Velaxin 37,5 mg prolonged - release hard capsules България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

velaxin 37,5 mg prolonged - release hard capsules

egis pharmaceuticals public limited company - Венлафаксин - 37,5 mg prolonged - release hard capsules

Velaxin 75 mg prolonged - release hard capsules България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

velaxin 75 mg prolonged - release hard capsules

egis pharmaceuticals public limited company - Венлафаксин - 75 mg prolonged - release hard capsules

Elify XR 37,5 mg prolonged - release capsules, hard  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

elify xr 37,5 mg prolonged - release capsules, hard 

medochemie ltd. - Венлафаксина хидрохлорид - 37,5 mg prolonged - release capsules, hard 

Elify XR 75 mg prolonged - release capsules, hard  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

elify xr 75 mg prolonged - release capsules, hard 

medochemie ltd. - Венлафаксина хидрохлорид - 75 mg prolonged - release capsules, hard 

Elify XR 150 mg prolonged - release capsules, hard  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

elify xr 150 mg prolonged - release capsules, hard 

medochemie ltd. - Венлафаксина хидрохлорид - 150 mg prolonged - release capsules, hard 

Lanvexin 75 mg prolonged - release capsules, hard България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

lanvexin 75 mg prolonged - release capsules, hard

g.l. pharma gmbh, - Венлафаксина хидрохлорид - 75 mg prolonged - release capsules, hard

Lanvexin 150 mg prolonged - release capsules, hard България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

lanvexin 150 mg prolonged - release capsules, hard

g.l. pharma gmbh, - Венлафаксина хидрохлорид - 150 mg prolonged - release capsules, hard