24 часа след началото на диарията. И в двата случая е доказано намаляването на екскрецията на ооцистите.

Halocur Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

halocur

intervet international bv - халофугинонът - антипротозойни - Телета, новородено - При новородени calvesprevention диария, във връзка с диагностированным криптоспоридии парвум в домакинства с историята на криптоспоридиоз. Прилагането трябва да започне през първите 24 до 48 часа. Намаляване на диарията поради диагностициран cryptosporidium parvum. Прилагането трябва да започне в рамките на 24 часа след началото на диарията. И в двата случая е доказано намаляването на екскрецията на ооцисти.