Luveris Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

luveris

merck europe b.v.  - лутропин алфа - ovulation induction; infertility, female - Полови хормони и слиза на половата система, - luveris във връзка с фоликуло стимулиращ хормон (fsh) препарат се препоръчва за стимулиране на фоликуларен развитие при жени с тежки лутеинизиращия-хормон (lh) и ФСХ дефицит. В клинични проучвания, при тези пациенти са били идентифицирани ендогенен нивото на серумните нива на lh .

Trevaclyn Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

trevaclyn

merck sharp dohme ltd - laropiprant, никотинова киселина - Дислипидемиите - Липидни модифициращи агенти - trevaclyn е показан за лечение на дислипидемия особено при пациенти с комбинирани смесена дислипидемия (характеризират с повишени нива на ниско-density-липопротеин (ldl) холестерол и триглицериди и нисък висок-density-липопротеин (hdl) холестерол) и при пациенти с първична хиперхолестеролемия (хетерозиготни така и не Фамилна). trevaclyn трябва да се прилага при пациенти в комбинация с 3-хидрокси-3-метил-glutaryl-коензим а (hmg-coa)-редуктазата (статини), когато ефектът на понижаване на холестерола hmg-coa редуктазата инхибитори на монотерапии неадекватов. Той може да се използва като монотерапии само при пациенти, при които на hmg-coa редуктазата се счита за непрактично или не издържи. Диета и други не са лекарства методи на лечение (e. упражнения, намаляване на теглото) трябва да продължат по време на лечението с trevaclyn.

Silgard Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

silgard

merck sharp dohme ltd - тип на човешки папиломен вирус 6 Л1 протеин на вируса hpv тип 11 Л1 протеин от човешки папиломен вирус тип 16 Л1 протеин на вируса hpv тип 18 Л1 протеин - papillomavirus infections; uterine cervical dysplasia; condylomata acuminata; immunization - Ваксина, - Силгард ваксина за използване на възраст от 9 години за предупреждение:преканцерозни лезии на половите органи (на шийката на матката, вулвата и влагалището), преканцерозни лезии на аналната област, рак на шийката на матката и анален рак, причинно свързани с определени онкогенным човешкия папиломен вирус (hpv); генитални кондиломи (брадавици брадавици), причинно свързани със специфични hpv. Вижте раздели 4. 4 и 5. 1 за важна информация за данните, които подкрепят тази индикация. Използването на Силгард трябва да бъде в съответствие с официалните препоръки.

Cetrotide Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cetrotide

merck europe b.v. - cetrorelix (as acetate) - ovulation; ovulation induction - Хипофизни и хипоталамични хормони и аналози - Предотвратяване на преждевременната овулация при пациенти, подложени на контролирана овариална стимулация, последвана от ооцитна селекция и асистирана репродуктивна техника. В клинични проучвания, cetrotide се използва човешкият менопаузальный гонадотропин (hmg), обаче, ограничен опит в прилагането на рекомбинантен фоликулостимулиращ (fsh) са предложили еднаква ефективност.

Crixivan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

crixivan

merck sharp & dohme b.v. - indinavir сулфат ethanolate - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - crixivan е показан в комбинация с антиретровирусни нуклеозидни аналози за лечение на възрастни инфектирани с hiv-1.