Resperon  3 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

resperon  3 mg film - coated tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Рисперидон - 3 mg film - coated tablets

Resperon  2 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

resperon  2 mg film - coated tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Рисперидон - 2 mg film - coated tablets

Resperon  1 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

resperon  1 mg film - coated tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Рисперидон - 1 mg film - coated tablets

Risset 1 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

risset 1 mg film - coated tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Рисперидон - 1 mg film - coated tablets

Risset 2 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

risset 2 mg film - coated tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Рисперидон - 2 mg film - coated tablets

Risset 3 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

risset 3 mg film - coated tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Рисперидон - 3 mg film - coated tablets

Risset 4 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

risset 4 mg film - coated tablets 

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Рисперидон - 4 mg film - coated tablets