Corlentor Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

corlentor

les laboratoires servier - ивабрадин хидрохлорид - angina pectoris; heart failure - СЪРДЕЧНА ТЕРАПИЯ - Симптоматично лечение на хронична стабилна ангина pectorisivabradine е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна стенокардия при ИБС възрастни с нормално синусовым ритъм и сърдечната честота ≥ 70 уд.. Ивабрадин е показан:в възрастни, неспособные да толерира или с противопоказание за прилагането на бета-blockersor в комбинация с бета-адреноблокаторами при пациенти с неадекватно контролирана оптимална бета-блокер доза. Лечение на хронична сърдечна failureivabradine показан при хронична сърдечна недостатъчност по nyha от ii до iv клас с систолической дисфункция при пациенти с синусовым ритъм и чиято сърдечната честота ≥ 75 удара / мин. в комбинация със стандартна терапия, включително бета-блокери или, когато бета-блокери са противопоказани или не се прехвърлят.

Lonsurf Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lonsurf

les laboratoires servier - trifluridine, tipiracil хидрохлорид - Колоректални неоплазми - Антинеопластични средства - colorectal cancerlonsurf is indicated in combination with bevacizumab for the treatment of adult patients with metastatic colorectal cancer (crc) who have received two prior anticancer treatment regimens including fluoropyrimidine-, oxaliplatin- and irinotecan-based chemotherapies, anti-vegf agents, and/or anti-egfr agents. lonsurf is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with metastatic colorectal cancer (crc) who have been previously treated with, or are not considered candidates for, available therapies including fluoropyrimidine-, oxaliplatin- and irinotecan-based chemotherapies, anti-vegf agents, and anti egfr agentsgastric cancerlonsurf is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with metastatic gastric cancer including adenocarcinoma of the gastroesophageal junction, who have been previously treated with at least two prior systemic treatment regimens for advanced disease.

Onivyde pegylated liposomal (previously known as Onivyde) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

onivyde pegylated liposomal (previously known as onivyde)

les laboratoires servier - irinotecan anhydrous free-base - Панкреатични неоплазми - Антинеопластични средства - Лечение на метастатичен аденокарцином на панкреаса, в комбинация с 5-флуорурацил (5 fu) и leucovorin (ПС), при възрастни пациенти, които са напреднали след Гемцитабин базирана терапия.

Pixuvri Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pixuvri

les laboratoires servier - пиксантрон дималеат - Лимфом, Не-Ходжкин - Антинеопластични средства - pixuvri е показан като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с рецидивиращи или рефрактерни агресивни неходжкинови В-клетъчни лимфоми (НХЛ). В полза на pixantrone лечение не е установена при пациенти, когато се използва като пета линия или по-голяма химиотерапия при пациенти, които са рефрактерни на миналата музикотерапия.

Valdoxan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

valdoxan

les laboratoires servier - Агомелатин - Депресивно разстройство, майор - psychoanaleptics, - Лечение на големи депресивни епизоди при възрастни.

Oncaspar Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

oncaspar

les laboratoires servier - пегаспаргаза - Прекурсорна клетъчна лимфобластна левкемия-лимфом - Антинеопластични средства - oncaspar е посочено като компонент на antineoplastic комбинирана терапия в острата лимфобластна левкемия (всички) при педиатрични пациенти от раждането до 18 години и възрастни пациенти.

Osseor Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

osseor

les laboratoires servier - стронциев ранелат - Остеопороза, постменопауза - Лекарства за лечение на костни заболявания - Лечение на тежка остеопороза при жени в постменопауза с висок риск за фрактура за намаляване на риска от фрактури на прешлени и хип. Лечение на тежка остеопороза при възрастни мъже са с повишен риск от фрактури. Решение възлага на стронциев ранелат трябва да се основава на оценката на общия риск на индивидуален пациента .

Procoralan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

procoralan

les laboratoires servier - ивабрадин хидрохлорид - angina pectoris; heart failure - Сърдечна терапия - Симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис ivabradine е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна ангина пекторис в коронарна артерия болест възрастни с нормален синусов ритъм и сърдечната честота ≥ 70 bpm. ivabradine is indicated :in adults unable to tolerate or with a contraindication to the use of beta-blockersor in combination with beta-blockers in patients inadequately controlled with an optimal beta-blocker dose. Лечение на хронична сърдечна недостатъчност ivabradine е посочена в хронична сърдечна недостатъчност nyha ii до iv клас със систолното дисфункция, при пациентите в синусов ритъм и чиито пулс е ≥ 75 bpm, в комбинация със стандартна терапия, включително бета-блокер терапия или Когато терапия с бета-блокер е противопоказано или не понася.

Protelos Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

protelos

les laboratoires servier - стронциев ранелат - Остеопороза, постменопауза - Лекарства за лечение на костни заболявания - Лечение на тежка остеопороза при жени в постменопауза с висок риск за фрактура за намаляване на риска от фрактури на прешлени и хип. Лечение на тежка остеопороза при възрастни мъже са с повишен риск от фрактури. Решение възлага на стронциев ранелат трябва да се основава на оценката на общия риск на индивидуален пациента .