Adolorin 300 mg/250 mg/50 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

adolorin 300 mg/250 mg/50 mg tablets

kwizda pharma gmbh - Парацетамол, комбинации без. психолептиков - 300 mg/250 mg/50 mg tablets

Clopidogrel 1A Pharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel 1a pharma

acino pharma gmbh  - клопидогрел - Периферни съдови заболявания - Антитромботични агенти - Клопидогрел е показан за възрастни за профилактика на атеротромботических събития:пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Пациентите, страдащи от остър коронарным синдром:- без повдигане на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна ангина или инфаркт на миокарда без направления q), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ask). - Покачване на сегмента st остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. За повече информация, моля, вижте раздел 5.

Clopidogrel Teva Pharma B.V. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel teva pharma b.v.

teva pharma b.v.  - clopidogrel (as hydrobromide) - peripheral vascular diseases; acute coronary syndrome; myocardial infarction; stroke - Антитромботични агенти - Предотвратяване на атеротромботических eventsclopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии;при възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром: без възхода на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-q-инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ask);изместване на сегмента st остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationin възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение На витамин к антагонисти (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопи

Dynepo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

dynepo

shire pharmaceutical contracts limited - епоетин делта - kidney failure, chronic; anemia - Антианемични препарати - dynepo е показан за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (crf) при възрастни пациенти. Може да се използва при пациенти на диализа и при пациенти, които не са на диализа.

PhotoBarr Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

photobarr

pinnacle biologics b.v.  - натрий porfimer - Хранопровод На Барет - Антинеопластични средства - Фотодинамична терапия (ФДТ) с photobarr е предназначен за: премахване на тежка дисплазия (ГГД) при пациенти с хранопровода на Барет (БО).