Xeljanz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

xeljanz

pfizer europe ma eeig - Тофацитиниб - Артрит, ревматоиден - Имуносупресори - rheumatoid arthritistofacitinib in combination with methotrexate (mtx) is indicated for the treatment of moderate to severe active rheumatoid arthritis (ra) in adult patients who have responded inadequately to, or who are intolerant to one or more disease-modifying antirheumatic drugs (dmards) (see section 5. tofacitinib can be given as monotherapy in case of intolerance to mtx or when treatment with mtx is inappropriate (see sections 4. 4 и 4. psoriatic arthritistofacitinib in combination with mtx is indicated for the treatment of active psoriatic arthritis (psa) in adult patients who have had an inadequate response or who have been intolerant to a prior disease modifying antirheumatic drug (dmard) therapy (see section 5. ulcerative colitistofacitinib is indicated for the treatment of adult patients with moderately to severely active ulcerative colitis (uc) who have had an inadequate response, lost response, or were intolerant to either conventional therapy or a biologic agent (see section 5.  tofacitinib is

Amsparity Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

amsparity

pfizer europe ma eeig  - адалимумаб - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic; psoriasis; spondylitis, ankylosing; uveitis; hidradenitis suppurativa; colitis, ulcerative; crohn disease; arthritis, juvenile rheumatoid - Имуносупресори - Ревматоиден arthritisamsparity в комбинация с метотрексат е показан за лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към болест-модифициращи противоревматических медикаменти, включително метотрексат, е неадекватен. лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. amsparity може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. arthritispolyarticular младежката идиопатична младежката идиопатична артрит amsparity в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активна ювенильного идиопатического артрит при пациенти на възраст 2 години, които е бил недостатъчен отговор на един или няколко заболевани-дорабатывая анти-рев

Levetiracetam Hospira Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

levetiracetam hospira

pfizer europe ma eeig - леветирацетам - епилепсия - Противоэпилептические средства, - levetiracetam hospira е посочено като монотерапия при лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и юноши от 16 годишна възраст с нововъведени диагноза епилепсия. Леветирацетам приключване на дефлация подкрепени е посочено като adjunctive терапия за лечение на парциальных епилептични гърчове с или без вторична генерализации яростната атака на възрастни, юноши и деца от 4 години с епилепсия. в лечението на миоклонические гърчове при възрастни и юноши на 12 години с непълнолетни Миоклоническая епилепсия. в терапията на първо място-генерализованных тонико-клонические на гърчове при възрастни и юноши на 12 години с идиопатична генерализирана епилепсия. Завършване на дефлация подкрепиха Леветирацетам концентрат е алтернатива за пациенти, когато пероральное прилагането на временно не е възможно.

Pemetrexed Pfizer (previously known as Pemetrexed Hospira UK Limited) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pemetrexed pfizer (previously known as pemetrexed hospira uk limited)

pfizer europe ma eeig - пеметрексед ditromethamine - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - Антиметаболиты, аналози на фолиевата киселина - Злокачественный плеврален mesotheliomapemetrexed приключване на дефлация подкрепиха Великобритания са ограничени в комбинация с цисплатином е показан за лечение на нейв химиотерапия пациенти с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. Немелкоклеточного на белите дробове cancerpemetrexed приключване на дефлация, подкрепени от наказателния кодекс дружество в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други предимно плоскоклетъчен хистология (виж раздел 5 Смпц. Пеметрексед приключване на дефлация, подкрепени от наказателния кодекс дружество включен като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия (виж раздел 5 Смпц. Пеметрексед приключване на дефлация подкрепиха Великобритания дру

Vfend Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vfend

pfizer europe ma eeig - вориконазол - candidiasis; mycoses; aspergillosis - Антимикотици за системна употреба - Вориконазол, широк спектър, триазольное противогъбични средство и е показан при възрастни и деца на възраст 2 и повече години, както следва:лечение на инвазивна аспергилоза;лечение в candidaemianon-пациенти с нейтропенией;лечение Флуконазол-резистентных сериозен инвазивна кандида инфекция (включително и с. krusei);лечение на тежки гъбични инфекции, причинени от scedosporium СПП и. и fusarium ѕрр. Вифенд трябва да се предписва предимно на пациенти с белег, вероятно застрашаващи живота инфекции. Профилактика на инвазивни гъбични инфекции в групата с висок риск аллогенной трансплантация на кръвотворните стволови клетки (ТГСК) получателите.

Bosulif Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

bosulif

pfizer europe ma eeig - бозутиниб (като монохидрат) - Левкемия, миелоид - protein kinase inhibitors, antineoplastic agents - bosulif е показан за лечение на възрастни пациенти с идентифицирана за първи път хронична фаза (cp) на хромозомите-положителен Филаделфия хронична миелогенной левкемия (ph+ ХМЛ). СР, ускорена фаза (ap), и бластном (bp) ph+ ХМЛ, по-рано, на които един или повече инхибитори на тирозинкиназы(с) [tgc(И)] и за кого imatinib, nilotinib и dasatinib не се считат за подходящи възможности за лечение .

Inlyta Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

inlyta

pfizer europe ma eeig  - акситиниб - Карцином, бъбречна клетка - Инхибитори на протеинкиназы - inlyta is indicated for the treatment of adult patients with advanced renal cell carcinoma (rcc) after failure of prior treatment with sunitinib or a cytokine.

Xalkori Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

xalkori

pfizer europe ma eeig - crizotinib - Карцином, недребноклетъчен белодроб - Антинеопластични средства - xalkori е показан за лечение от първа линия на възрастни с анапластичен лимфом киназата (alk) положителни Разширено недребноклетъчен белодробен карцином (НДКРБД). xalkori е показан за лечение на възрастни пациенти с пролеченным киназы анапластической лимфом (alk) положително-често немелкоклеточным рак на белия дроб (НМРЛ).

Ibrance Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ibrance

pfizer europe ma eeig  - palbociclib - Неоплазми на гърдата - Антинеопластични средства - ibrance е показан за лечение на хормонални рецептори (ОР) е положителен, хорско эпидермическое приемащото устройство 2 фактор на растежа (her2 и) отрицателни локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза:в комбинация с инхибитор на ароматаза, в съчетание с фулвестрант при жени, които са получили предварително хормонално лечение. В пре - или менопауза, ендокринната терапия да се комбинира с lhrh лутеинизиращ хормон освобождаващ хормон (lhrh) агонист.

Vizimpro Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vizimpro

pfizer europe ma eeig - dacomitinib монохидрат - Карцином, недребноклетъчен белодроб - Антинеопластични средства - vizimpro, като монотерапии, се предписват за първа линия на лечение при възрастни пациенти с локално-разпространена или метастатичен немелкоклеточного рак на белия дроб (НМРЛ) с епидермален фактор на растежа (egfr) спомагателни мутации.