Sinepar  200 mg/50 mg prolonged - release tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

sinepar  200 mg/50 mg prolonged - release tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД," - l-dopa/Карбидопа монохидрат - 200 mg/50 mg prolonged - release tablets

Menkart  100 mg/25 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

menkart  100 mg/25 mg tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Леводопа и инхибитори на декарбоксилазы - 100 mg/25 mg tablets

Menkart  200 mg/50 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

menkart  200 mg/50 mg tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Леводопа и инхибитори на декарбоксилазы - 200 mg/50 mg tablets

Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinal gel България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinal gel

abbvie deutschland gmbh & co.kg - Леводопа и инхибитори на декарбоксилазы - 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinal gel

Sinemet CR 50 mg/200 mg prolonged release tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

sinemet cr 50 mg/200 mg prolonged release tablets

Мерк Шарп и Доум България ЕООД - Леводопа и инхибитори на декарбоксилазы - 50 mg/200 mg prolonged release tablets

Sinemet 25 mg/250 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

sinemet 25 mg/250 mg tablets

Мерк Шарп и Доум България ЕООД - Леводопа и инхибитори на декарбоксилазы - 25 mg/250 mg tablets

Madopar 200 mg/50 mg tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

madopar 200 mg/50 mg tablets 

Рош България ЕООД - Леводопа и инхибитори на декарбоксилазы - 200 mg/50 mg tablets 

Madopar HBS 100 mg/25 mg prolonged - release capsules, hard  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

madopar hbs 100 mg/25 mg prolonged - release capsules, hard 

Рош България ЕООД - Леводопа и инхибитори на декарбоксилазы - 100 mg/25 mg prolonged - release capsules, hard 

Madopar 100 mg/25 mg dispersible tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

madopar 100 mg/25 mg dispersible tablets 

Рош България ЕООД - Леводопа и инхибитори на декарбоксилазы - 100 mg/25 mg dispersible tablets