Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto (previously Lenalidomide Krka) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lenalidomide krka d.d. novo mesto (previously lenalidomide krka)

krka, d.d., novo mesto  - lenalidomide hydrochloride monohydrate - multiple myeloma; lymphoma, follicular - Имуносупресори - multiple myelomalenalidomide krka d. novo mesto as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who have undergone autologous stem cell transplantation. lenalidomide krka d. novo mesto as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone (see section 4. 2) е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, на които не се разчита за трансплантация. lenalidomide krka d. novo mesto in combination with dexamethasone is indicated for the treatment of multiple myeloma in adult patients who have received at least one prior therapy. follicular lymphomalenalidomide krka d. novo mesto in combination with rituximab (anti-cd20 antibody) is indicated for the treatment of adult patients with previously treated follicular lymphoma (grade 1 – 3a). multiple myelomalenalidomide krka d. novo mesto as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with n

Lenalidomide Krka (previously Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lenalidomide krka (previously lenalidomide krka d.d. novo mesto)

krka, d.d., novo mesto  - lenalidomide hydrochloride monohydrate - multiple myeloma; myelodysplastic syndromes; lymphoma, follicular; lymphoma, mantle-cell - Имуносупресори - multiple myelomalenalidomide krka as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who have undergone autologous stem cell transplantation. lenalidomide krka as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone (see section 4. 2) е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, на които не се разчита за трансплантация. lenalidomide krka in combination with dexamethasone is indicated for the treatment of multiple myeloma in adult patients who have received at least one prior therapy. myelodysplastic syndromeslenalidomide krka as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with transfusion-dependent anemia due to low- or intermediate-1-risk myelodysplastic syndromes associated with an isolated deletion 5q cytogenetic abnormality when other therapeutic options are insufficient or inadequate. mantle cell lymphomalenalidomide krka as monotherapy i

Atazanavir Krka Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

atazanavir krka

krka, d.d., novo mesto - atazanavir (as sulfate) - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - atazanavir капсули krka, въведени съвместно с ниска доза ritonavir, не е показан за лечение на hiv-1 инфектирани възрастни и педиатрични пациенти на възраст 6 години и по-възрастни в комбинация с други антиретровирусни лекарства. Въз основа На наличните вирус и клинични данни при възрастни пациенти, никаква полза не се очаква при пациенти с щамове, резистентни към множество протеазни инхибитори (≥ 4 мутации ПИ). Избор на atazanavir Крка в лечението на опитни възрастни и деца пациентите трябва да се основава на индивидуална вирусна резистентност и историята на лечението на пациента .

Repaglinide Krka Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

repaglinide krka

krka, d.d., novo mesto - репаглинид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, използвани при диабет - repaglinide е показан при пациенти с диабет тип 2 (не-инсулинозависим диабет диабет (niddm)), чиято хипергликемия вече може да се контролира задоволително от диета, намаляване на телесното тегло и упражнения. Лечението трябва да се започне като допълнение към диета и физически упражнения за понижаване на кръвната захар във връзка с храненията.

Abiraterone Krka Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

abiraterone krka

krka, d.d., novo mesto - абаратер ацетат - Простатни неоплазми - Ендокринна терапия - abiraterone krka is indicated with prednisone or prednisolone for:the treatment of newly diagnosed high risk metastatic hormone sensitive prostate cancer (mhspc) in adult men in combination with androgen deprivation therapy (adt) (see section 5. 1)the treatment of metastatic castration resistant prostate cancer (mcrpc) in adult men who are asymptomatic or mildly symptomatic after failure of androgen deprivation therapy in whom chemotherapy is not yet clinically indicated (see section 5. 1)the treatment of mcrpc in adult men whose disease has progressed on or after a docetaxel-based chemotherapy regimen.

Febuxostat Krka Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

febuxostat krka

krka, d.d., novo mesto - фебуксостат - hyperuricemia; gout - Препарати против изгаряне - Фебуксостат Крка е показан за лечение на хронична гиперурикемии в условия, когато уратные натрупвания вече имаше (включително и в миналото, или наличието, отлагането на соли и/или подагрического артрит). Фебуксостат krka, се посочва в възрастни.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

emtricitabine/tenofovir disoproxil krka d.d.

krka, d.d., novo mesto - emtricitabine, tenofovir дизопроксил сукцинат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Емтрицитабин / Тенофовир дизопроксил krka d. е показан в антиретровирусна комбинирана терапия за лечение на възрастни инфектирани с hiv-1. Емтрицитабин / Тенофовир дизопроксил krka d. също така е показан за лечение на hiv-1 инфектирани тийнейджъри, с НИОТ съпротива или токсичност, не допуска прилагането на първия агенти, на възраст от 12 до < 18 години.

Darunavir Krka Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

darunavir krka

krka, d.d., novo mesto - дарунавир - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - 400 и 800 mgdarunavir krka, въведени съвместно с ниска доза ritonavir е посочено в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на пациенти с човешкия имунодефицитен вирус (hiv-1 инфекция) . Крка darunavir 400 mg и 800 mg таблетки могат да се използват за осигуряване на подходяща доза, схеми за лечение на ХИВ-1 инфекция при възрастни и педиатрични пациенти на възраст от 3 години и не по-малко от 40 кг телесна маса, които:антиретровирусната терапия (арт)-горна наивност (виж раздел 4. Арт-опитните без съпротива darunavir, свързани с мутации (drv-rams) и които в плазмата на РНК ХИВ-1 < 100 000 копия/мл и броя на cd4+ клетки ≥ 100 клетки х 106/l. Приемане на решение за започване на лечение с darunavir в такива арт-опитни пациенти, генотипическое тестване трябва да се ръководите при използване на darunavir (виж раздели 4. 2, 4. 3, 4. 4 и 5. darunavir 600 мг krka, въведени съвместно с ниска доза ritonavir е посочено в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на

Pioglitazone Krka Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pioglitazone krka

krka, d.d., novo mesto - пиоглитазон хидрохлорид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, използвани при диабет - Пиоглитазон е показан като втора или трета линия на лечение на захарен диабет тип 2, както е описано по-долу: като монотерапии - при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) неадекватно контролирана диета и физически упражнения, за които метформин е непрактично, поради противопоказания или непоносимост;като двойна перорална терапия в комбинация с сульфонилмочевины само при възрастни пациенти, които имат непоносимост към метформину или които метформин е противопоказан при недостатъчно ниво на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии с сульфонилмочевин; Пиоглитазон също така е показано за комбинация с инсулин при захарен диабет тип 2, диабет при възрастни пациенти с недостатъчен контрол доведе до бъбречна недостатъчност на инсулин метформин за които е непрактично, поради противопоказания или непоносимост. След започване на терапия с пиоглитазоном, пациентите трябва да бъдат преразгледани през 3-6 месеца за оценка на адекватността на отговора на лечение (e.

Clopidogrel Krka Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel krka

krka, d.d., novo mesto - clopidogrel (as hydrochloride) - peripheral vascular diseases; stroke; myocardial infarction - Антитромботични агенти - Клопидогрел е показан за възрастни за профилактика на атеротромботических събития:пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии.