Pemetrexed Pfizer (previously Pemetrexed Hospira) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pemetrexed pfizer (previously pemetrexed hospira)

pfizer europe ma eeig - pemetrexed disodium, pemetrexed disodium hemipentahydrate - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - Антинеопластични средства - malignant pleural mesotheliomapemetrexed pfizer in combination with cisplatin is indicated for the treatment of chemotherapy naïve patients with unresectable malignant pleural mesothelioma. non-small cell lung cancerpemetrexed pfizer in combination with cisplatin is indicated for the first-line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology. pemetrexed pfizer is indicated as monotherapy for the maintenance treatment of locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology in patients whose disease has not progressed immediately following platinum-based chemotherapy. pemetrexed pfizer is indicated as monotherapy for the second-line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology.

Amsparity Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

amsparity

pfizer europe ma eeig  - адалимумаб - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic; psoriasis; spondylitis, ankylosing; uveitis; hidradenitis suppurativa; colitis, ulcerative; crohn disease; arthritis, juvenile rheumatoid - Имуносупресори - Ревматоиден arthritisamsparity в комбинация с метотрексат е показан за лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към болест-модифициращи противоревматических медикаменти, включително метотрексат, е неадекватен. лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. amsparity може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. arthritispolyarticular младежката идиопатична младежката идиопатична артрит amsparity в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активна ювенильного идиопатического артрит при пациенти на възраст 2 години, които е бил недостатъчен отговор на един или няколко заболевани-дорабатывая анти-рев

Pemetrexed Pfizer (previously known as Pemetrexed Hospira UK Limited) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pemetrexed pfizer (previously known as pemetrexed hospira uk limited)

pfizer europe ma eeig - пеметрексед ditromethamine - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - Аналози на фолиевата киселина, антиметаболиты - Злокачественный плеврален mesotheliomapemetrexed приключване на дефлация подкрепиха Великобритания са ограничени в комбинация с цисплатином е показан за лечение на нейв химиотерапия пациенти с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. Немелкоклеточного на белите дробове cancerpemetrexed приключване на дефлация, подкрепени от наказателния кодекс дружество в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други предимно плоскоклетъчен хистология (виж раздел 5 Смпц. Пеметрексед приключване на дефлация, подкрепени от наказателния кодекс дружество включен като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия (виж раздел 5 Смпц. Пеметрексед приключване на дефлация подкрепиха Великобритания дру

Vfend Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vfend

pfizer europe ma eeig - вориконазол - candidiasis; mycoses; aspergillosis - Антимикотици за системна употреба - Вориконазол, широк спектър, триазольное противогъбични средство и е показан при възрастни и деца на възраст 2 и повече години, както следва:лечение на инвазивна аспергилоза;лечение в candidaemianon-пациенти с нейтропенией;лечение Флуконазол-резистентных сериозен инвазивна кандида инфекция (включително и с. krusei);лечение на тежки гъбични инфекции, причинени от scedosporium СПП и. и fusarium ѕрр. Вифенд трябва да се предписва предимно на пациенти с белег, вероятно застрашаващи живота инфекции. Профилактика на инвазивни гъбични инфекции в групата с висок риск аллогенной трансплантация на кръвотворните стволови клетки (ТГСК) получателите.

Inlyta Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

inlyta

pfizer europe ma eeig  - акситиниб - Карцином, бъбречна клетка - Инхибитори на протеинкиназы - inlyta is indicated for the treatment of adult patients with advanced renal cell carcinoma (rcc) after failure of prior treatment with sunitinib or a cytokine.

Bosulif Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

bosulif

pfizer europe ma eeig - бозутиниб (като монохидрат) - Левкемия, миелоид - antineoplastic agents, protein kinase inhibitors - bosulif е показан за лечение на възрастни пациенти с идентифицирана за първи път хронична фаза (cp) на хромозомите-положителен Филаделфия хронична миелогенной левкемия (ph+ ХМЛ). СР, ускорена фаза (ap), и бластном (bp) ph+ ХМЛ, по-рано, на които един или повече инхибитори на тирозинкиназы(с) [tgc(И)] и за кого imatinib, nilotinib и dasatinib не се считат за подходящи възможности за лечение .

Ibrance Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ibrance

pfizer europe ma eeig  - palbociclib - Неоплазми на гърдата - Антинеопластични средства - ibrance е показан за лечение на хормонални рецептори (ОР) е положителен, хорско эпидермическое приемащото устройство 2 фактор на растежа (her2 и) отрицателни локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза:в комбинация с инхибитор на ароматаза, в съчетание с фулвестрант при жени, които са получили предварително хормонално лечение. В пре - или менопауза, ендокринната терапия да се комбинира с lhrh лутеинизиращ хормон освобождаващ хормон (lhrh) агонист.

Talzenna Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

talzenna

pfizer europe ma eeig - talazoparib - Неоплазми на гърдата - Антинеопластични средства - talzenna включен като монотерапии за лечение на възрастни пациенти с зародышевой линия на гените brca1/2 мутации, които са her2-отрицателен локално-разпространена или метастатичен рак на гърдата . patients should have been previously treated with an anthracycline and/or a taxane in the (neo)adjuvant, locally advanced or metastatic setting unless patients were not suitable for these treatments. Пациентите с рецептор хормон (ч)-положителен рак на гърдата трябва да бъдат обработени до ендокринно-терапия, или да се считат за неподходящи за ендокринна терапия на базата на.

Lorviqua Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lorviqua

pfizer europe ma eeig - lorlatinib - Карцином, недребноклетъчен белодроб - antineoplastic agents, protein kinase inhibitors - lorviqua as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with anaplastic lymphoma kinase (alk)‑positive advanced non‑small cell lung cancer (nsclc) previously not treated with an alk inhibitor. lorviqua as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with alk‑positive advanced nsclc whose disease has progressed after:alectinib or ceritinib as the first alk tyrosine kinase inhibitor (tki) therapy; orcrizotinib and at least one other alk tki.

Vizimpro Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vizimpro

pfizer europe ma eeig - dacomitinib монохидрат - Карцином, недребноклетъчен белодроб - Антинеопластични средства - vizimpro, като монотерапии, се предписват за първа линия на лечение при възрастни пациенти с локално-разпространена или метастатичен немелкоклеточного рак на белия дроб (НМРЛ) с епидермален фактор на растежа (egfr) спомагателни мутации.