Orphacol Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

orphacol

laboratoires ctrs - холинова киселина - digestive system diseases; metabolism, inborn errors - Жлъчните киселини и производни - orphacol е показан за лечение на вродени грешки в първични синтеза на жлъчни киселини 3β-хидрокси Δ5-c27-стероид Оксидоредуктаза дефицит или Δ4-3-oxosteroid-5β-редуктазата дефицит при кърмачета, деца и юноши на възраст един месец до 18 години and възрастни.

Pravafenix Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pravafenix

laboratoires smb s.a. - фенофибрат, Правастатин - Дислипидемиите - Липидни модифициращи агенти - pravafenix е показан за лечение на високо-коронарните--болест на сърцето (ИБС)-риск възрастни пациенти със смесена дислипидемия, характеризиращи се с високи триглицериди и ниски нива на hdl-cholesterol (c), чиито нива на ldl-c са адекватно контролирани докато на лечение с монотерапия pravastatin-40-мг.

ellaOne Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ellaone

laboratoire hra pharma - улипристал - Контрацептиви, postcoital - Полови хормони и слиза на половата система, , средство за спешна контрацепция - Спешна контрацепция в рамките на 120 часа (пет дни) на незащитен сексуален контакт или контрацепция.

ATryn Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

atryn

laboratoire francais du fractionnement et des biotechnologies - Антитромбин Алфа - Дефицит на антитромбин iii - Антитромботични агенти - atryn е показан за профилактика на венозен тромбоемболизъм при хирургична интервенция на пациенти с вроден дефицит на антитромбин. atryn обикновено се прилага в комбинация с хепарин или хепарин с ниско молекулно тегло.

Dzuveo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

dzuveo

laboratoire aguettant - суфентанилом цитрат - болка - Анестезиология - dzuveo is indicated for the management of acute moderate to severe pain in adult patients.

Neofordex Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

neofordex

laboratoires ctrs  - дексаметазон - Множествена миелома - Кортикостероиди за системна употреба - Лечение на множествена миелома.

Osseor Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

osseor

les laboratoires servier - стронциев ранелат - Остеопороза, постменопауза - Лекарства за лечение на костни заболявания - Лечение на тежка остеопороза при жени в постменопауза с висок риск за фрактура за намаляване на риска от фрактури на прешлени и хип. Лечение на тежка остеопороза при възрастни мъже са с повишен риск от фрактури. Решение възлага на стронциев ранелат трябва да се основава на оценката на общия риск на индивидуален пациента .

Protelos Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

protelos

les laboratoires servier - стронциев ранелат - Остеопороза, постменопауза - Лекарства за лечение на костни заболявания - Лечение на тежка остеопороза при жени в постменопауза с висок риск за фрактура за намаляване на риска от фрактури на прешлени и хип. Лечение на тежка остеопороза при възрастни мъже са с повишен риск от фрактури. Решение възлага на стронциев ранелат трябва да се основава на оценката на общия риск на индивидуален пациента .

Labazenit Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

labazenit

laboratoires smb s.a.   - будесонид, Салметерол - астма - treatment of asthma.