Zubsolv Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zubsolv

accord healthcare s.l.u. - buprenorphine hydrochloride, naloxone hydrochloride dihydrate - Нарушения, свързани с опиоиди - Други нервна система препарати, - Подмяна на лечение за зависимост от наркотици, в рамките на медицинско, социално и психологическо лечение. Намерението на налоксонния компонент е да възпрепятства интравенозната злоупотреба. Лечението е предназначено за употреба при възрастни и юноши над 15 години на възраст, които са се съгласили да се лекува за зависимостта.

CONTROLINE 134 mg spot-on solution for medium dogs България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

controline 134 mg spot-on solution for medium dogs

chanelle pharmaceutical manufacturing limited - Фипронил - разтвор за прилагане върху ограничен участък - 134 mg/пипета - кучета

CONTROLINE 402 mg spot-on solution for extra large dogs България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

controline 402 mg spot-on solution for extra large dogs

chanelle pharmaceutical manufacturing limited - Фипронил - разтвор за прилагане върху ограничен участък - 402 mg/пипета - кучета

CONTROLINE 50 mg spot-on solution for cats България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

controline 50 mg spot-on solution for cats

chanelle pharmaceutical manufacturing limited - Фипронил - разтвор за прилагане върху ограничен участък - 50 mg/пипета - котки

Suboxone Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

suboxone

indivior europe limited - бупренорфин, налоксон - Нарушения, свързани с опиоиди - Други нервна система препарати, - Подменима за лечение на зависимост от опиоид-наркотици в рамките на медицинско, социално и психологическо лечение. Намерението на налоксонния компонент е да възпрепятства интравенозната злоупотреба. Лечението е предназначено за употреба при възрастни и юноши над 15 години на възраст, които са се съгласили да се лекува за зависимостта.