Capeda 150 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

capeda 150 mg film - coated tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД" - капецитабин - 150 mg film - coated tablets

Capeda 500 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

capeda 500 mg film - coated tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД" - капецитабин - 500 mg film - coated tablets