Esomeprazole - Tchaikapharma 40 mg powder for solution for injection/infusion България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

esomeprazole - tchaikapharma 40 mg powder for solution for injection/infusion

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД," - Езомепразол - 40 mg powder for solution for injection/infusion