Tekturna Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tekturna

novartis europharm ltd. - алискирен - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония.

Icandra (previously Vildagliptin / metformin hydrochloride Novartis) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

icandra (previously vildagliptin / metformin hydrochloride novartis)

novartis europharm limited - вилдаглиптин, метформин хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет , комбинация от устата на глюкозата в кръвта-лекарства за понижаване - icandra is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adults with type 2 diabetes mellitus:in patients who are inadequately controlled with metformin hydrochloride alone. in patients who are already being treated with the combination of vildagliptin and metformin hydrochloride, as separate tablets. in combination with other medicinal products for the treatment of diabetes, including insulin, when these do not provide adequate glycaemic control (see sections 4. 4, 4. 5 и 5. 1 за наличните данни за различни комбинации).

Rivastigmine 1 A Pharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rivastigmine 1 a pharma

1 a pharma gmbh - ривастигмин - alzheimer disease; dementia; parkinson disease - psychoanaleptics, - Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция от Алцхаймер. Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция при пациенти с идиопатична болест на Паркинсон.

Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted) Novartis Vaccines and Diagnostics Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

prepandemic influenza vaccine (h5n1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted) novartis vaccines and diagnostics

novartis vaccines and diagnostics s.r.l. - грипен вирус повърхностните антигени (хемаглутинин и невраминидазния) на щам a/Виетнам/1194/2004 (Н5n1) - influenza, human; immunization; disease outbreaks - Ваксина, - Активна имунизация срещу подтип h5n1 на вируса на грипа А. , , this indication is based on immunogenicity data from healthy subjects from the age of 18 years onwards following administration of two doses of the vaccine containing a/vietnam/1194/2004 (h5n1)-like strain. , , prepandemic influenza vaccine (h5n1) novartis vaccines and diagnostic should be used in accordance with official recommendations.

Pregabalin Sandoz GmbH Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin sandoz gmbh

sandoz gmbh - прегабалин - anxiety disorders; epilepsy - Противоэпилептические средства, - epilepsypregabalin Сандоз gmbh е показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност disorderpregabalin Сандоз gmbh е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Trazec Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

trazec

novartis europharm ltd. - натеглинид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - Натеглинид е показан за комбинирана терапия с метформин при пациенти с диабет тип 2, недостатъчно контролирани въпреки максимално поносима доза метформин самостоятелно.

Imprida HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imprida hct

novartis europharm ltd. - Амлодипин, валсартан, hydrochlorothiazide - Хипертония - Антагонисти на ангиотензин ii, равнина, антагонисти на ангиотензин ii в комбинация - Лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид (hct), взети като три Еднокомпонентна формули или като dual-компонент и Еднокомпонентна формулировка.

Rasitrio Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rasitrio

novartis europharm ltd. - алискирена, амлодипина, гидрохлортиазида - Хипертония - Сърдечносъдова система - rasitrio е показан за лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията от aliskiren, амлодипин и хидрохлоротиазид дава едновременно в същата доза ниво в комбинация.

Enviage Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

enviage

novartis europharm ltd. - алискирен - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония.

Riprazo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

riprazo

novartis europharm ltd. - алискирен - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония.