Lenalidomide Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lenalidomide mylan

mylan ireland limited - леналидомид - Множествена миелома - Имуносупресори - multiple myelomalenalidomide mylan as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who have undergone autologous stem cell transplantation. lenalidomide mylan as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone is indicated for the treatment of adult patients with previously untreated multiple myeloma who are not eligible for transplant. lenalidomide mylan in combination with dexamethasone is indicated for the treatment of multiple myeloma in adult patients who have received at least one prior therapy. follicular lymphomalenalidomide mylan in combination with rituximab (anti-cd20 antibody) is indicated for the treatment of adult patients with previously treated follicular lymphoma (grade 1-3a).

Ambrisentan Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ambrisentan mylan

mylan s.a.s - амбрисентан - Хипертония, белодробна - Гипотензивные, - ambrisentan mylan в е показан за лечение на белодробна артериална хипертония (ПАВ) при възрастни пациенти, които функционален клас (ФК) ii и iii, включително използването на комбинираното лечение. Ефикасността е доказана при идиопатична ПАХ (ПАХ) и при ПАÕ, свързана с болест на съединителната тъкан. ambrisentan mylan в е показан за лечение на белодробна артериална хипертония (ПАВ) при възрастни пациенти, които функционален клас (ФК) ii и iii, включително използването на комбинираното лечение. Ефикасността е доказана при идиопатична ПАХ (ПАХ) и при ПАÕ, свързана с болест на съединителната тъкан.

Atazanavir Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

atazanavir mylan

mylan pharmaceuticals limited - atazanavir (as sulfate) - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - atazanavir mylan, приложен едновременно с ниска доза ритонавир, е показан за лечение на възрастни инфектирани с hiv 1 и педиатрични пациенти на 6-годишна възраст и по-големи в комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти. Въз основа На наличните вирус и клинични данни при възрастни пациенти, никаква полза не се очаква при пациенти с щамове, резистентни към множество протеазни инхибитори (≥ 4 мутации ПИ). Има много ограничени данни за деца на възраст от 6 до 18 години. Избор на atazanavir Майлана в лечението на опитни възрастни и деца пациентите трябва да се основава на индивидуална вирусна резистентност и историята на лечението на пациента .

Deferasirox Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

deferasirox mylan

mylan pharmaceuticals limited - деферазирокс - iron overload; beta-thalassemia - Хелати желязо - Деферазирокс mylan в е показан за лечение на хронично претоварване с желязо поради честите преливания на кръв (≥7 ml/kg/месец эритроцитарной маса) при пациенти с бета-талассемией майор на 6-годишна възраст и olderthe лечение на хронична умора от информацията на желязо поради трансфузий кръв, когато терапия дефероксамином противопоказан или неадекватна при следните групи пациенти:при педиатрични пациенти с бета-талассемией с претоварване с желязо поради честите преливания на кръв (≥7 ml/kg/месец эритроцитарной маса) на възраст от 2 до 5 години в педиатрични и възрастни пациенти с бета-талассемией с претоварване с желязо поради сцени преливане на кръв (.

Clopidogrel / Acetylsalicylic acid Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel / acetylsalicylic acid mylan

mylan pharmaceuticals limited - ацетилсалициловата киселина, клопидогрел сулфат водород - acute coronary syndrome; myocardial infarction - Антитромботични агенти - Клопидогрел/Ацетилсалициловата киселина mylan в е показан за вторична профилактика на атеротромботических събития при възрастни пациенти вече приемат като клопидогрела и ацетилсалицилова киселина (ask). Клопидогрел/Ацетилсалициловата киселина mylan във фиксирани дози комбинирана лекарствения продукт за продължаване на лечението:не възхода на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-q-инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожных на коронарните interventionst подем сегмент на остър инфаркт на миокарда в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия.

Abiraterone Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

abiraterone mylan

mylan ireland limited - абаратер ацетат - Простатни неоплазми - endocrine therapy, other hormone antagonists and related agents - abiraterone mylan is indicated with prednisone or prednisolone for:the treatment of newly diagnosed high risk metastatic hormone sensitive prostate cancer (mhspc) in adult men in combination with androgen deprivation therapy (adt). the treatment of metastatic castration resistant prostate cancer (mcrpc) in adult men who are asymptomatic or mildly symptomatic after failure of androgen deprivation therapy in whom chemotherapy is not yet clinically indicated. the treatment of mcrpc in adult men whose disease has progressed on or after a docetaxel based chemotherapy regimen.

Rivaroxaban Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rivaroxaban mylan

mylan ireland limited - ривароксабан - venous thromboembolism; pulmonary embolism; acute coronary syndrome; stroke; coronary artery disease; peripheral arterial disease; atrial fibrillation - Антитромботични агенти - rivaroxaban mylan co-administered with acetylsalicylic acid (asa) alone or with asa plus clopidogrel or ticlopidine, is indicated for the prevention of atherothrombotic events in adult patients after an acute coronary syndrome (acs) with elevated cardiac biomarkers.  rivaroxaban mylan co-administered with acetylsalicylic acid (asa), is indicated for the prevention of atherothrombotic events in adult patients with coronary artery disease (cad) or symptomatic peripheral artery disease (pad) at high risk of ischaemic events.  ------prevention of venous thromboembolism (vte) in adult patients undergoing elective hip or knee replacement surgery.  treatment of deep vein thrombosis (dvt) and pulmonary embolism (pe), and prevention of recurrent dvt and pe in adults. -------adults prevention of stroke and systemic embolism in adult   patients with non-valvular atrial fibrillation with one or more risk factors, such as congestive heart failure, hypertension, age ≥ 75 years, diabetes mellitus, prior stroke or transient

Azacitidine Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

azacitidine mylan

mylan ireland limited - азацитидин - myelodysplastic syndromes; leukemia, myelomonocytic, chronic; leukemia, myeloid, acute - Антинеопластични средства - azacitidine mylan is indicated for the treatment of adult patients who are not eligible for haematopoietic stem cell transplantation (hsct) with:intermediate 2 and high risk myelodysplastic syndromes (mds) according to the international prognostic scoring system (ipss),chronic myelomonocytic leukaemia (cmml) with 10 29% marrow blasts without myeloproliferative disorder,acute myeloid leukaemia (aml) with 20 30% blasts and multi lineage dysplasia, according to world health organisation (who) classification,aml with > 30% marrow blasts according to the who classification.

Sitagliptin / Metformin hydrochloride Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sitagliptin / metformin hydrochloride mylan

mylan ireland limited - metformin hydrochloride, sitagliptin hydrochloride monohydrate - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - for adult patients with type 2 diabetes mellitus:sitagliptin/metformin hydrochloride mylan is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in patients inadequately controlled on their maximal tolerated dose of metformin alone or those already being treated with the combination of sitagliptin and metformin. sitagliptin/metformin hydrochloride mylan is indicated in combination with a sulphonylurea (i. тройно комбинирано лечение) като допълнение към диета и упражнения при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и сульфонилмочевины. sitagliptin/metformin hydrochloride mylan is indicated as triple combination therapy with a peroxisome proliferator-activated receptor gamma (pparg) agonist (i. , a thiazolidinedione) as an adjunct to diet and exercise in patients inadequately controlled on their maximal tolerated dose of metformin and a pparg agonist. sitagliptin/metformin hydrochloride mylan is also indicated as add-on to insulin (i. ,

Amlodipine  / Valsartan Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

amlodipine / valsartan mylan

mylan s.a.s - besilate Амлодипин, валсартан - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. Амлодипин/Валсартан mylan в посочения в възрастни, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано на Амлодипин или валсартан под формата на монотерапии.