Memantine Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

memantine mylan

mylan pharmaceuticals limited - мемантин хидрохлорид - Болест на Алцхаймер - other anti-dementia drugs, psychoanaleptics, - Лечение на пациенти с умерена до тежка болест на Алцхаймер.

Clopidogrel / Acetylsalicylic acid Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel / acetylsalicylic acid mylan

mylan pharmaceuticals limited - ацетилсалициловата киселина, клопидогрел сулфат водород - acute coronary syndrome; myocardial infarction - Антитромботични агенти - Клопидогрел/Ацетилсалициловата киселина mylan в е показан за вторична профилактика на атеротромботических събития при възрастни пациенти вече приемат като клопидогрела и ацетилсалицилова киселина (ask). Клопидогрел/Ацетилсалициловата киселина mylan във фиксирани дози комбинирана лекарствения продукт за продължаване на лечението:не възхода на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-q-инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожных на коронарните interventionst подем сегмент на остър инфаркт на миокарда в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия.

Atazanavir Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

atazanavir mylan

mylan pharmaceuticals limited - atazanavir (as sulfate) - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - atazanavir mylan, приложен едновременно с ниска доза ритонавир, е показан за лечение на възрастни инфектирани с hiv 1 и педиатрични пациенти на 6-годишна възраст и по-големи в комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти. Въз основа На наличните вирус и клинични данни при възрастни пациенти, никаква полза не се очаква при пациенти с щамове, резистентни към множество протеазни инхибитори (≥ 4 мутации ПИ). Има много ограничени данни за деца на възраст от 6 до 18 години. Избор на atazanavir Майлана в лечението на опитни възрастни и деца пациентите трябва да се основава на индивидуална вирусна резистентност и историята на лечението на пациента .

Deferasirox Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

deferasirox mylan

mylan pharmaceuticals limited - деферазирокс - iron overload; beta-thalassemia - Хелати желязо - Деферазирокс mylan в е показан за лечение на хронично претоварване с желязо поради честите преливания на кръв (≥7 ml/kg/месец эритроцитарной маса) при пациенти с бета-талассемией майор на 6-годишна възраст и olderthe лечение на хронична умора от информацията на желязо поради трансфузий кръв, когато терапия дефероксамином противопоказан или неадекватна при следните групи пациенти:при педиатрични пациенти с бета-талассемией с претоварване с желязо поради честите преливания на кръв (≥7 ml/kg/месец эритроцитарной маса) на възраст от 2 до 5 години в педиатрични и възрастни пациенти с бета-талассемией с претоварване с желязо поради сцени преливане на кръв (.

Febuxostat Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

febuxostat mylan

mylan pharmaceuticals limited - фебуксостат - hyperuricemia; arthritis, gouty; gout - Препарати против изгаряне - febuxostat mylan е показан за профилактика и лечение на hyperuricaemia при възрастни пациенти, подложени на химиотерапия за хематологични неоплазии на среден към висок риск на тумора lysis синдром (tls). Фебуксостат mylan в е показан за лечение на хронична гиперурикемии в условия, когато уратные натрупвания вече имаше (включително и в миналото, или наличието, отлагането на соли и/или подагрического артрит). Фебуксостат mylan в е показан за възрастни.

Rasagiline Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rasagiline mylan

mylan pharmaceuticals limited - разагилин тартрат - Паркинсонова болест - Антипаркинсонови лекарства - Разагилин mylan е показан за лечение на идиопатична Паркинсонова болест (Пд) като монотерапия (без леводопа) или като съпътстваща терапия (с леводопа) при пациенти с края на доза колебания.

Tadalafil Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tadalafil mylan

mylan pharmaceuticals limited - тадалафил - Ерективна дисфункция - urologicals - Лечение на еректилна дисфункция при възрастни мъже. За да бъде ефективен тадалафил, се изисква сексуална стимулация. tadalafil mylan в не е показан за употреба от жени.

Gefitinib Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

gefitinib mylan

mylan pharmaceuticals limited - гефитиниб - Карцином, недребноклетъчен белодроб - antineoplastic agents, protein kinase inhibitors - Гефитиниб mylan в определено като монотерапии за лечение на възрастни пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове (НМРЛ) с активирующей мутации РЭФР‑tc.

Aripiprazole Mylan Pharma (previously Aripiprazole Pharmathen) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

aripiprazole mylan pharma (previously aripiprazole pharmathen)

mylan pharmaceuticals limited - арипипразол - schizophrenia; bipolar disorder - Психолептиков, - aripiprazole mylan pharma е показан за лечение на шизофрения при възрастни и юноши над 15-годишна възраст. Арипипразол Майлана pharma е показан за лечение на умерени до тежки епизоди на мания при биполярном разстройство и за профилактика на нов маниакальный епизод при възрастни, които са имали предимно маниакальные епизоди и чиито маниакальные епизоди отговори на арипипразол в лечението на. Арипипразол Майлана pharma е показан за лечение до 12 седмици умерена и тежка мания епизоди на биполярно разстройство при тийнейджъри на възраст 13 и повече години.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan

mylan pharmaceuticals limited - efavirenz, emtricitabine, tenofovir дизопроксил малеат - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - Внимание/emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan е фиксирана доза комбинация от внимание, emtricitabine и tenofovir disoproxil. Той е показан за лечение на инфекция с човешкия имунодефицитен вирус-1 (hiv-1) при възрастни на възраст 18 години и повече с вирусологичен подтискане на hiv-1 РНК нива на < 50 копия/ml върху техните текущи комбинирана антиретровирусна терапия за повече от три месеца. Пациентите не трябва да имат опит вирусологични провал на всяко предварително антиретровирусна терапия и трябва да се знае, че не са паразитиращи вирусни щамове с мутации дава значителна устойчивост към някоя от трите компонента, които се съдържат в внимание / emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan преди започване на си първия антиретровирусно лечение режим. Демонстрация в полза на efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил се основава преди всичко на 48-седмично данни от клинични проучвания, в които пациентите с устойчиво вирусологическим борбата на комбинирана антиретровирусна терапия, се променя на efavirenz/