Quinsair Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

quinsair

chiesi farmaceutici s.p.a - левофлоксацин - cystic fibrosis; respiratory tract infections - Антибактериални средства за подаване на заявления, - quinsair е показан за лечение на хронични белодробни инфекции, причинени от pseudomonas инфекция при възрастни пациенти с муковисцидозом. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.