Luveris Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

luveris

merck europe b.v.  - лутропин алфа - ovulation induction; infertility, female - Полови хормони и слиза на половата система, - luveris във връзка с фоликуло стимулиращ хормон (fsh) препарат се препоръчва за стимулиране на фоликуларен развитие при жени с тежки лутеинизиращия-хормон (lh) и ФСХ дефицит. В клинични проучвания, при тези пациенти са били идентифицирани ендогенен нивото на серумните нива на lh .

Trevaclyn Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

trevaclyn

merck sharp dohme ltd - laropiprant, никотинова киселина - Дислипидемиите - Липидни модифициращи агенти - trevaclyn е показан за лечение на дислипидемия особено при пациенти с комбинирани смесена дислипидемия (характеризират с повишени нива на ниско-density-липопротеин (ldl) холестерол и триглицериди и нисък висок-density-липопротеин (hdl) холестерол) и при пациенти с първична хиперхолестеролемия (хетерозиготни така и не Фамилна). trevaclyn трябва да се прилага при пациенти в комбинация с 3-хидрокси-3-метил-glutaryl-коензим а (hmg-coa)-редуктазата (статини), когато ефектът на понижаване на холестерола hmg-coa редуктазата инхибитори на монотерапии неадекватов. Той може да се използва като монотерапии само при пациенти, при които на hmg-coa редуктазата се счита за непрактично или не издържи. Диета и други не са лекарства методи на лечение (e. упражнения, намаляване на теглото) трябва да продължат по време на лечението с trevaclyn.

Lodoz 2,5 mg/6,25 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

lodoz 2,5 mg/6,25 mg film - coated tablets

merck kgaa - Гидрохлортиазид, Бисопролол - 2,5 mg/6,25 mg film - coated tablets

Lodoz 10 mg/6,25 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

lodoz 10 mg/6,25 mg film - coated tablets

merck kgaa - Гидрохлортиазид, Бисопролол - 10 mg/6,25 mg film - coated tablets