Tekturna Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tekturna

novartis europharm ltd. - алискирен - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония.

Trazec Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

trazec

novartis europharm ltd. - натеглинид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - Натеглинид е показан за комбинирана терапия с метформин при пациенти с диабет тип 2, недостатъчно контролирани въпреки максимално поносима доза метформин самостоятелно.

Reasanz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

reasanz

novartis europharm ltd - serelaxin - Сърдечна недостатъчност - Други вазодилататоры, използвани при лечение на кардиологических заболявания - Лечение на остра сърдечна недостатъчност.

Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted) Novartis Vaccines and Diagnostics Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

prepandemic influenza vaccine (h5n1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted) novartis vaccines and diagnostics

novartis vaccines and diagnostics s.r.l. - грипен вирус повърхностните антигени (хемаглутинин и невраминидазния) на щам a/Виетнам/1194/2004 (Н5n1) - influenza, human; immunization; disease outbreaks - Ваксина, - Активна имунизация срещу подтип h5n1 на вируса на грипа А. , , this indication is based on immunogenicity data from healthy subjects from the age of 18 years onwards following administration of two doses of the vaccine containing a/vietnam/1194/2004 (h5n1)-like strain. , , prepandemic influenza vaccine (h5n1) novartis vaccines and diagnostic should be used in accordance with official recommendations.

Rasitrio Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rasitrio

novartis europharm ltd. - алискирена, амлодипина, гидрохлортиазида - Хипертония - Сърдечносъдова система - rasitrio е показан за лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията от aliskiren, амлодипин и хидрохлоротиазид дава едновременно в същата доза ниво в комбинация.

Imprida HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imprida hct

novartis europharm ltd. - Амлодипин, валсартан, hydrochlorothiazide - Хипертония - Антагонисти на ангиотензин ii, равнина, антагонисти на ангиотензин ii в комбинация - Лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид (hct), взети като три Еднокомпонентна формули или като dual-компонент и Еднокомпонентна формулировка.

Rasilamlo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rasilamlo

novartis europharm ltd - алискирена, амлодипина - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - rasilamlo е показан за лечение на есенциална хипертония при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно с употребата на алискирен или амлодипин.

Riprazo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

riprazo

novartis europharm ltd. - алискирен - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония.

Riprazo HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

riprazo hct

novartis europharm ltd. - Алискирен, hydrochlorothiazide - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония при възрастни. riprazo nst е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано в алискирена и гидрохлоротиазида се използва само. rirpozo nst е показан като заместителна терапия при пациенти адекватно се контролира с помощта на алискирена и гидрохлоротиазида, едновременно, на едно и също ниво на дозата в комбинация.

Sprimeo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sprimeo

novartis europharm ltd. - алискирен - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония.