Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto (previously Lenalidomide Krka) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lenalidomide krka d.d. novo mesto (previously lenalidomide krka)

krka, d.d., novo mesto  - lenalidomide hydrochloride monohydrate - multiple myeloma; lymphoma, follicular - Имуносупресори - multiple myelomalenalidomide krka d. novo mesto as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who have undergone autologous stem cell transplantation. lenalidomide krka d. novo mesto as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone (see section 4. 2) е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, на които не се разчита за трансплантация. lenalidomide krka d. novo mesto in combination with dexamethasone is indicated for the treatment of multiple myeloma in adult patients who have received at least one prior therapy. follicular lymphomalenalidomide krka d. novo mesto in combination with rituximab (anti-cd20 antibody) is indicated for the treatment of adult patients with previously treated follicular lymphoma (grade 1 – 3a). multiple myelomalenalidomide krka d. novo mesto as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with n

Lenalidomide Krka (previously Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lenalidomide krka (previously lenalidomide krka d.d. novo mesto)

krka, d.d., novo mesto  - lenalidomide hydrochloride monohydrate - multiple myeloma; myelodysplastic syndromes; lymphoma, follicular; lymphoma, mantle-cell - Имуносупресори - multiple myelomalenalidomide krka as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who have undergone autologous stem cell transplantation. lenalidomide krka as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone (see section 4. 2) е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, на които не се разчита за трансплантация. lenalidomide krka in combination with dexamethasone is indicated for the treatment of multiple myeloma in adult patients who have received at least one prior therapy. myelodysplastic syndromeslenalidomide krka as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with transfusion-dependent anemia due to low- or intermediate-1-risk myelodysplastic syndromes associated with an isolated deletion 5q cytogenetic abnormality when other therapeutic options are insufficient or inadequate. mantle cell lymphomalenalidomide krka as monotherapy i

Lenalidomide Krka d.d. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lenalidomide krka d.d.

krka, d.d., novo mesto  - lenalidomide hydrochloride hydrate - multiple myeloma; lymphoma, follicular; myelodysplastic syndromes - Имуносупресори - multiple myelomalenalidomide krka d. as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who have undergone autologous stem cell transplantation. lenalidomide krka d. as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone (see section 4. 2) е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, на които не се разчита за трансплантация. lenalidomide krka d. in combination with dexamethasone is indicated for the treatment of multiple myeloma in adult patients who have received at least one prior therapy. myelodysplastic syndromeslenalidomide krka d. as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with transfusion-dependent anemia due to low- or intermediate-1-risk myelodysplastic syndromes associated with an isolated deletion 5q cytogenetic abnormality when other therapeutic options are insufficient or inadequate. follicular lymphomalenalidomide krka d. in

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

emtricitabine/tenofovir disoproxil krka d.d.

krka, d.d., novo mesto - emtricitabine, tenofovir дизопроксил сукцинат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Емтрицитабин / Тенофовир дизопроксил krka d. е показан в антиретровирусна комбинирана терапия за лечение на възрастни инфектирани с hiv-1. Емтрицитабин / Тенофовир дизопроксил krka d. също така е показан за лечение на hiv-1 инфектирани тийнейджъри, с НИОТ съпротива или токсичност, не допуска прилагането на първия агенти, на възраст от 12 до < 18 години.

Darunavir Krka Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

darunavir krka

krka, d.d., novo mesto - дарунавир - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - 400 и 800 mgdarunavir krka, въведени съвместно с ниска доза ritonavir е посочено в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на пациенти с човешкия имунодефицитен вирус (hiv-1 инфекция) . Крка darunavir 400 mg и 800 mg таблетки могат да се използват за осигуряване на подходяща доза, схеми за лечение на ХИВ-1 инфекция при възрастни и педиатрични пациенти на възраст от 3 години и не по-малко от 40 кг телесна маса, които:антиретровирусната терапия (арт)-горна наивност (виж раздел 4. Арт-опитните без съпротива darunavir, свързани с мутации (drv-rams) и които в плазмата на РНК ХИВ-1 < 100 000 копия/мл и броя на cd4+ клетки ≥ 100 клетки х 106/l. Приемане на решение за започване на лечение с darunavir в такива арт-опитни пациенти, генотипическое тестване трябва да се ръководите при използване на darunavir (виж раздели 4. 2, 4. 3, 4. 4 и 5. darunavir 600 мг krka, въведени съвместно с ниска доза ritonavir е посочено в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil krka

krka, d.d., novo mesto - efavirenz, emtricitabine, tenofovir дизопроксил сукцинат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Внимание/emtricitabine/tenofovir disoproxil krka е фиксирана доза комбинация от внимание, emtricitabine и tenofovir disoproxil. Той е показан за лечение на инфекция с човешкия имунодефицитен вирус-1 (hiv-1) при възрастни на възраст 18 години и повече с вирусологичен подтискане на hiv-1 РНК нива на < 50 копия/ml върху техните текущи комбинирана антиретровирусна терапия за повече от три месеца. Пациентите не трябва да имат опит вирусологични провал на всяко предварително антиретровирусна терапия и трябва да се знае, че не са паразитиращи вирусни щамове с мутации дава значителна устойчивост към някоя от трите компонента, които се съдържат в внимание / emtricitabine/tenofovir disoproxil krka преди започване на си първия антиретровирусно лечение режим. Демонстрация в полза на efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил се основава преди всичко на 48-седмично данни от клинични проучвания, в които пациентите с устойчиво вирусологическим борбата на комбинирана антиретровирусна терапия, се променя на efavirenz/em

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

emtricitabine/tenofovir disoproxil krka

krka, d.d., novo mesto - emtricitabine, tenofovir дизопроксил сукцинат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Лечение на hiv-1 infectionemtricitabine/tenofovir дизопроксил Крка е посочено в комбинираната антиретровирусна терапия за лечение на hiv-1 инфектирани възрастни. emtricitabine/tenofovir дизопроксил Крка също така е показан за лечение на hiv-1 инфектирани тийнейджъри, с съпротива НИОТ или токсичност, не допуска прилагането на първа линия за агенти, на възраст от 12 до < 18 години (виж раздел 5. 1pre-експозиционна профилактика (ost)emtricitabine/tenofovir дизопроксил krka, се посочва в комбинация с по-безопасни секс за доконтактной профилактика за намаляване на риска от заразяване с hiv-1 инфекция при възрастни с висок риск от.