Hemangiol Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

hemangiol

pierre fabre dermatologie - пропранолол хидрохлорид - хемангиоми - Бета блокери - hemangiol is indicated in the treatment of proliferating infantile haemangioma requiring systemic therapy:life- or function-threatening haemangioma,ulcerated haemangioma with pain and/or lack of response to simple wound care measures,haemangioma with a risk of permanent scars or disfigurement. Тя трябва да бъде започната при деца на възраст от 5 седмици до 5 месеца.

Qtern Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

qtern

astra zeneca ab - Саксаглиптин, dapagliflozin пропандиола монохидрат - diabetes mellitus, type 2; diabetes mellitus; nutritional and metabolic diseases; metabolic diseases; glucose metabolism disorders - Лекарства, прилагани при диабет, - qtern, фиксирани дози комбинация саксаглиптин и dapagliflozin, е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2:за подобряване на гликемичния контрол при метформина и/или сульфонилмочевины (Су) и един от однокомпонентных от qtern не осигуряват адекватен гликемичен контрол,когато вече съм третирани със свободен комбинация от dapagliflozin и саксаглиптин. (Вж. раздели 4. 2, 4. 4, 4. 5 и 5. 1 според доклада за комбинация учи.