Osseor Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

osseor

les laboratoires servier - стронциев ранелат - Остеопороза, постменопауза - Лекарства за лечение на костни заболявания - Лечение на тежка остеопороза при жени в постменопауза с висок риск за фрактура за намаляване на риска от фрактури на прешлени и хип. Лечение на тежка остеопороза при възрастни мъже са с повишен риск от фрактури. Решение възлага на стронциев ранелат трябва да се основава на оценката на общия риск на индивидуален пациента .

Protelos Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

protelos

les laboratoires servier - стронциев ранелат - Остеопороза, постменопауза - Лекарства за лечение на костни заболявания - Лечение на тежка остеопороза при жени в постменопауза с висок риск за фрактура за намаляване на риска от фрактури на прешлени и хип. Лечение на тежка остеопороза при възрастни мъже са с повишен риск от фрактури. Решение възлага на стронциев ранелат трябва да се основава на оценката на общия риск на индивидуален пациента .

Corlentor Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

corlentor

les laboratoires servier - ивабрадин хидрохлорид - angina pectoris; heart failure - СЪРДЕЧНА ТЕРАПИЯ - Симптоматично лечение на хронична стабилна ангина pectorisivabradine е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна стенокардия при ИБС възрастни с нормално синусовым ритъм и сърдечната честота ≥ 70 уд.. Ивабрадин е показан:в възрастни, неспособные да толерира или с противопоказание за прилагането на бета-blockersor в комбинация с бета-адреноблокаторами при пациенти с неадекватно контролирана оптимална бета-блокер доза. Лечение на хронична сърдечна failureivabradine показан при хронична сърдечна недостатъчност по nyha от ii до iv клас с систолической дисфункция при пациенти с синусовым ритъм и чиято сърдечната честота ≥ 75 удара / мин. в комбинация със стандартна терапия, включително бета-блокери или, когато бета-блокери са противопоказани или не се прехвърлят.

Lonsurf Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lonsurf

les laboratoires servier - trifluridine, tipiracil хидрохлорид - Колоректални неоплазми - Антинеопластични средства - Метастатичен колоректален cancerlonsurf включен като монотерапии за лечение на възрастни пациенти с метастазирал колоректальным рак (КРР), които по-рано вече са били лекувани, или не се считат за кандидати за достъпни методи за лечение, включително fluoropyrimidine-, Оксалиплатин и иринотекан-базирана химиотерапия, анти-vegf агенти и анти-РЭФР agentsgastric cancerlonsurf включен като монотерапии за лечение на възрастни пациенти с метастазирал рак на стомаха, включително аденокарциномы пищеводно-чревния на прехода, които по-рано вече са били лекувани най-малко с две до система за лечение на късните етапи на заболяването.

Onivyde pegylated liposomal (previously known as Onivyde) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

onivyde pegylated liposomal (previously known as onivyde)

les laboratoires servier - irinotecan anhydrous free-base - Панкреатични неоплазми - Антинеопластични средства - Лечение на метастатичен аденокарцином на панкреаса, в комбинация с 5-флуорурацил (5 fu) и leucovorin (ПС), при възрастни пациенти, които са напреднали след Гемцитабин базирана терапия.

Pixuvri Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pixuvri

les laboratoires servier - пиксантрон дималеат - Лимфом, Не-Ходжкин - Антинеопластични средства - pixuvri е показан като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с рецидивиращи или рефрактерни агресивни неходжкинови В-клетъчни лимфоми (НХЛ). В полза на pixantrone лечение не е установена при пациенти, когато се използва като пета линия или по-голяма химиотерапия при пациенти, които са рефрактерни на миналата музикотерапия.

Valdoxan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

valdoxan

les laboratoires servier - Агомелатин - Депресивно разстройство, майор - psychoanaleptics, - Лечение на големи депресивни епизоди при възрастни.

Oncaspar Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

oncaspar

les laboratoires servier - пегаспаргаза - Прекурсорна клетъчна лимфобластна левкемия-лимфом - Антинеопластични средства - oncaspar е посочено като компонент на antineoplastic комбинирана терапия в острата лимфобластна левкемия (всички) при педиатрични пациенти от раждането до 18 години и възрастни пациенти.

Procoralan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

procoralan

les laboratoires servier - ивабрадин хидрохлорид - angina pectoris; heart failure - Сърдечна терапия - Симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис ivabradine е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис в коронарна артерия болест възрастни с нормален синусов ритъм и сърдечната честота ≥ 70 bpm. ivabradine is indicated :in adults unable to tolerate or with a contraindication to the use of beta-blockersor in combination with beta-blockers in patients inadequately controlled with an optimal beta-blocker dose. Лечение на хронична сърдечна недостатъчност ivabradine е посочена в хронична сърдечна недостатъчност nyha ii до iv клас със систолното дисфункция, при пациентите в синусов ритъм и чиито пулс е ≥ 75 bpm, в комбинация със стандартна терапия, включително бета-блокер терапия или Когато терапия с бета-блокер е противопоказано или не понася.

Valdoxan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

valdoxan

les laboratoires servier - Агомелатин - Депресивно разстройство, майор