Inovelon Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

inovelon

eisai gmbh - rufinamide - епилепсия - Противоэпилептические средства, - inovelon е показан като допълнителна терапия при лечение на гърчове, свързани със синдром на Леннокса Гасто при пациенти с 4 и повече години.

Xadago Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

xadago

zambon spa - сафинамид метансулфонат - Паркинсонова болест - Антипаркинсонови лекарства - xadago е показан за лечение на възрастни пациенти с идиопатична Паркинсонова болест (Пд) като допълнителна терапия към стабилна доза на леводопа (l-dopa) самостоятелно или в комбинация с други pd лекарствени продукти в средата-стадий колебания пациенти.